Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

OptaScan

Formal name
Vof Opta-Scan
CoC Number
01089194
Subscription
TIM M
Sector
N81 - Services to buildings and landscape activities
Verification
Moderate assurance
Publication date
Apr 19, 2022

Core subject icon Labour Practices

Score

ISO 26000 Class: Health and safety at work - Company

Health & Safety at Work

Providing a safe and healthy work environment (physical work, chemicals, dangerous locations, ergonomics, stress) for employees and subcontracted personnel at company and client locations, including vitality, prevention of injuries and occupational disease.

Contribution to::
SDG Logo SDG 3Good health and well-being

Management Approach

Gezond en veilig werken staat bovenaan bij OptaScan. Onze ambitie is het creëren van een veilige en prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Wij zijn als bedrijf VCA gecertificeerd en al onze medewerkers hebben de juiste (veiligheids)trainingen gevolgd en middelen tot hun beschikking om hun werkzaamheden zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren.

Objectives
 • Ziekteverzuimpercentage: OptaScan streeft naar een maximaal ziekteverzuimpercentage van 1%.
 • Aantal bedrijfsongevallen: OptaScan streeft naar 0 bedrijfsongevallen.

Policy: Personeelsreglement

Binnen de organisatie van OptaScan gelden een aantal regelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, voorzieningen en (wettelijke) bepalingen. In dit Personeelsreglement zijn deze regelingen schriftelijk vastgelegd.

Dit Personeelsreglement maakt onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst die tussen de medewerker en OptaScan is opgesteld. Persoonlijke afspraken worden in de arbeidsovereenkomst opgenomen.

Het Personeelsreglement is bestemd voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van die gevallen, waarbij de werking van dit Personeelsreglement uitdrukkelijk is uitgesloten in de arbeidsovereenkomst. Het Personeelsreglement wordt bij indiensttreding door de werkgever verstrekt. Wijzigingen in het Personeelsreglement worden schriftelijk aan de medewerkers gecommuniceerd.

Measure: Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij OptaScan. Op alle fronten wordt hier aandacht aan besteedt en in geïnvesteerd. Een aantal voorbeelden: OptaScan is als bedrijf VCA gecertificeerd. Tijdens iedere personeelsvergadering (4 keer p/j) wordt er een toolboxmeeting over veiligheid gehouden. Alle relevante medewerkers van OptaScan hebben een actueel VCA, Hoogwerker, VOP diploma en de benodigde nascholingscertificaten.

Er zijn in 2021 geen bedrijfsongevallen geweest.

Niet van toepassing

Measure: Vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers

OptaScan investeert in de (pesoonlijke)ontwikkeling en gezondheid van haar medewerkers. Een voorbeelden zijn persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Alle bedrijfswagens zijn uitgerust met extra comfortabele stoelen. Vanaf 2018 hebben nieuwe bedrijfswagens een zwaardere motor gekregen om rijcomfort te vergroten. Om gevaarlijke situaties (natte vloeren, valgevaar) bij klanten te voorkomen wordt de planning in overleg met de klant aangepast aan hun schoonmaakschema. Aanschaf compressor om te voorkomen dat medewerkers veel met de hand moeten pompen bij de spuit. OptaScan biedt medewerkers iedere 2 jaar een PMO aan, in plaats van de wettelijke om de 5 jaar. Organiseren teamdagen met coach en individuele ontwikkelingstrajecten met coach voor medewerkers, met wie we op jaarbasis een aantal voortgangsgesprekken voeren.

Een ziekteverzuim van minder dan 1% in 2018, 2019 en 2020. In 2021 lag het ziekteverzuim op 1% veroorzaakt door Covid-19.

Certificate: Keurmerk Plaagdiermanagement

CEPA
CEPA is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op het vlak van plaagdierbeheersing.

IPM Rattenbeheersing:
Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).

OptaScan is voor beide modules gecertificeerd.

Certificate: VCA (*)

Omdat wij veilig en gezond werken erg belangrijk vinden, hebben wij ons in 2020 als bedrijf laten certificeren voor VCA*. Jaarlijks vindt er een her-audit plaats.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen.

Third party assessment: RI&E

OptaScan heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie. Deze is in januari 2021 weer gekeurd door een externe Hoger Veiligheidskundige.

Management Review

OptaScan is tevreden met de maatregelen en resultaten.

