Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Hokra

Formal name
Hokra
CoC Number
23086692
Sector
M73 - Advertising and market research

Organisatie

Over Hokra

Hokra is een bureau voor promotionele communicatie. Hokra bedenkt en realiseert promotionele artikelen, merkactivatie campagne en ondersteunt haar opdrachtgevers met marketingservices.

Visie

Om als merk of bedrijf succesvol te zijn is een goede relatie nodig met je doelgroep. Willen mens en merk/bedrijf verbinden.

Kernwaarden

Creativiteit, Flexibel, Doen wat we zeggen, zeggen wat we doen, Betrokken bij klant en maatschappij, Vriendelijk, Ontzorgers

MVO-verklaring

Visie op MVO

Promotionele artikelen en merkactivatie campagnes moeten leuk zijn voor iedereen. Voor de ontvanger, opdrachtgever, de producent, haar medewerkers én de wereld om ons heen.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport

Bedenken, ontwerpen en leveren van merkactivatie, promotionele artikelen en marketing services door Hokra B.V. (Kamer van Koophandel 23086692) gevestigd in Nederland.

Aantal FTE in scope
15

Eigendomsstructuur

Hokra BV is een 100% dochter van Ge-Vijf BV. Ge-Vijf BV is ook 100% eigenaar van Hokra Franchise BV waarin de aandelen van Fresh Lemon BV (51% ), Hokra Partner Centraal Nederland BV (20%) en Hokra Partner Oost Nederland BV (20%). Ge-Vijf is eigendom van Emdewe BV (Martin de Winter), Acriel BV (Ankie Crielaard) en Jalestu BV (Jantina Leeuwis).

Contactpersoon voor bedrijf

 
Martin de Winter
 
mdwinter@hokra.nl
 
0653900709
Bedrijfswebsite
www.hokra.nl
MVO website
https://hokra.nl/ons-mvo-beleid/

Bezoekadres

 
De Vort, 5
 
4225SH Noordeloos
 
Zuid-Holland
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Milieu

Klimaat & energie

Ambitie

We willen ons inspannen om ons energieverbruik op onze bedrijfslocatie en van onze bedrijfsmiddelen zo veel mogelijk te beperken en waar mogelijk zelf op te wekken.

Doelen

Verbruik

100% van onze elektriciteitsbehoefte op locatie zelf opwekken.

Review ambities

2023: We zijn tevreden over het gevoerde beleid en maatregelen. Mooi om te zien dat we stroom zelf opwekken. Ons wagenpark is ook maximaal elektrisch (3 100% /1 Hybride). We rapporteren onze prestaties/footprint sinds 2010 via de milieubarometer van Stimular. We zien de CO2 uitstoot duidelijk afnemen. Zie maatregel rapportage.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Transitie naar circulaire producten

Ambitie

Promotionele artikelen en merkactivatie campagnes moeten leuk zijn voor iedereen. Voor de ontvanger, opdrachtgever, de producent, haar medewerkers én de wereld om ons heen. We weten daarom met welk (marketing) doel promotionele middelen worden ingezet want zonder doel is het nooit duurzaam. We kopen bewust en kiezen voor de beste duurzaamheid/kwaliteit/levertijd/prijs verhouding.

Doelen

Duurzame inkoop

25% van onze inkoop voor opdrachtgevers wordt duurzaam geproduceerd.

Review ambities

2023: Over het beleid en de genomen maatregelen zijn we tevreden. Het bespreken van het aandeel duurzame inkoop binnen hun bestedingen bij ons met onze opdrachtgevers kan worden verbeterd. Ook weten we niet of we aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van onze opdrachtgevers. Dit willen we wel onze ambitie en maatregelen moeten we hierop aanpassen. Positief is dat we steeds meer promotionele artikelen programma's verduurzamen zoals het programma van Van Oord, Mourik, BAM en anderen. Drukwerk van papier drukken we altijd op FSC. Toch kan dit ook een stap beter.

Prioriteit voor verbetering
Ja, 26% van onze inkoop is duurzaam geproduceerd in 2023

Core Subject Mensenrechten

Inclusief ondernemen.

