Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Matchd BV

Formal name
CoC Number
Subscription
Basic Account
Sector
To be determined
Publication date
Mar 16, 2021

Organization

About Matchd BV

Matchd bemiddelt ZZP-ers, freelancers, kandidaten die een (tijdelijke) baan zoeken en medewerkers van detacheringsbureaus voor projecten en interim opdrachten bij de overheid en in de publieke sector.

Vision

Matchd bemiddelt voor een breed scala aan functies binnen onder andere de Overheid, ICT, HRM en Finance. Ook ZZP-ers, zelfstandigen, freelancers en gespecialiseerde toeleveranciers kunnen bij ons terecht voor projecten en interim opdrachten bij de overheid en in de publieke sector. Daarbij vinden wij persoonlijk contact erg belangrijk en gaan graag een goed gesprek aan met zowel de werkzoekende als de opdrachtgever. Op deze manier zorgen we ervoor dat de kwaliteiten van de kandidaat een match zijn met de functie, maar ook dat de betreffende persoon bij het bedrijf past.

Mission

Het is onze missie om een balans te vinden tussen het belang van de klant om een vacature op de juiste manier in te vullen en de wens van de kandidaat om een leuke en uitdagende baan te vinden. Door eerlijk, transparant en persoonlijk met elkaar om te gaan creëert Matchd op deze manier altijd een win-win situatie en werken wij aan de toekomst van bedrijf en werkzoekende!

Core Values

- Plezier: We gaan met plezier naar kantoor en werken vanuit onze eigen kracht.
- Inzet & Motivatie: We zijn flexibel en zijn alert op nieuwe mogelijkheden.
- Behulpzaamheid: We zien samenwerking als de leidraad van ons handelen.
- Betrokkenheid: We voelen ons betrokken en doen er alles aan om onze successen te behalen.
- Verantwoordelijkheid: We zijn individueel verantwoordelijk voor de collectief te halen resultaten en spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en de resultaten.

ESG Statement

Company Details

Company Website
www.matchd.nl
ESG Website
matchd.nl/mvo-social-return
Info email
n/a

ESG Program

Management Approach

Core Subject Human Rights

Inclusive Employer

Ambition

Bij ons draait het ten alle tijden om het maken van de beste match tussen een kandidaat en opdracht. Om deze reden wordt er in geen enkel geval op basis van herkomst, ras of achtergrond een selectie van kandidaten of nieuwe medewerkers gemaakt. Ook hechten wij veel waarde aan diversiteit binnen de organisatie.

Objectives

Elke (nieuwe) medewerker is op de hoogte van ons anti-discriminatiebeleid
Door ons anti-discriminatiebeleid onderdeel te maken van de inwerkperiode zorgen we ervoor dat ook onze nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van ons beleid op dit thema

Review Ambitions

Update 2020: dit thema heeft doorlopend onze aandacht, voor 2020 is hier binnen het bedrijf voldoende aandacht aan besteedt

Priority for improvement
No

Core Subject Labour Practices

Safe and Healthy Workplace

Ambition

Wij hebben de ambitie om prefered employer te zijn. Voor ons betekend dit het bieden van goede arbeidsvoorwaarden waarin werk/privé balans voorop staat. Een onderdeel van deze arbeidsvoorwaarden is een veilige en gezonde werkomgeving. Om deze reden faciliteren wij voor onze medewerkers een werkplek waarin zij optimaal kunnen presteren.

Objectives

Laag ziekteverzuim
wij stellen ons als doel om het ziekteverzuim lager dan 3% te houden
Gezonde en ergonomische werkplek
Gezond werken betekend o.a. voor ons dat je gebruik kan maken van een ergonomische werkplek. Om deze reden hebben we als doel dat elke medewerker beschikt over een gezonde en goede werkplek

Review Ambitions

Update 2020: 2020 was een jaar met veel veranderingen, ook op het gebied van de (thuis)werkplek. We hebben er voor proberen te zorgen dat elke medewerker ook thuis een gezonde en ergonomische werkplek kon inrichten. Zoals te zien is in ons MVO dashboard, is het ziekteverzuim iets hoger dan ons doel, dit is voornamelijk doordat één collega eerder met pensioen is gegaan.

Priority for improvement
No

Employee Development

Ambition

Matchd hecht veel waarde aan de opleiding van kandidaten en interne medewerkers en stelt hiervoor budget en mogelijkheden beschikbaar

Objectives

Ontwikkeling van kandidaten
Wij dragen graag bij aan de ontwikkeling en onderlinge kennisdeling van ons kandidatennetwerk. Om deze reden stellen wij ons als doel om jaarlijks twee trainingen en twee inspiratie evenementen aan te bieden aan ons kandidatennetwerk.
Ontwikkeling van intern personeel
Onderdeel van goede arbeidsvoorwaarden is voor ons het bieden van mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Om deze reden stellen wij jaarlijks een opleidingsbudget van 2,5% van het jaarsalaris beschikbaar. Daarnaast is ons doel om op regelmatige basis kennissessies met interne medewerkers te organiseren om zo allemaal goed om de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de markt.

Review Ambitions

Update 2020: afgelopen jaar hebben we ons ingezet voor de ontwikkeling van ons intern personeel en kandidaten. Al onze interne medewerkers hebben 2,5% opleidingsbudget gehad. Echter hadden we ons aan het begin van het jaar als doel gesteld om 2 netwerkevenementen en 2 cursussen aan te bieden aan onze kandidaten. Helaas is dit niet gelukt (zie MVO dashboard 2020) en hebben we maar 1 cursus kunnen aanbieden. Dit had alles te maken met de Corona crisis. Dit maakte het erg lastig de geplande evenementen te organiseren.

Priority for improvement
No

Core Subject Environment

Energy Efficiency and Renewable Energy.

Ambition

Onze ambitie is om te werken aan CO2 reductie. Om deze reden brengen wij jaarlijks onze CO2 voetafdruk in kaart. Als serviceorganisatie zit onze impact voornamelijk in het vervoer van onze medewerkers en kandidaten, dit is dan ook ons focusgebied voor CO2 reductie.

Objectives

Duurzame mobiliteit stimuleren
Omdat het grootste onderdeel van onze CO2 voetafdruk gerelateerd is aan vervoer, hebben wij ons als doel gesteld om duurzame mobiliteit te stimuleren en faciliteren.

Review Ambitions

Update 2020: onze CO2 voetafdruk is flink afgenomen. Van 450 ton CO2 in 2019 naar 133 ton CO2 in 2020. Dit is voornamelijk te danken aan veel minder reisbewegingen door corona. De grootste uitstoot van onze CO2 voetafdruk komt van het woon-werk verkeer van onze kandidaten (zo'n 95% van het totaal in 2019). In de toekomst willen we kijken hoe we de CO2 uitstoot van vervoer laag kunnen houden.

Priority for improvement
No

Core Subject Fair Practices

Ethical Conduct

Ambition

Eerlijkheid en transparantie zijn belangrijke kernwaarden van ons. Deze kernwaarden zitten verweven in alles wat wij doen. Om deze reden is onze ambitie om ten alle tijden ethisch en verantwoord te handelen.

Supply Chain Responsibility.

Ambition

Inkoop is een krachtig middel om invloed te hebben op de waardeketen. Als Matchd kopen wij daarom zoveel mogelijk lokaal, duurzaam en sociaal verantwoord in.

Objectives

Altijd kiezen voor de duurzaamste offerte
75% van inkoopacties is lokaal ingekocht
Jaarlijks willen wij minimaal 75% lokaal inkopen

Review Ambitions

Update 2020: dit jaar hebben we een inkoopbeleid opgesteld en zijn daarop gaan sturen. Via dit inkoopbeleid proberen we zoveel mogelijk lokaal en duurzaam in te kopen. In 2020 waren bijna 40% van onze aankopen lokaal.

Priority for improvement
No

Core Subject Consumer Issues

Data Protection

Ambition

Wij hechten waarde aan de privacy van onze kandidaten, om deze reden zorgen wij ervoor dat al onze medewerkers op de hoogte zijn van o.a. de AVG wetgeving

Core Subject Community

Social investment

Ambition

Onze ambitie is om op verschillende manieren een bijdrage te leveren aan de samenleving zowel doormiddel van de sponsoring van goede doelen als het meedoen met vrijwilligersactiviteiten

Objectives

Sponsoring van goede doelen
Ons doel is om jaarlijks verschillende goede doelen financieel te steunen doormiddel van sponsoring (minimaal 0,5% van de marge)
Meedoen aan vrijwilligersactie
Ons doel is om jaarlijks met heel het team mee te doen aan een vrijwilligersactie (8 uur per FTE)

Review Ambitions

Update 2020: dit jaar hebben we weer verschillende lokale initatieven gesteund (0,7% van onze marge is gestoken in goede doelen/lokale initiatieven), hiermee hebben ons doel bepaald. De vrijwilligersactiviteit kon dit haar helaas geen doorgang vinden i.v.m. de corona beperkingen, aankomend jaar willen we kijken hoe wie hier invulling aan kunnen gaan geven.

Priority for improvement
No

Policies

Code of conduct

Code of conduct Suppliers

Inkoopbeleid

In ons inkoopbeleid hebben we vastgelegd hoe we leveranciers selecteren en hoe we sturen op duurzaamheid en lokaal inkopen.

Measures

AOV korting voor aangesloten ZZP'ers

Om ZZP'ers die wij plaatsen te stimuleren een AOV te nemen, bieden wij korting op een dergelijke verzekering

Sponsoring van lokale initiatieven

In 2020 hebben wij de volgende initatieven gesteund: Stichting Onky-Donkey, (2) Toneel gezelschap ForKids in Hoevelaken en (3) de lokale tennisvereniging

Improvement Plans

Jaarlijkse training/workshop op het gebied van anti-discriminatie

Door jaarlijks een training te volgend op het gebied van onbevooroordeeldheid, zorgen we ervoor dat we (1) allemaal goed bewust zijn van ons beleid en (2) ook onbewuste discriminatie of aannames voorkomen

Timeframe
n/a

Meedoen aan een jaarlijkse vrijwilligersactiviteit

Met al onze medewerkers gaan we meedoen aan een jaarlijkse vrijwilligersactiviteit

Timeframe
n/a