Priority: No, Het ziekteverzuimpercentage is in 2021 op 1% uitgekomen. Het ziekteverzuim lag iets hoger dan voorgaande jaren door Covid-19. Er hebben zich geen bedrijfsongevallen plaatsgevonden.

Core subject icon Environment

Score

ISO 26000 Class: Prevention of pollution - Company

Pollution

Prevention of pollution caused by use of pesticides and other chemicals.

Contribution to::
SDG Logo SDG 11Sustainable cities and communities
SDG Logo SDG 14Life below water
SDG Logo SDG 15Life on land

Management Approach

OptaScan vindt het van groot belang om zo min mogelijk giftige bestrijdingsmiddelen in te zetten bij haar werkzaamheden.

Objectives
 • Inzet insecticide: In 2020 heeft OptaScan zichzelf ten doel gesteld om bij maximaal 10% van haar totale klantenbestand kortwerkend insecticide binnen te gebruiken.
 • Inzet rodenticide binnen: In 2020 heeft OptaScan zichzelf ten doel gesteld om bij maximaal 10% van haar totale klantenbestand rodenticide binnen te gebruiken.
 • Inzet rodenticide buiten: OptaScan heeft als doelstelling om geen rodenticide buitenom bij haar Nederlandse klanten in te zetten.

Measure: Certificaat HIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing)

OptaScan is HIK gecertificeerd en mag onder strikte voorwaarden rodenticide buitenom en binnen in gebouwen gebruiken. In de praktijk ihebben wij tussen 2018 en 2022 geen rodenticide buitenom gebruikt. Het certificaat HIK geeft aan dat OptaScan volledig conform de Integrated Pest Management (IPM) methodiek werkt. In 2021 heeft OptaScan bij slechts 5 klanten tijdelijk rodenticide binnen gebruikt.

Geen gebruik van rodenticide buitenom bij onze Nederlandse klanten. Minimaal gebruik van rodenticide binnen bij onze klanten.

Measure: Gebruik van insecticiden en rodenticide binnen

OptaScan heeft als doelstelling om bij maximaal 10 % van ons totale klantenbestand rodenticide en kort werkende insecticide binnen in de gebouwen te gebruiken. Hierbij worden nieuwe klanten de eerste twee jaar niet meegerekend. Reden hiervoor is dat OptaScan soms klanten krijgt waarbij sprake is van grote overlast en eerst orde op zaken gesteld moet worden. Uiteraard altijd in combinatie met de inzet van preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de wering. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze middelen niet terug worden gevonden in de voedselproducten van onze klanten.

In 2021 heeft bij slechts 5 klanten rodenticide binnen in een gebouw gestaan. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze middelen niet terug worden gevonden in de voedselproducten van onze klanten. Hierover zijn de afgelopen 3 jaar geen meldingen ontvangen.

Measure: (elektronische) Muizenvallen

OptaScan maakt voornamelijk gebruik van (elektronische) klapvallen bij het oplossen van problemen met muizen. Er wordt gekozen voor het gebruik van klapvallen en zelden voor giftig lokaas omdat dit 1) een kleinere impact heeft op het milieu, 2) humaner is voor muizen, 3) gevangen muizen beter geregistreerd en verwijderd kunnen worden dan wanneer muizen door giftig lokaas elders overlijden.

Afdoding gaat sneller (humaner) dan bij het gebruik van giftig lokaas. Tot en met 2021 hebben we meer dan 1500 elektronische muizenvallen bij onze klanten uitgezet.

Measure: Ongedierte preventie

Het digitale logboek (OptaScanOnline) en onze gehele werkwijze is erop gericht om te werken volgens Integrated Pest Management. De onnodige inzet van (bestrijdings)middelen wordt via risico analyses en trend analyses voorkomen. Ook is OptaScanOnline ervoor gemaakt om klanten te informeren over potentiële risico's en te nemen acties om ongedierte te voorkomen, zodat een bestrijding niet nodig is. Hiervoor wordt continu gebruik gemaakt van de communicatiemodules. o.a. maandelijkse -, kwartaal herinneringsmails, waarschuwingsmails bij drempelwaarde overschrijding risicofactoren gestuurd/OptaScan geeft (jaarlijks terugkerende) personeelspresentaties om bewustwording bij haar klanten te vergroten/Om ervoor te zorgen dat OptaScan zo min mogelijk niet-doeldieren vangt, worden bijvangsten geregistreerd en wordt hierop geacteerd door bijvoorbeeld de vallen te verplaatsen/te verwijderen.