Ambitie

Hokra vindt het belangrijk om een inclusieve werkgever te zijn. Dat betekent dat medewerkers ongeacht afkomst, religie en eventuele beperkingen gelijke kansen krijgt om haar talenten te ontwikkelen en te groeien binnen ons bedrijf. We creëren een cultuur waarin iedereen zich veilig en gekend voelt. We bieden stage- en werkleerplaatsen ook voor hoger maar ook voor lager opgeleiden. Het betekent ook dat we bij het uit besteden van werk aan leveranciers kijken hoe we kwetsbare groepen werk kunnen bieden.

Doelen

Werkleerplaats

1 werkleerplaats per jaar voor lager opgeleide of kwetsbare doelgroep

Stage

1 stage op MBO niveau per jaar 1 stage op HBO niveau per jaar

Inpakwerk

50% van het werk dat uitbesteed wordt via een Avres (uitvoerder participatiewet en wet sociale werkvoorziening)

Werkplezier

98% van de medewerkers heeft overwegend plezier in zijn of haar werk en voelt zich veilig en gekend.

Review ambities

2023: Over het beleid en maatregelen zijn we tevreden. Onze medewerkers hebben werkplezier. Dat blijkt ook uit de gesprekken die we spontaan gepland 1 op 1 met hen voeren. De Werkleerplaats is niet ingevuld dit jaar. Dit heeft te maken met het feit dat we diegene die al enkele jaren op de werkleerplaats zat hebben aangenomen. Hiermee hebben we 1 persoon een fijne werkplek kunnen bieden. We hebben niet voldoende werk momenteel om iemand met een indicatie aan te nemen. Ook hebben we geen verloop dus geen vacatures. Ruimte voor stage is er altijd echter hebben we deze niet in kunnen vullen. PSO certificaat is vervallen. We kunnen niet naar trede 1 omdat we niemand hebben kunnen aannemen met een indicatie.

Prioriteit voor verbetering
Ja, Deelname aan de mogelijk tot het volgen van opleidingen, cursussen en training blijft aandachtspunt en onderwerp van gesprek met medewerkers.

Core Subject Eerlijk zakendoen

Maatschappelijk verantwoord inkopen.

Ambitie

Als inkopende en verkopende organisatie zijn we een centraal punt in de supply chain. Dit brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om te voldoen aan wet- en regelgeving maar ook ons in te spannen zowel voorwaarts als achterwaarts in de keten de footprint van onze activiteiten te minimaliseren en goede werkomstandigheden te optimaliseren.

Doelen

Footprint

Beperken van de footprint in de keten van/voor onze producties.

Arbeidsomstandigheden

Het uitsluiten van onacceptabele arbeidsomstandigheden in de productieomgeving waar materiaal in onze opdracht wordt geproduceerd.

Review ambities

We zijn tevreden met het gevoerde beleid , de genomen maatregelen en de toepassing daarvan.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Consumentenbelangen

Eerlijke marketing

Ambitie

Wij zijn betrokken bij veel promotionele activiteiten van onze opdrachtgevers. Vanuit die positie hebben wij invloed op hoe en wat er gecommuniceerd en geleverd wordt richting eindgebruikers. Wij spannen ons in om die communicatie eerlijk en volledig te laten zijn. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Helder en eerlijk communiceren in al onze uitingen (mondeling, schrift en marcom) naar al onze stakeholders is onze norm. We komen onze afspraken na.

Doelen

Helder

90% van onze communicatie wordt als helder ervaren.

Review ambities

We zijn tevreden of de werking van de genomen maatregelen. Uit evaluatie gesprekken met klanten blijkt dat zij onze communicatie als plezierig en helder ervaren. Een meetinstrument is er niet. Wellicht input voor een verbeterplan.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Gegevensbescherming.

Ambitie

Gegevens van onze stakeholders die ons worden toevertrouwd moeten veilig zijn. We hebben daarom IT Security beleid ontwikkeld gebaseerd op ISO 27002.

Doelen

Doorontwikkelen

Samen met onze IT partners het IT security beleid door ontwikkelen.

