Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

De Ridder BV

Formal name
De Ridder BV
CoC Number
567 11 638
Subscription
Basic Account
Sector
To be determined
Publication date
Oct 20, 2020

Core subject icon Human Rights

ISO 26000 Class: Discrimination & vulnerable groups - Company

Inclusive Employer

As an employer, take measures to prevent discrimination and promote diversity and equal opportunity, also at top management. Actively create work for vulnerable groups, for example people who are unemployed, with low education, different ethnic background, or with a labour disability.

NL: Inclusieve Werkgever
Als werkgever maatregelen nemen om discriminatie te voorkomen en het stimuleren van diversiteit en gelijke kansen, ook voor top management. Het actief creëren van werk voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld mensen met een uitkering, laagopgeleiden, mensen met een andere etnische achtergrond of mensen met een arbeidsbeperking.
Bijdrage aan SDG 10: ongelijkheid verminderen.

Contribution to:
SDG Logo SDG 10Reduced inequalities

Management Approach

Bij De Ridder vinden we het belangrijk om voor iedereen een fijne werkplaats te bieden. We bieden daarom kansen aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien is de man-vrouw verdeling in het Management Team goed in balans.

Measure: Wajong

Ten minste 10% van ons medewerkersbestand bestaat uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Core subject icon Labour Practices

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Safe and Healthy Workplace

Safe work environments for employees and subcontracted personnel, particular when it includes heavy physical work, working with machines and chemicals, or working in potential conflict situations. Take measures to avoid work-related injuries or disease and promote employee vitality.

NL: Gezond en Veilig Werken
Veilige werkomstandigheden voor medewerkers en externe inhuur, vooral gerelateerd aan zwaar fysiek werk, werken met machines en chemicaliën of werken in situaties die potentieel conflicten kunnen opleveren. Neem maatregelen om werkgerelateerd letsel of ziekte te voorkomen en stimuleer de vitaliteit van medewerkers.
Bijdrage aan SDG 3: goede gezondheid en welzijn.

Contribution to:
SDG Logo SDG 3Good health and well-being

Management Approach

Onze werkplaats voldoet aan strenge veiligheidseisen. Hygiëne speelt hierin een belangrijke rol.

ISO 26000 Class: Human development - Company

Employee Development

Contribute to the development of employee knowledge, skills, and competencies, in the context of employability and career development.

NL: Ontwikkeling van Medewerkers
Draag bij aan de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling.
Bijdrage aan SDG 4: kwaliteitsonderwijs.

Contribution to:
SDG Logo SDG 4Quality education

Management Approach

We bieden onze medewerkers de kans zich op verschillende vlakken als persoon te ontwikkelen. Zo hebben ze toegang tot verschillende lesprogramma’s en nemen we met regelmaat stagiairs aan. Ook het Bunzl Young Talent Program is een onderdeel van onze sociale arbeidsvoorwaarden.

Measure: GoodHabits

We bieden een online trainingsplatform aan waarop medewerkers vaardigheden naar wens kunnen ontwikkelen.

Measure: Bunzl Young Talent Program

We bieden jonge talenten de kans om zich bij De Ridder te ontwikkelen.

Core subject icon Environment

ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

Pollution due to Company Activities

Measures to avoid emissions to air and water or soil contamination due to use of chemicals, lubricants, and cleaning substances, including dangerous waste. This includes plastic waste from products and packaging.

NL: Vervuiling door Bedrijfsactiviteiten
Maatregelen nemen om water-, lucht- en/of bodemverontreiniging te voorkomen, gerelateerd gebruik van chemicaliën, smeer- en schoonmaakmiddelen, inclusief gevaarlijk afval. Inclusief plastic afval van producten en verpakkingen.
Bijdrage aan SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen. Mogelijk ook voor SDG's 13 klimaatactie, 14 leven in het water en 15 leven op het land.

Contribution to:
SDG Logo SDG 11Sustainable cities and communities
SDG Logo SDG 14Life below water
SDG Logo SDG 15Life on land

Management Approach

We ondernemen verschillende acties om onze footprint te reduceren. Hierbij kunt u denken aan het steeds meer elektrisch rijden, gebruik van LED verlichting in ons bedrijfspand en het zuinig omgaan met afval en energie.

Measure: Elektrisch rijden

We bieden collega's de optie om voor een elektrische auto te kiezen.

Certificate: ISO 14001

Het leveren van (persoonlijke) verzorgingsproducten, matrassen en bedtextiel, schoonmaakproducten, disposables, kleding en serviesgoed, non-wovens en vliesstoffen en het samenstellen en leveren van disposable overnachtingsproducten.

ISO 26000 Class: Sustainable resource use - Company

Circular Economy

In a circular economy, materials are not wasted, but are renewable and/or re-used. Focus on reduction of resources including water, and avoid waste. Develop circular business models for reclaim, re-use, and recycling of products and materials.

NL: Circulaire Economie
In een circulaire economie gaan materialen niet verloren, maar zijn hernieuwbaar en/of worden hergebruikt. Denk aan vermindering van materiaal- en watergebruik en voorkom afval. Ontwikkel circulaire concepten voor het terughalen, hergebruiken en recyclen van producten en materialen.
Bijdrage aan SDG 12: verantwoorde consumptie en producten.

Contribution to:
SDG Logo SDG 12Responsible consumption and production

Management Approach

We hebben ons als doel gesteld om in 2025 voor ieder product een milieuvriendelijk alternatief aan te kunnen bieden. Met verschillende disposables van volledig composteerbare materialen en stevige producten die een lange levensduur hebben, zijn we hierin al een heel eind.

ISO 26000 Class: Protection of the environment - Company

Conservation of Biodiversity

Measures to use land and natural resources with respect for biodiversity, ecosystems and natural habitats, such as forests, seas, and wetlands.

NL: Behoud van Biodiversiteit
Maatregelen om gebruik van land en natuurlijke hulpbronnen in te richten met respect voor biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijke leefgebieden, zoals bossen, zee en delta's.
Bijdrage aan SDG 11: duurzame steden en gemeenschappen. Mogelijk ook voor SDG's 13 klimaatactie, 14 leven in het water en 15 leven op het land.

Contribution to:
SDG Logo SDG 11Sustainable cities and communities
SDG Logo SDG 14Life below water
SDG Logo SDG 15Life on land

Management Approach

We kennen onze verantwoordelijkheid en dragen graag bij aan een betere maatschappij. We zetten ons in voor duurzame initiatieven en steunen iedere twee jaar een nieuw goed doel. De komende periode is dit de Bijzaak, waarmee we bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit.

Measure: Adoptie bijenvolk

We hebben voor de periode 2020 tot 2022 een bijenpopulatie geadopteerd. Deze zal worden verzorgd door de imkers van de Bijzaak.

Core subject icon Fair Practices

ISO 26000 Class: Promoting social responsibility - Supply Chain

Supply Chain Responsibility

Supply chains of products and materials may contain CSR risks, such as unfair wages, dangerous labour conditions, use of forced and child labour, corruption, pollution, and violation of human rights. Take measures to identify and manage these risks, also for beyond tier 1 suppliers.

NL: Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Leveranciersketens van producten en materialen kunnen MVO risico's bevatten, zoals oneerlijke beloning, gevaarlijke arbeidsomstandigheden, gedwongen- of kinderarbeid, corruptie, vervuiling en schending van mensenrechten. Neem maatregelen om deze risico's te identificeren en te beheersen, ook voor toeleveranciers verder in de keten.
Bijdrage aan SDG 8: eerlijk werk en economische groei.

Contribution to:
SDG Logo SDG 8Decent work and economic growth
SDG Logo SDG 12Responsible consumption and production

Management Approach

Binnen de gehele keten zien we toe op goede arbeidsvoorwaarden. Ons kantoor in Shanghai stelt ons bijvoorbeeld in staat om bij Aziatische leveranciers op locatie te auditeren. Hierbij wordt er niet alleen op kwaliteit maar ook op mensenrechten getoetst, zodat we zaken als kinderarbeid bij onze leveranciers kunnen uitsluiten.