OptaScan heeft in 2018, 2019, 2020 en 2021 buitenom geen gebruik gemaakt van rodenticide.

Measure: Gif afvoeren

OptaScan gebruikt nauwelijks giftige materialen. Wanneer deze wel worden gebruikt worden ze volgens vaste procedures afgevoerd.

Geen onnodige belasting en vervuiling van het milieu.

Certificate: Keurmerk Plaagdiermanagement

CEPA
CEPA is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op het vlak van plaagdierbeheersing.

IPM Rattenbeheersing:
Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).

OptaScan is voor beide modules gecertificeerd.

Management Review

OptaScan gebruikt zowel buitenom als binnen zo goed als geen giftige middelen.

Priority: No, In 2021 heeft er wederom bij geen enkele klant rodenticide buitenom de gebouwen gestaan. Daarnaast heeft bij slechts 5 van al onze klanten rodenticide binnen in het gebouw gestaan. Dit is ruim onder de 10% die wij onszelf ten doel hebben gesteld.

Score

ISO 26000 Class: Protection of the environment - Products/Services

Animal Welfare

Respecting the welfare of animals by using humane capture and killing techniques.


Management Approach

OptaScan vindt het welzijn van dieren erg belangrijk. OptaScan streeft ernaar haar klanten preventieve maatregelen te laten treffen, zodat ongedierte niet ontstaat en derhalve niet bestreden hoeft te worden. Wanneer onverhoopt toch ongedierte bestreden moet worden, wordt dit altijd op de meest humane wijze en met uitsluitend goedgekeurde middelen en materialen uitgevoerd.

Objectives
 • Risico analyse ongedierte buitenom: OptaScan heeft als doel bij in ieder geval 50% van haar nieuwe klanten in 2021 de risico analyse ongedierte buitenom onderdeel te laten zijn van het contract. Door de risico's weg te nemen, hoeft er minder/geen ongedierte bestreden te worden bij die desbetreffende klant.

Measure: (elektronische) Muizenvallen

OptaScan maakt voornamelijk gebruik van (elektronische) klapvallen bij het oplossen van problemen met muizen. Er wordt gekozen voor het gebruik van klapvallen en zelden voor giftig lokaas omdat dit 1) een kleinere impact heeft op het milieu, 2) humaner is voor muizen, 3) gevangen muizen beter geregistreerd en verwijderd kunnen worden dan wanneer muizen door giftig lokaas elders overlijden.

Afdoding gaat sneller (humaner) dan bij het gebruik van giftig lokaas. Tot en met 2021 hebben we meer dan 1500 elektronische muizenvallen bij onze klanten uitgezet.

Measure: Ongedierte preventie

Het digitale logboek (OptaScanOnline) en onze gehele werkwijze is erop gericht om te werken volgens Integrated Pest Management. De onnodige inzet van (bestrijdings)middelen wordt via risico analyses en trend analyses voorkomen. Ook is OptaScanOnline ervoor gemaakt om klanten te informeren over potentiële risico's en te nemen acties om ongedierte te voorkomen, zodat een bestrijding niet nodig is. Hiervoor wordt continu gebruik gemaakt van de communicatiemodules. o.a. maandelijkse -, kwartaal herinneringsmails, waarschuwingsmails bij drempelwaarde overschrijding risicofactoren gestuurd/OptaScan geeft (jaarlijks terugkerende) personeelspresentaties om bewustwording bij haar klanten te vergroten/Om ervoor te zorgen dat OptaScan zo min mogelijk niet-doeldieren vangt, worden bijvangsten geregistreerd en wordt hierop geacteerd door bijvoorbeeld de vallen te verplaatsen/te verwijderen.

OptaScan heeft in 2018, 2019, 2020 en 2021 buitenom geen gebruik gemaakt van rodenticide.

Measure: Convenant gebruik biociden

OptaScan heeft een convenant ontwikkeld waarin afspraken worden gemaakt tussen de klant en OptaScan over het bestrijden van plaagdieren in een breder verband. Niet alleen wordt bekeken of het een plaagdier betreft en dus bestreden moet worden. Er wordt ook beoordeeld of bestrijding onbedoelde bijeffecten heeft, het betreffende plaagdier wellicht op andere terreinen nuttig is en of niet bestrijden ook een optie is, omdat er geen directe dreiging is voor mensen, het proces en/of de (voedsel)veiligheid.