Controle

Medewerkers kennen de maatregelen en zijn zich bewust van de IT risico's

Review ambities

De huidige ontwikkeling op het gebied van cybercrime dwingt ons om kritisch te zijn op Informatiebeveiliging en IT security. Ook moeten de eisen uit diverse verwerkersovereenkomsten beter worden nageleefd. Voorbeeld: opdrachtgevers op de hoogte brengen van nieuwe subverwerkers.

Prioriteit voor verbetering
Ja, We hebben daarom een certificeringstraject naar ISO27001 in gang gezet.

Duurzaam product assortiment

Ambitie

Onze klanten actief duurzame artikelen en goede alternatieven bieden en goed te adviseren. We vragen opdrachtgevers naar hun duurzaamheidsbeleid en sluiten aan wat zij belangrijk vinden om zo bij te dragen aan het verwezenlijken van hun duurzaamheidsbeleid.

Doelen

Duurzame inkoop

25% van onze inkoop voor opdrachtgevers wordt duurzaam geproduceerd.

Doel jaar
2023

Review ambities

We zijn tevreden over het gevoerde beleid maar willen graag naar een volgend niveau. Vandaar het in kaart brengen van duurzaamheidsbeleid van opdrachtgevers. Ook kan gekeken worden of de inkoop van duurzaam drukwerk naar een volgend niveau kan.

Prioriteit voor verbetering
Ja, 26% van onze inkoop is duurzaam geproduceerd in 2023

Beleid

CSR beleid

CSR beleid en doelstellingen.

Klant Zekerheden

De cultuur waarin we eerlijk en helder communiceren met onze stakeholders bewaken en mee laten bewegen aan veranderde omstandigheden.

Maatregelen

Check productie

Medewerkers beoordelen waar en hoe promotionele artikelen en middelen zo circulair mogelijk kunnen worden ingekocht. Hiervoor zijn 6 circulaire principes bepaald i.s.m. VerdraaidGoed. Er komen steeds meer alternatieve circulaire materialen. De uitdaging om daar de impact van te doorgronden.

De impact op het milieu verkleinen.

Voldoen aan één van de circulaire principes betekent soms een hogere kostprijs.

Duurzame inkoop en verkoop

We willen klanten bewust laten worden dat ze kunnen kiezen voor duurzame alternatieven. Om die te duiden hebben we een icoon 'duurzame keuze' ontwikkeld. Deze wordt gebruikt in offertes en presentatie.
Bij de inkoop wordt bepaald of een ingekocht item duurzaam is ingekocht d.w.z. dat het 'groen drukwerk' is en/of van materiaal dat gerecycled is, recyclebaar is, afbreekbaar of dusdanig is gemaakt dat stoffen makkelijk van elkaar te scheiden zijn.

Grondstoffen zijn of worden hergebruikt.

Verantwoorde keuzen en inzet van promotionele middelen.

Elektrificeren van wagenpark

Bij vervanging van auto's overstappen op elektrische auto's. Van de 4 auto's die wij hebben zijn er inmiddels 3 100% elektrisch en 1 hybride.

Terugdringen van belasting op het milieu doordat er geen uitstoot van fijnstof en CO2 is.

Positieve impact op reputatie en mobiliteitskosten.

ISO27001

Zie review. Cybersecurity eist veel aandacht. Daarom willen we ons in 2024 ISO27001 laten certificeren. In 2023 is hiervoor het traject gestart. Ondertussen is fase 1 succesvol doorlopen en goedgekeurd door LRQA (certificerende instantie en zie rapport) Fase 2 staat voor Q1 2024 gepland we verwachten dan gecertificeerd te

Risico op datalekken verkleinen en daarmee dus ook de kans dat persoonsgegevens waaronder consumentengegevens op straat komt te liggen en/of in verkeerde handen komt.

Risico beperken waardoor de bedrijfscontinuïteit beter gewaardborgd is.
Commerciële kansen: opdrachtgevers gaan ISO27001 steeds vaker eisen in de nabije toekomst

Informatie beveiliging

De maatregelen rond informatiebeveiliging zijn vastgelegd in het document Hokra IT Veilig, Geheimhoudingsverklaringen, Arbeidsovereenkomsten en Verwerkersovereenkomsten.

Het risico dat (gevoelige) informatie onbedoeld uitlekt en/of in verkeerde handen komt.

Betrouwbaar en vertrouwelijk kunnen samenwerken.

Leveranciersverklaring

We vragen onze toeleveranciers een verklaring te ondertekenen dat zij onze uitgangspunten van milieuzorg en arbeidsomstandigheden kennen en daar actief beleid op voeren. Wij vragen actief naar hun beleid en controleren dat middels steekproeven.

Minder belasting van het milieu en betere arbeidsomstandigheden in de productieketen.

We maken op basis hiervan keuzes met welke toeleveranciers we wel en niet willen werken omdat zij wel of niet aan onze uitgangspunten voldoen.

Onderbouwing claims

Indien opdrachtgevers bepaalde claims maken over hun producten- en dienstverlening vragen wij naar de onderbouwing daarvan. Indien de onderbouwing vanuit wetgeving verplicht is leggen we de gemaakte materialen vast in een dossier zodat dit later is terug te vinden en traceerbaar is waar de materialen naar toe zijn gegaan.

Eerlijke communicatie.

Eerlijke communicatie

Social return

Inpakwerkzaamheden worden uitbesteed aan onze vaste leverancier op dit gebied.

Leverancier voert als leerwerkbedrijf de Participatiewet en de wet Sociale Werkvoorziening uit voor de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Er werken circa 700 medewerkers. Ongeveer 500 medewerkers zijn werkzaam in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening en de regeling Nieuw Beschut.

Stage

Om een kwalitatief arbeidspotentieel te creëren voor Nederland is het van belang dat studenten werkervaring opdoen.

In 2021 bieden we 1 MBOer en 1 HBOer een stageplaats.

Stagiaires dragen bij aan een open en dynamische sfeer in het bedrijf, voegen andere inzichten toe en kunnen bijdragen aan de output.

Talentontwikkeling

Kennis van medewerkers vergroten door 4x per jaar een kennissessie te organiseren waarbij de onderwerpen en spreker door medewerkers worden aangedragen.
Budget beschikbaar stellen voor persoonlijke ontwikkeling , opleidingen en trainingen.
Twee keer per jaar een persoonlijk ontwikkelings- en functioneringsgesprek.

Medewerkers die hun talenten (door) ontwikkelen zijn altijd FIT voor de arbeidsmarkt waardoor zij niet vast komen te zitten en zelf aan het roer blijven staan van hun carrière.

Medewerkers die hun talenten tot hun recht laten komen voegen waarde toe aan de business en zijn goede gesprekpartners intern en extern.

Training IT bewust

Jaarlijks worden alle medewerkers uitgenodigd voor een training bewustwording IT risico's.

De kans op een datalek of slachtoffer van Cybercrime worden zo klein mogelijk maken.

Betrouwbare en veilige partner zijn

Transport

We willen zoveel mogelijk werken met transport bedrijven die CO2 neutraal transport kunnen bieden. Daarom is de GLS onze prefered supplier op dit gebied.

Uitstoot CO2 zoveel mogelijk beperken en anders compenseren.

Kwalitatief vervoer tegen zo beperkt mogelijke footprint

Voldoen aan productrichtlijnen, wet- en regelgeving

We leveren een diversiteit aan producten en willen er zeker van zijn dat die voldoen aan de productrichtlijnen, wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt voor leveranciers in Europa bij hen, we checken door achteraf en steekproefsgewijs productcertificaten op te vragen en te controleren. Bij eigen import in Europa schakelen we IP Products in voor inventarisatie van de richtlijnen en laten we door een onafhankelijke organisatie kwaliteitscontrole uitvoeren in de productie.

(Nagenoeg) zeker weten dat de ontvanger en gebruiker een veilig product ontvangen.

Bescherming van de reputatie van de merken en bedrijven van onze opdrachtgevers.

Werkleerplaats

Beschikbaar hebben van 1 werkleerplaats voor lager opgeleiden en hier actief op werven.

Door een werkleerplaats te bieden aan een lager opgeleide stellen wij hem of haar in staat werkervaring op te doen en zijn/haar talent te ontwikkelen waardoor men van waarde is voor de maatschappij.

Helpt bij de uitvoering van werk. Voor 2022 is deze plaats ingevuld.