Minder onnodige doding van dieren in de omgeving van de klant. Inmiddels hebben 9 klanten het convenant ondertekend.

Management Review

OptaScan zet zich in haar hele dienstverlening in voor preventie en op een humane wijze ongedierte bestrijden mocht dit onverhoopt toch nodig zijn. Wij zijn tevreden met alle maatregelen die wij treffen op het gebied van preventie en voorlichting bij onze klanten. Additionele maatregelen zijn verder niet nodig.

Priority: No

Next steps

Laat zien hoe diervriendelijke oplossingen structureel worden aangeboden bij klanten.

Core subject icon Consumer Issues

Score

ISO 26000 Class: Consumer health & safety - Products/Services

Consumer health and safety

Safe products and practices, especially related to the use of chemicals.

Contribution to::
SDG Logo SDG 3Good health and well-being

Management Approach

OptaScan is voornamelijk werkzaam in de levensmiddelenindustrie. Het voorkomen van gezondheidsrisico's als gevolg van ongedierte of gebruikte middelen of materialen door OptaScan is onze hoogste prioriteit en ligt diep verankerd in onze bedrijfsvoering.

Objectives
 • Besmetting door middelen of materialen: Geen middelen of materialen gebruikt door OptaScan in producten van onze klanten.

Policy: Personeelshandboek

(levensmiddelen)Bedrijven moeten vaak aan strenge regels voldoen om de kwaliteit en veiligheid van hun producten te garanderen. Een van de zaken die zij goed op orde moeten hebben is de ongediertebestrijding en de preventie (voorzorgsmaatregelen) tegen ongedierte.

Omdat onze klanten zelf aan strenge regels moeten voldoen, luistert het werken bij dit soort klanten voor ons ook erg nauw en moeten wij ons ook vaak aan strenge regels houden.

Om ervoor te zorgen dat wij onze klanten goed van dienst kunnen zijn is het belangrijk dat wij met z’n allen op dezelfde (veilige) manier werken, dezelfde (uitstekende) kwaliteit leveren en ons aan de regels houden.

OptaScan acht het van groot belang dat bij de uitvoering van werkzaamheden de veiligheid en gezondheid serieus worden genomen. Met het handboek informeert OptaScan haar medewerkers over de veiligheid tijdens de werkzaamheden, hun verantwoordelijkheden en hun rechten.

Measure: Gebruik van insecticiden en rodenticide binnen

OptaScan heeft als doelstelling om bij maximaal 10 % van ons totale klantenbestand rodenticide en kort werkende insecticide binnen in de gebouwen te gebruiken. Hierbij worden nieuwe klanten de eerste twee jaar niet meegerekend. Reden hiervoor is dat OptaScan soms klanten krijgt waarbij sprake is van grote overlast en eerst orde op zaken gesteld moet worden. Uiteraard altijd in combinatie met de inzet van preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de wering. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze middelen niet terug worden gevonden in de voedselproducten van onze klanten.

In 2021 heeft bij slechts 5 klanten rodenticide binnen in een gebouw gestaan. Het is natuurlijk heel belangrijk dat deze middelen niet terug worden gevonden in de voedselproducten van onze klanten. Hierover zijn de afgelopen 3 jaar geen meldingen ontvangen.

Measure: (elektronische) Muizenvallen

OptaScan maakt voornamelijk gebruik van (elektronische) klapvallen bij het oplossen van problemen met muizen. Er wordt gekozen voor het gebruik van klapvallen en zelden voor giftig lokaas omdat dit 1) een kleinere impact heeft op het milieu, 2) humaner is voor muizen, 3) gevangen muizen beter geregistreerd en verwijderd kunnen worden dan wanneer muizen door giftig lokaas elders overlijden.

Afdoding gaat sneller (humaner) dan bij het gebruik van giftig lokaas. Tot en met 2021 hebben we meer dan 1500 elektronische muizenvallen bij onze klanten uitgezet.

Management Review

We zijn tevreden met de genomen maatregelen.

Priority: No

Scoring explained

 • No score

  No initiatives have been disclosed for this issue.
 • Policies & Certificates

  There is an ambition on this issue and related aspects, illustrated by improvement plans, policies, and/or certificates.
 • Specific measures

  One or more concrete measures are disclosed with a positive impact on all related aspects.
 • Goals & KPI's

  Ambition has been formalized including clear / smart objectives which are periodically measured and evaluated.
 • Tangible impact

  On all related aspects of this issue tangible impact has been achieved.