Werkplezier

Het management zet 'softskill' en 'softcontroles' voor een veilige en fijne werkomgeving. Organiseert en stimuleert onderlinge gesprekken middels wekelijks afdelingsoverleg en maandbijeenkomsten voor alle medewerkers.

Werknemers gaan met plezier naar hun werk waardoor de kans op uitval wordt verkleind.

Werknemers werken met plezier en voelen zich verantwoordelijk voor hun werk. Dit leidt tot betere prestaties en hoge klanttevredenheid.

Wet- en regelgeving in beeld

Fair marketing begint met wat mag en niet mag. We volgen daarom welke gedragscodes, wet- en regelgeving er gelden zoals wet promotionele kansspelen, gedragscode kindermarketing etc. laten ons hierover voorlichten en leggen dit vast in een aspecten register.

Voldoen aan normen- en eisen.

Gesprekspartner zijn voor opdrachtgevers over wat wel en niet kan op het gebied van marketing technieken.

Zonnepanelen

Het bedrijfspand aan de vort5 te Noordeloos is sinds april 2020 voorzien van zonnepanelen met een capaciteit die voldoende is om ons jaarbehoefte aan stroom op te wekken.

Zonnepanelen reduceert de uitstoot van luchtvervuilende stoffen, zware metalen en broeikasgassen met 90 procent in vergelijking met elektriciteit opgewekt door fossiele brandstoffen.

Positieve uitwerking op onze reputatie naar alle stakeholders. Kostenreductie. Zie bijgaand rapportage elektriciteit gebruik dat een daling laat zien (2021 hoger tov 2020 ivm lockdowns).
Zie bijlage voor rapportage CO2 uitstoot afname van 2010-2022

Verbeterplannen

CO2

Uit gesprekken met duurzaamheidsmanagers van opdrachtgevers dat het terugdringen dan wel CO2 neutraal werken de allerbelangrijkste doelstelling is. Wij willen graag bijdragen om die doelstelling te verwezenlijken. Daarom willen wij in kaart brengen wat de uitstoot van een geleverd product is. De informatie moet bij onze leveranciers vandaan komen (zie doc CO2). Lang niet alle leveranciers hebben deze info. We beginnen bij hen die het wel hebben. Deze informatie moet ook te rapporteren zijn aan onze opdrachtegevers. Stap 1 is hiervoor een plan te maken.

Tijdsbestek
Dec 31, 2024
Status
n/a

Circulaire producten

We willen steeds groter deel van de promotionele producten die wij leveren circulair (laten) produceren. Hiervoor werken intensief met onze toeleveranciers. Zij labelen hun duurzame producten.

Onze medewerkers moeten deze duurzame assortimenten en labels kennen en weten door te vertalen naar onze opdrachtgevers.

Tijdsbestek
Dec 31, 2024
Status
Lopend

Duurzaamheidsambitie opdrachtgever

Veel opdrachtgevers hebben een duurzaamheidsbeleid. Wij willen hen helpen deze concreet vorm te geven. Het beleid is vaak onvoldoende bekend bij onze directe contactpersonen, laat staan dat ze weten hoe ze dit moeten vertalen naar middelen. Daarom gaan wij gesprekken aan met inkoop- en duurzaamheidmanagers bij opdrachtgevers om het beleid concreet door te vertalen in wat we wel en niet doen.

Tijdsbestek
Dec 31, 2024
Status
Lopend

Informatiebeveiliging

Om IT kwetsbaarheden zoveel mogelijk te voorkomen en in control te zijn passen we ons IT securitybeleid aan. We laten ons onder begeleiding van een consultant ISO 27001 certificeren.

Tijdsbestek
Apr 1, 2024
Status
Lopend

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

Ecovadis (Silver)

EcoVadis beoogt de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal gebied door de invloed te gebruiken op de globale productieketens.

Geldig tot
Dec 14, 2024

ISO 14001

We zijn ISO14001:2015 gecertificeerd.

Geldig tot
Jun 3, 2026

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) (Aspirant)

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Geldig tot
Nov 1, 2023 Expired

TIM Meting (4 Sterren)

Beoordeling op het gebied van MVO conform Protocol_TIM_v_1.3_220901 van Stichting MVO-Register.

Geldig tot
Jan 15, 2025

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring