Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

EW Facility Services

Formal name
EW Facility Services B.V.
CoC Number
09068023
Sector
N81 - Services to buildings and landscape activities
Verification
Moderate assurance
Publication date
Sep 19, 2022

Organisatie

Over EW Facility Services

Wij zijn EW. We zijn een top vijf-schoonmaakorganisatie in Nederland en bieden een hoogkwalitatieve multi service dienstverlening.

Wat ons anders maakt? Door onze jarenlange ervaring in de hotelsector zijn hospitality en het 24/7 inspelen op wisselende gebruikersaantallen sterk verankerd in ons DNA. Dit vertalen we vandaag de dag succesvol door binnen andere sectoren.

Wij zijn doeners en verbinders. Wij zetten die extra stap en maken graag die extra meter, zodat wij het iedere dag nóg beter doen. We willen groeien, voor elkaar en met elkaar.

Onze mensen zorgen ervoor dat jij elk moment van de dag in een prettige (werk)omgeving verblijft: gastvrij, hygiënisch en veilig. Wij zijn betrokken bij al onze mensen en dragen positief bij aan hun leven, door werkplezier en persoonlijke ontwikkeling.

Wij investeren in duurzame relaties en luisteren naar jou en jouw ambities, zodat we ons samen blijven doorontwikkelen. We zijn de betrouwbare partner waar je altijd iets extra’s van mag verwachten.

Visie

“Een betere wereld voor morgen voor onze mensen, ons milieu en onze maatschappij. Daar staat EW Facility Services voor. Wij willen verrassen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.”

Bij de wereld die wij dienen zijn wij top of mind; we worden gezien als dé hospitality-expert, bekend om zijn betrouwbaarheid. Opdrachtgevers waarderen ons om duurzame en transparante contracten en professioneel relatiebeheer. Werknemers zien ons als betrouwbare werkgever. Bij alle partijen geniet EW een grote en positieve naamsbekendheid. Hierdoor zijn wij een financieel gezond bedrijf op de Nederlandse markt. Al meer dan dertig jaar.

Om te kunnen meegaan en te kunnen excelleren in een wereld die aan snelle verandering onderhevig is, hebben wij continu focus op doorontwikkeling, vernieuwing en optimalisatie. Bij iedere innovatie zetten wij ons in om, vanuit partnerschappen met opdrachtgevers, medewerkers en relaties, duurzame ontwikkelingsdoelen te effectueren.

Door het adequaat inzetten van data, beschikken we altijd over actuele en accurate managementinformatie om processen exact te kunnen sturen. Middels ons ‘talent management’ beschikt EW over buitengewoon bekwame managers. Wij zijn één groot, trots team dat zich onderscheidt door resultaatgerichtheid, energie en plezier in gezamenlijkheid.

Missie

“Onze missie is een vijfsterren gastvrijheid in schoonmaakdienstverlening creëren en positief bijdragen aan het leven van alle mensen die voor ons werken”

Wij creëren een vijfsterren gastvrijheid in schoonmaakdienstverlening. Hierdoor verblijven onze klanten en hun eindgebruikers elk moment van de dag in een prettige (werk)omgeving: gastvrij, hygiënisch en veilig. Ook aan het leven van al onze mensen die dit elke dag waarmaken, dragen wij positief bij: wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling, faciliteren doorgroeimogelijkheden en zijn betrokken.

Hierbij kijken wij niet alleen naar de dag van vandaag maar ook naar de dag van morgen. Wij willen onszelf continu verbeteren en gaan voor langdurige relaties met onze klanten en onze mensen. Om meer inzicht te krijgen en nog beter te presteren, verzamelen wij op detailniveau gegevens over onze prestaties. Deze gegevens tonen ook precies aan hoe wij presteren: wij maken waar wat we beloven!

Kernwaarden

Er zijn vijf kernwaarden die wij nastreven, motiveren en waarderen en waaraan wij onze identiteit ontlenen: Gastvrij, Ondernemend, Eigenzinnig, Samen en Mensgericht.

Gastvrij
Wat we zeggen en wat we doen is altijd gebaseerd op het creëren van gastvrijheid. Dat zit in ons hart en in ons hoofd. We laten zien dat wij dé expert zijn in hospitality.

Ondernemend
We dagen onszelf iedere dag uit te zoeken naar kansen en creatieve oplossingen. Wij zijn gepassioneerd in ons vak en gaan altijd voor het beste resultaat. We streven naar een betere wereld voor morgen voor onze mensen, ons milieu en onze maatschappij.

Eigenzinnig
Wie we zijn en wat we doen maakt ons anders dan anderen. Wij zijn niet bang keuzes te maken die niet direct voor de hand liggen. Wij onderscheiden ons door onze creativiteit en eigenheid. Daar zijn we trots op.

Samen
Samen creëren we het beste resultaat. Met elkaar en met onze opdrachtgevers bouwen we aan duurzame relaties. Vanuit onze betrokkenheid blijven wij ons steeds afvragen hoe we elkaar en onze opdrachtgevers het beste van onszelf kunnen geven.

Mensgericht
Het koesteren van uniciteit en multiculturele verschillen is voor ons vanzelfsprekend. Wij zijn respectvol en communiceren vriendelijk. Oprechte tijd en aandacht voor het welzijn van mensen past bij ons want wij voelen ons betrokken bij elkaar en elkaars werk.

Visie op MVO

Duurzaamheid: “Een belangrijke toevoeging aan ons fundament”.
Duurzaamheid heeft een strategische plek binnen EW. Voor en met onze opdrachtgevers én met behulp van de talenten van onze mensen, willen wij bijdragen aan een betere wereld voor morgen voor onze mensen, ons milieu en onze maatschappij. Wij gebruiken de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als basis voor onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Wij richten ons op vijf SDG’s die een positieve impact hebben op onze mensen, het klimaat en onze partnerschappen. Bij alles wat we doen zetten wij ons in om deze duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken. Ongetwijfeld kunnen we op alle 17 iets toevoegen, maar deze 5 springen er voor ons uit en passen echt bij ons.

Goede gezondheid en welzijn
Onze mensen vormen de basis van ons onderscheidend vermogen. Met het programma ‘sterk in je werk’ activeren wij bewustwording, gezamenlijke verantwoordelijkheid en het nastreven van een veilige werkomgeving met duurzaam vitale collega’s.

Kwaliteitsonderwijs
‘Create your own future’ is ons credo op het gebied van ‘talent management’. Wij geloven in het creëren van kansen en ontwikkeling voor ieder individu en team binnen eigen mogelijkheden.

Eerlijk werk en economische groei
Ons beleid is gestoeld op inclusiviteit, met diversiteit in achtergrond, maar gelijkheid in kansen. We bieden inkomenszekerheid aan onze mensen en bescherming van arbeidsrechten.

Verantwoorde consumptie en productie
Wij investeren in het toepassen van middelen en materialen en slimme innovaties die de negatieve invloed op milieu, dier en mens zoveel mogelijk beperken en circulariteit bevorderen.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Wij voeren een actief beleid op samenwerking met onze opdrachtgevers en maatschappelijke instanties. We delen kennis, expertise en technologische en financiële middelen om synergie in duurzaamheid en sociaal beleid te realiseren.

Wist je dat we op dit moment in samenwerking met dobbi en PostNL een pilot zijn gestart om textiel van EW en onze opdrachtgevers in te zamelen en te recyclen. Met elke kilo textiel die wij samen inzamelen en recyclen, redden we een kilo die normaal ‘gewoon’ verbrand zou worden. Zo zorgen we dat ons eigen textiel een nieuw leven krijgt én ontzorgen we onze opdrachtgevers door ook hun textiel in te zamelen. Zo dragen we samen een steentje bij.

MVO-verklaring

  • Download MVO-verklaring File Beleidsverklaring Kwaliteit Arbo Milieu EW Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.
  • Download MVO-verklaring File Waar we voor gaan Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.
  • Download MVO-verklaring File Zelfverklaring MVO EW Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport
Schoonmaak en andere facilitaire dienstverlening door EW Facility Services B.V. (Kamer van Koophandel 09068023) gevestigd in Nederland. EW Cleaning Operations B.V. is ook in scope. De holding (Experience Holding B.V.) en activiteiten van alle andere werkmaatschappijen zoals: EW Hospitality Services B.V. en EW Cleaning Services B.V. zijn niet in scope.
Aantal FTE in scope
1.825
Jaarlijkse omzet (euro's)
€ 74.588.667
Eigendomsstructuur
EW Facility Services is een dochtermaatschappij van Experience Holding B.V. EW Cleaning Operations is een dochtermaatschappij van EW Facility Services. Beide B.V's zijn in scope. Experience Holding BV en andere dochterbedrijven zijn niet in scope.

Contactpersoon voor bedrijf

 
Ms. Birgit Jilesen
 
kwaliteit@ew.nl
 
+31 620 489 702
Bedrijfswebsite
https://www.ew.nl/
MVO website
https://www.ew.nl/expectmoresustainability
Emailadres voor informatie
n/a

Bezoekadres

 
Sweerts de Landasstraat 27
 
6814 DA Arnhem
 
Gelderland
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Mensenrechten

Werk voor kwetsbare groepen (social return)

Ambitie

EW streeft ernaar om werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ons beleid is gestoeld op inclusiviteit, met diversiteit in achtergrond, maar gelijkheid in kansen. We bieden inkomenszekerheid aan onze mensen en bescherming van arbeidsrechten. Tevens is één van de HR doelstellingen voor 2022-2023: Inclusiviteit – Naast onze doelstellingen op de “reguliere arbeidsmarkt”, bieden wij kansen aan onbenut arbeidspotentieel. We kijken verder dan een match kandidaat – vacature, maar leveren maatwerk.

Doelen

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Certificatie Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 3 behalen. Onze ambitie voor 2022-2023 is om de samenwerking met instellingen (bijvoorbeeld Teamwerk) uit te breiden en deze constructies mee te nemen in ons beleid en visie op inzet van flexibele arbeid.

Convenant UWV

EW heeft reeds lange tijd ervaring met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de Prestatieladder Socialer Ondernemen heeft EW de samenwerking met het UWV ook geformaliseerd middels het tekenen van een Landelijk Convenant. Met dit Convenant stelt EW zich als doel het duurzaam plaatsen van Wajongers. De doelstelling: 2% van het totale medewerkersbestand zijn medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Review ambities

Jammer genoeg hebben wij ons doel om PSO Trede 3 te behalen in 2021 niet behaald. Echter, wij zijn ons ervan bewust de externe factoren hier een grote rol in hebben gespeeld, denk aan de gevolgen van Covid-19 (locaties waren (deels) gesloten waardoor er minder werk was). Ons doel voor komend jaar is nog steeds Trede 3. Om dit te behalen zijn we bijvoorbeeld gaan werken met instellingen die alleen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. (Bijvoorbeeld Teamwerk, zie link https://www.linkedin.com/posts/vijai-ragunath-bb4695108_uitnodiging-ew-facility-services-en-teamwerk-activity-6883766626160844800-39Wp/). Wij zijn blij met het feit dat het taaltraject - na een jaar stil gelegen te hebben - eindelijk weer van start is gegaan in 2022. Wij hopen op een mooie voortgang, maar vooral dat de EW'ers die hebben deelgenomen trots zijn op zichzelf.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Arbeidspraktijk

Contracten en sociale verplichtingen

Ambitie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat verder dan alleen milieubewust werken en het denken aan medewerkers. Het is juist ook heel duidelijk gericht op de investering die een onderneming kan doen om de gehele maatschappij een stuk vooruit te helpen. EW werkt conform de NEN-4400, OSB keurmerk en Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Doelen

Behouden OSB keurmerk

Voldoen aan wet- en regelgeving door het behouden van het OSB-keurmerk (inclusief NEN-4400 en certificeringen)

Review ambities

Het NEN-4400 certificaat wordt tweejaarlijks geaudit als onderdeel van het OSB-keurmerk. Het OSB-keurmerk wordt één keer per jaar geaudit. Afgelopen jaren zijn deze audits volgens planning uitgevoerd. EW is tevreden met het resultaat. De ambitie voor komend jaar zal gelijk blijven.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Lonen en sociale arbeidsvoorwaarden voor personeel

Ambitie

We bevinden ons op dit moment in een arbeidsmarkt waarin we te maken hebben met vergrijzing en medewerkers die langer moeten doorwerken. Dit samen met de fysieke zware arbeid binnen EW maakt dat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staat binnen EW. Anderzijds staat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda vanuit goed werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van ons fundament en om dit breder in te zetten hebben we ons aangesloten bij vijf SDG’s van de Verenigde Naties. Eén van deze doelstellingen betreft “Eerlijk werk en economische groei” en hiermee willen we aantonen dat ons beleid is gestoeld op inclusiviteit, met diversiteit in achtergrond, maar gelijkheid in kansen. We bieden inkomenszekerheid aan onze mensen en bescherming van arbeidsrechten.

Doelen

vitaliteit en verzuim

Het verhogen van de vitaliteit van Schoonmaakmedewerkers en Supervisor/ Voorwerker en met als doelstelling het verzuimpercentage gemiddeld over het hele jaar onder de 10% brengen en houden.

levensfasebeleid

Het lanceren en implementeren van een levensfasebeleid in 2022, om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zo hoog mogelijk te krijgen en behouden.

medewerkerstevredenheid

Het behalen van minimaal een 7,0 per onderdeel van Happiness@Work (MTO)

Review ambities

De doelstelling betreft Happiness@work is in 2021 behaald, het doel voor komende tijd is het verhogen van het responsepercentage om zo een nóg beter beeld te krijgen van hetgeen dat er in de organisatie speelt. In 2020 en 2021 is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (in 2019 7,93%). Het jaar 2021 is afgesloten met een verzuimpercentage 9,7%. In 2021 zijn er diverse interventies ingezet. Naast de reguliere trajecten bedrijfsfysiotherapie is er psychologische ondersteuning aangeboden en is het exoskelet verder uitgerold. De stijging van het verzuim is een gevolg van Covid-19 geweest. Nog steeds heeft de uitbraak van Covid-19 effect (uitgestelde operaties, long-covid, quarantaine, etc.). Om deze reden is de doelstelling wat betreft verzuim aangepast.

Prioriteit voor verbetering
Nee, In 2021 is er geen aandacht besteed aan de implementatie van het levensfasebeleid. Dit is een bewuste keuze geweest (wijziging in functies, drukte op de werkvloer). We hopen dit komend jaar weer op te pakken.

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel

Ambitie

EW ziet haar medewerkers als belangrijkste onderdeel in de totstandkoming van haar succes. Vanuit die visie wil EW continu investeren in haar trainings- en opleidingsprogramma’s en de doorgroeimogelijkheden van haar medewerkers, met het oog op hun tevredenheid en loyaliteit.

Doelen

SVS opgeleide medewerkers

Percentage SVS opgeleide medewerkers is in 2022 minimaal 60%.

Management Development Programma

EW wil door middel van het Management Development Programma jaarlijks medewerkers laten doorstromen naar de volgende functielagen: - Van schoonmaakmedewerker naar voorwerker/supervisor: Per regio 7 en landelijk 24. - Van voorwerker/supervisor naar voorwerker/supervisor eindverantwoordelijke: Per regio 7 en landelijk 24. - Van voorwerker/supervisor eindverantwoordelijke naar housekeeper/objectleider: Per regio 7 en landelijk 24. - Van housekeeper/objectleider naar Rayonmanager : Per regio 2 en landelijk 6.

Inzetten trainees

Continu minimaal twee managementtrainees inzetten per regio.

Review ambities

De grootste vooruitgang die we dit jaar hebben geboekt is de ontwikkeling van het LMS. Tijdens de testfase waren de collega's op locatie erg enthousiast. Het is één plek waar je nieuwe dingen kunt leren en opzoeken als je het even niet meer weet. Daarnaast zijn we ook blij met het feit dat het Exoskelet (in voorgaande jaren een verbeterplan) een maatregel is geworden die we continu inzetten. Onze doelstelling m.b.t. Management Trainees hebben wij niet behaald. Dat heeft te maken met de arbeidsmarkt. We hebben voor 2022-2023 een arbeidsmarktcommunicatie plan opgesteld gericht op de doelgroep waarin we aansluiten op de behoeften van deze groep op de arbeidsmarkt en zullen d.m.w. netwerken en campus recruitment meer naamsbekendheid creëren voor onze organisatie. Daarnaast zal het programma worden aangepast, zodat ook de rollen op stafniveau worden betrokken.

Prioriteit voor verbetering
Ja, Dan de aantallen en % van de opleidingen en trainingen. Door de uitbraak van het coronavirus heeft het grootste gedeelte van de trainingen en opleidingen stilgelegen. Daarnaast heeft er in 2020 en 2021 een wijziging in de structuur van EW plaatsgevonden. De overname va HCC en HHD heeft impact gehad op de opleidingscijfers. Wij zijn ons ervan bewust dat deze cijfers niet te vergelijken zijn met voorgaande jaren en streven er dan ook naar om volgende jaar op hetzelfde niveau te zitten. Dit willen wij bereiken door het structureel blijven aanbieden van opleidingen door onze eigen trainers.

Core Subject Milieu

Watervervuiling op locatie

Ambitie

Water is voor ons zo vanzelfsprekend dat we het ons niet kunnen voorstellen dat we ooit zonder zouden komen zitten. Toch dreigt er in de toekomst een wereldwijde watercrisis als we niets doen aan ons huidige waterverbruik en de vervuiling van het water. Er wordt verwacht dat in 2025 de helft van alle mensen op de wereld in een gebied leeft waar voor altijd een tekort aan water zal zijn. EW vindt het belangrijk om rekening te houden met de planeet waarop wij leven en is zich bewust van haar rol als schoonmaakdienstverlener als het gaat om watervervuiling op locaties. Daarom kiest EW ervoor om gestabiliseerd ozonwater in te zetten voor de dagelijkse reiniging in combinatie met de biobased middelen van Sure voor de periodieke reiniging. Hierdoor zorgen wij ervoor dat er liters door chemicaliën vervuild water wordt bespaard.

Doelen

Het vervangen van bestaande reinigingsmiddelen voor reinigingsmiddelen met een Ecolabel

In sommige gevallen komt het voor dat de ozonsystematiek niet kan worden inzet op een locatie, bijvoorbeeld omdat er geen aansluiting aanwezig is in het pand. Ons doel voor 2021 is om de reinigingsmiddelen die op deze locaties worden ingezet te vervangen voor reinigingsmiddelen met een Ecolabel.

Review ambities

Jaarlijks blikken wij terug op het afgelopen jaar in onze arbocyclus. Deze arbo cyclus bestaat uit: het arbobeleid, -jaarplan & -jaarrapportage. Bovenstaande doelstelling is onderdeel van ons arbojaarplan. Het standaardpakket is met ingang van oktober 2020 aangepast (gestabiliseerd ozonwater in combinatie met Sure-lijn). Voor de implementatie van deze producten is destijds een implementatieplan gemaakt, waarbij de focus in eerste instantie lag op de voormalige locaties van HCC en HHD. In 2021 zijn alle HCC en HHD locaties voorzien van ozonunit en de Sure producten. Daarnaast zijn onze trainers langsgegaan om uitleg te geven. In november 2021 heeft een inventarisatie plaats gevonden van EW locaties die geschikt zijn voor de omzetting. In december 2021 en Q1 2022 zijn deze locaties ook 'omgezet'. In Q2 en Q3 van 2022 worden locaties die niet aan de randvoorwaarden voldoen (bijv. geen aansluiting water en elektra) omgezet naar een andere, duurzamere variant van schoonmaakmiddelen.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Circulaire economie

Ambitie

Een ontwikkeling die volgens velen nog te vaak onderbelicht is als het gaat om duurzaamheid, is de transitie naar de circulaire economie. Dit onderwerp wordt de komende jaren steeds belangrijker, niet alleen vanwege de veranderende wet- en regelgeving, maar ook omdat de facilitaire branche dé plek is om met dit thema aan de slag te gaan. EW ziet de noodzaak en vindt het daarom belangrijk om samen met ketenpartners te werken aan een circulaire toekomst, waarbij uiteindelijk het streven is om te voldoen aan de wet- en regelgeving (in 2050 volledig circulair).

Doelen

Werkkleding

Ons doel voor 2022 is om enkele geschikte leveranciers te selecteren voor de vernieuwing van onze werkkleding, passend bij onze organisatie en wensen/eisen. Ons doel voor 2023 is om de nieuwe kledinglijn te implementeren (Q3 2023).

Pilot textielinzameling

In 2022 gedurende een periode van 6 maanden een pilot uitvoeren in samenwerking met Dobbi en PostNL om textiel op locaties in te zamelen.

Review ambities

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de circulaire economie een steeds belangrijker onderdeel aan het worden is. Om die reden zijn we dit jaar ook een aantal projecten/initiatieven gestart die hieraan bijdragen. De pilot met Dobbi en PostNL is niet alleen om textiel in te gaan zamelen, maar ook om te leren van de uitdagingen in het logistieke proces. Want, wellicht dat er in de toekomst wel iets anders op deze wijze ingezameld kan worden. Leuk om te benoemen, een van de containers staat bij Amare, een cultuurgebouw in het centrum van Den Haag. Eens in de zoveel tijd reist het ballet weer verder naar een andere locatie. Voorheen gooiden zij de kleding weg, omdat zij het niet mee konden nemen. Daar is nu een oplossing voor gevonden! Wat betreft de werkkleding, we hopen in de komende periode een geschikte partner te vinden die samen met ons voor een kledingpakket kan realiseren, passend bij onze visie.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Reductie energiegebruik en duurzame energie

Ambitie

EW is van mening dat zij een grote rol heeft als het gaat om het reduceren van energieverbruik in haar dienstverlening, het overstappen op groene energie en het hanteren van duurzame distributie en mobiliteit. Dagelijks werken we met elektrische apparaten (zoals stofzuigers en wasmachines). Dagelijks werken onze collega's op kantoor om de dienstverlening optimaal in te richten. Dagelijks reizen al onze collega's van huis naar locatie om zorg te dragen voor een schone (werk)omgeving. Wij zijn ons bewust van onze rol als werkgever om passende maatregelen te nemen om bijvoorbeeld duurzame mobiliteit aantrekkelijk te maken en om samen met onze leverancier de distributie van onze middelen en materialen op de beste manier voor het klimaat te organiseren.

Doelen

Energiebesparingsmogelijkheden kantoor

In kaart brengen van de energiebesparingsmogelijkheden op het hoofdkantoor in Arnhem, ter voorbereiding op de aankomende verbouwing

Wagenpark

Per 2022 het huidige wagenpark gefaseerd vervangen door elektrische voertuigen

Uitstoot in kaart brengen

In 2022 en 2023 wil EW in samenwerking met Nexio inzicht krijgen in haar uitstoot. Dit wordt gedaan aan de aan de hand van het GHG-protocol. Daarnaast is het doel om op basis van de verzamelde data SBT op te stellen.

Co2 neutraal

EW volgt de wet -en regelgeving op het gebied van het terugdringen van Co2 uitstoot (95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990). EW is van mening dat allereerst een nulmeting uitgevoerd moet worden voordat concrete doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Review ambities

Het berekenen van de uitstoot van een organisatie is een complex proces. We zijn daarom erg blij een partner erbij te hebben met specialistische kennis. We kijken erg uit naar de komende periode en hopen op basis van de data passende KPI's te kunnen formuleren, o.a. om aan onze doelstelling wat betreft Co2 te kunnen gaan voldoen. Wat betreft het wagenpark, we zijn tevreden dat we deze stap richting een duurzaam wagenpark hebben gezet en hopen dat er onze collega's veel veilige kilometers mogen afleggen in hun elektrische bedrijfswagen! Tot slot een terugblik op de energiebesparingsmogelijkheden op kantoor. Naast het feit dat we jaarlijks over ons verbruik rapporteren (ISO 9001 en ISO 14001), is het prettig dat er nu ook energiebesparende maatregelen genomen zullen gaan worden (o.a. vervangen van armaturen).

Prioriteit voor verbetering
Nee

Core Subject Eerlijk zakendoen

Eerlijke concurrentie en antitrust

Ambitie

Alle medewerkers beschermen de legaliteit van onze organisatie. Van hen verwachten we dat zij voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en eerlijk zaken doen. Ethisch en verantwoordelijk handelen staan hierbij centraal. EW heeft een gedragscode opgesteld om medewerkers in management- en directiefuncties bewust te maken van integer handelen. Dat gebeurt door vast te leggen wat in het algemeen als wenselijk en als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd. Voor medewerkers op operationeel niveau is er een vertaling van onze kernwaarden naar gedragscodes pakkende video's gerealiseerd, welke onderdeel zijn van het introductieprogramma. Bij het onderdeel maatregelen zullen nog enkele maatregelen verder worden toegelicht.

Doelen

Aandacht voor ongewenst omgangsvormen en integriteit

Jaarlijks op H.appy (onze interne communicatieapp) minimaal 3 momenten per jaar aandacht besteden aan ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Review ambities

De grootste vooruitgang die we hebben geboekt is het realiseren van een nieuw beleid omtrent ongewenste omgangsvormen & integriteit inclusief stroomschema. Laatstgenoemde zal aan elke locatie i.c.m. de memo vertrouwenspersoon opnieuw uitgedeeld gaan worden tijdens de operationele meetings in september 2022. Met de komst van het Learning Management System is het voor ons nóg eenvoudiger geworden om de kennis over ethisch handelen van onze collega's te toetsen door het inbouwen van een nieuwe module. De video's van Elke dag weer (ongewenst gedrag) zijn inmiddels toegevoegd aan ons nieuwe platform. Tot die tijd gebruiken we onze interne communicatieapp H.appy voor de communicatie over ongewenst gedrag en brengen we meerdere keren per jaar de vertrouwenspersoon onder de aandacht.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ambitie

Vanuit het ISO 14001 milieumanagmentsysteem is EW - in samenwerking met ketenpartners - continu op zoek naar de realisatie van vermindering van de milieubelasting t.a.v. reinigingsmiddelen en –materialen. Ook kwesties zoals arbeidsomstandigheden, dwang- en kinderarbeid en anti corruptie spelen een grote rol bij de selectie van leveranciers. De borging van beide onderdelen vindt plaats tijdens onze jaarlijkse leveranciersbeoordelingen.

Doelen

Inkoop middelen & materialen

Uitsluitend middelen en materialen inkopen bij een ISO 14001 gecertificeerde organisatie (continu).

Ecolabel

Dagelijkse en periodieke reinigingsmiddelen die gebruikt worden in segmenten Kantoren & Vastgoed, Leisure, Travel, Onderwijs en Zorg gefaseerd vervangen voor middelen voorzien van Ecolabel.

Milieubewuste vormen van reinigen

Het standaard aanbieden van de ozon-systematiek + de producten van de sure-lijn. Indien aan niet alle randvoorwaarden kan worden voldaan (bijv. geen geschikte aansluiting), dan worden andere, eco-vriendelijke producten, ingezet.

Review ambities

Ons inkoopbeleid, het ISO 14001 certficaat en de leveranciersbeoordelingen helpen ons om onze ambitie op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen te realiseren. Het doel voor komend jaar is om ons inkoopbeleid aan te scherpen waar nodig.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Beleid

Arbobeleid EW

Het Arbobeleid dat bestaat uit de arbeidsomstandigheden veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, die voldoen aan de wet- en regelgeving. Het Arbobeleid is geschreven voor alle medewerkers van EW in Nederland. Binnen het Arbobeleid heeft EW te maken met een aantal stakeholders die nadrukkelijk zijn betrokken in het Arbobeleid. Deze stakeholders zijn in de eerste plaats onze collega’s en daarnaast onze opdrachtgevers, leveranciers, eindgebruikers, de Rijksoverheid en partners als FNV en CNV Vakbond, brancheorganisatie OSB en de RAS.

Beleid ongewenste omgangsvormen en integriteit

Als organisatie streven wij veilige arbeidsomstandigheden, respectvolle bejegening en open organisatiecultuur na. Niemand mag schade ondervinden bij het verrichten van werkzaamheden in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid. Schendingen van integriteit worden niet getolereerd (machtsmisbruik, corruptie, verduistering, etc.).

Medewerkers, leidinggevenden en directie nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, uitvoeren en naleven van dit beleid. Ieder vanuit zijn of haar specifieke rol in onze
organisatie.

Beleidsdocument Gedragscode Multimedia

De Gedragscode Multimedia geeft antwoord op de vraag ‘hoe ga je als medewerker om met de jou door EW Facility Services aangeboden multimedia richting jezelf, collega’s en de organisatie, zowel binnen als buiten werktijd’. Denk hierbij aan gebruik van een (smart) mobiele telefoon, social media, internet, e-mail of een laptop. Daarnaast draagt deze code bij aan systeem- en netwerkbeveiliging, bescherming van bedrijfsgeheimen, voorkomen van negatieve publiciteit, tegengaan van verboden gebruik en kosten- en capaciteitsbeheersing.

Beleidsdocument Gedragscodes

Onze manier van werken en de borging hiervan zijn samengevat in "Onze Filosofie". Het geeft een heldere weergave van de onderlinge samenhang tussen propositie en de wijze waarop onze medewerkers invulling hieraan geven. Het stelt ons in staat ons onderscheidend vermogen eenduidig te communiceren naar onze interne organisatie en onze medewerkers concrete handvatten te geven voor de optimale uitvoer van hun functie, hiertoe zijn bouwstenen geformuleerd. De gedragscodes zijn hier een voorbeeld van. Om ons onderscheidend vermogen op de werkvloer te borgen stellen wij binnen EW Facility Services eisen aan gedrag, houding en uitstraling van onze operationele medewerkers. Deze eisen zijn samengevat in Gedragscodes. Werken bij EW Facility Services betekent dat iedereen zich aan deze gedragscodes houdt. Als basis voor onze gedragscodes dienen de kernwaarden die wij nastreven.

Beleidsdocument Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid uit zich in een duurzaam en ondernemend beleid wat binnen alle gelederen van EW Facility Services is geïntegreerd. EW Facility Services legt de focus op drie pijlers met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid: Mens, Milieu en Maatschappij.

Beleidsplan Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid

We bevinden ons op dit moment in een arbeidsmarkt waarin we te maken hebben met vergrijzing en medewerkers die langer moeten doorwerken. Dit samen met de fysieke zware arbeid binnen EW Facility Services maakt dat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda staat. Anderzijds staat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda vanuit goed werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bestuur en mvo

Mvo is integraal geborgd binnen onze organisatie. Op directieniveau is de HR Directeur verantwoordelijk voor duurzaamheid in de breedste zin. De borging ligt bij de afdeling Hospitality Academy & Kwaliteit. In samenwerking met andere afdelingen worden duurzaamheidsinitiatieven opgestart, uitgevoerd en gemonitord. Dit wordt gedaan in diverse werkgroepen binnen de organisatie. O.a. arbo, vitaliteit & duurzame inzetbaarheid, etc.

CSRD richtlijnen

EW is zich bewust van de veranderende wet- en regelgeving op het gebied van mvo. Zo ook als het gaat om de CSRD vanuit de accountancy. Om deze reden is er in 2022 een onderzoek uitgevoerd met als doel het in kaart brengen van de huidige stand van zaken en de aanwezige 'gaps'.

Code of conduct

  • Download gedragscode File Gedragscode EW'ers MVO Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.

Code of conduct Suppliers

Gedragscode Leveranciers MVO 2020

Diversiteit bestuur/directie/managementlaag

EW vindt het belangrijk dat de organisatie een afspiegeling is van de organisatie. Mannen en vrouwen krijgen gelijke kansen, zowel in de operatie als in de managementlagen en de directie. Onze ambitie is om ook een evenwichtige verdeling, als het gaat om culturele achtergronden, te realiseren in de managementlagen.

Inkoopbeleid EW FS

Dit betreft het Inkoopbeleid van EW Facility Services. In 2020 is de leveranciersbeoordeling vernieuwd en gedigitaliseerd. Bijgevoegd formulier wordt ingevuld in AFAS ieder jaar door de contractmanager.

Melding maken over mvo door opdrachtgever

We vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers hun mening kunnen laten horen. Dit kunnen zij doen in ons platform YourInsite. Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een suggestie te doen of een klacht in te dienen, o.a. over mvo. Deze melding komt binnen bij de afdeling Hospitality Academy & Kwaliteit. Deze afdeling zorgt ervoor dat de suggestie of klacht bij de juiste persoon terecht komt, maar ook voor de monitoring van de klachten.

Onderzoek stakeholders & materialiteit

In 2021 is er onderzocht op welke wijze EW duurzaamheid kan integreren in haar bedrijfsvoering. Op basis van extern onderzoek (literatuur, trends & ontwikkelingen en gesprekken met diverse opdrachtgevers) en intern onderzoek (gesprekken met EW'ers) zijn de belangrijkste bevindingen in een matrix geplaatst waaruit 3 belangrijke onderwerpen naar voren zijn gekomen. Aan deze onderwerpen wordt de komende jaren invulling gegeven. Dit is ook terug te lezen in de toegevoegde maatregelen in dit platform. Daarnaast heeft dit onderzoek input geleverd voor de keuze van de 5 SDG's en de splitsing 'mens' en 'klimaat' die de organisatie maakt.

Wagenparkbeleid EW

In deze autoregeling zijn de toekenning- en gebruiksvoorwaarden en procedures vastgelegd voor Leaseauto’s en Pool-/ Huurauto’s. Het doel is om duidelijkheid te verschaffen voor zowel de werkgever als de medewerker.

Maatregelen

Afspraken FTG distributie middelen en materialen

Samen met FTG zijn er enkele afspraken gemaakt:

Reduceren van het aantal uitlevermomenten
De verantwoordelijke van een locatie bestelt de middelen en materialen in de webshop van FTG. Dit kan volgens het vaste bestelschema (13 momenten per jaar). Wanneer een locatieverantwoordelijke een bestelling plaatst boven een bepaald bedrag, worden de orderkosten niet in rekening gebracht. Met deze maatregel wordt het voor locaties aantrekkelijk gemaakt om in grote hoeveelheden te bestellen. Een mogelijk gevolg is dat voor locaties het aantal uitlevermomenten per jaar daalt.

Hanteren routeschema
1 keer per 4 worden de bestellingen in een bepaalde regio – volgens een vast routeschema – afgeleverd op locatie. Door de realisatie van een routeschema is het mogelijk om de meest efficiënte route te rijden tussen de diverse locaties, waardoor er geen onnodige kilometers worden gereden. Dit heeft uiteindelijk een positieve impact op het klimaat.

Doordat het aantal uitlevermomenten wordt gereduceerd en een vast routeschema wordt gehanteerd, worden er geen onnodige kilometers gereden door FTG. Dit komt ten goede aan het klimaat.

Locatieverantwoordelijke worden gestimuleerd om in grote hoeveelheden te bestellen, het gevolg hiervan is dat er minder orderkosten in rekening worden gebracht. Dit heeft uiteindelijk effect op het financiële resultaat.

Bewustwording creëren bij onze collega's over mvo

We kunnen nog de mooiste plannen hebben als organisatie, de daadwerkelijke uitvoering ligt bij onze collega's. Op verschillende manieren proberen we mvo gerelateerde onderwerpen onder de aandacht te brengen in onze twee campagnes die continu door lopen: Sterk in je Werk & Sterk voor ons Klimaat. Sterk in je Werk is een bestaande animatievideo over vitaliteit, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Op dit moment (augustus 2022) wordt de laatste hand gelegd aan de animatievideo Sterk voor ons Klimaat. Een video gericht op het klimaataspect en de (indivuele) bijdrage die geleverd kan worden. Houd daarvoor onze socials goed in de gaten!

Door middel van de inzet van animatievideo's proberen we op een speelse wijze belangrijke mvo onderwerpen te delen binnen onze organisatie. Centraal staat de eigen rol hierin, groot of klein. We vinden het belangrijk dat men zelf met initiatieven komt, creatief nadenkt om tot oplossingen te komen voor maatschappelijke uitdagingen.

Op deze manier dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de EW'ers. Wij zijn doeners die weten hoe het is om flexibel te zijn om zo tot de meest passende oplossing te komen. Dit heeft uiteindelijk effect op onze dienstverlening.

Communicatie over verwachtingen (nieuwe) medewerkers

Onze gedragscodes komen voort uit onze belangrijkste cultuurwaarden. Deze cultuurwaarden maken ons als bedrijf uniek. Met deze waarden laten we zien waar wij als EW voor staan. Deze waarden hebben wij vastgelegd in onze gedragscodevideo's, een praktische vertaling van onze kernwaarden gericht op de doelgroep. Bijgevoegd vind je de samenvattende video. Deze video's worden gedeeld tijdens de introductieperiode en zorgen ervoor dat elke nieuwe medewerker weet hoe het binnen EW eraan toegaat.

Ook in het Werken bij EW boekje wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld ongewenst gedrag of diefstal. Ook wordt benoemd welke sancties er opgelegd kunnen worden. Dit boekje krijgen nieuwe medewerkers meegestuurd met de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is deze te vinden in MijnEW (AFAS) en in onze app.

De video's en het boekje zorgen ervoor dat collega's weten hoe ze met elkaar, maar ook de gast moeten omgaan. De video's brengen o.a. normen & waarden van de Nederlandse cultuur in beeld.

Met deze video's en het Werken bij EW boekje zorgen wij ervoor dat nieuwe medewerkers kennis hebben van de EW standaarden, bijvoorbeeld wat betreft klachtafhandeling, samenwerking met collega's, diefstal en fooien.

Creëren werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

EW ziet belangrijke kansen om werkgelegenheid te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. EW is een partnerschip aangegaan met De Normaalste Zaak. Daarnaast heeft EW al jarenlang een samenwerking met het UWV, welke in december 2019 een landelijk karakter heeft gekregen door een samenwerking met het Schakelpunt Landelijke Werkgevers te ondertekenen waarin uniforme afspraken staan waardoor in 32 arbeidsmarktregio's dezelfde aanpak geldt. EW heeft in 2019 de PSO trede 1 behaald & in mei 2021 is dit verbeterd naar de PSO trede 2.

Er zijn geen specifieke doelstellingen voor het plaatsen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. EW werkt met dit onderwerp op projectbasis. Een voorbeeld hiervan in de campagne, genaamd ‘Staan voor een Baan’. Deze campagne is gericht op het onder de aandacht brengen van de kracht van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een ander voorbeeld is de samenwerking met Gemeente Brunssum en Innovium, waarbij statushouders de kans krijgen bij onze organisatie aan de slag te gaan. De directe bijdrage van EW volgens de PSO methodiek was in de audit van 2019 1,8%. In 2021 was dit 2,6%.

We willen als organisatie een afspiegeling zijn van de samenleving en iedereen een kans bieden. De impact van het behalen van onze doelstelling zal leiden tot een toekomstbestendige personeelsmix die uitstijgt boven de verwachtingen van de markt.

DT én Servicecenter op de werkvloer

Als ondertekenaar van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag streeft EW goed werkgeverschap na. Het houden van contact met de werkvloer en luisteren naar, en leren van, praktijkervaring van medewerkers is hier onderdeel van. Een van de manieren waarop het Management Team van EW hier invulling aan geeft is het terugkerende ‘DT op de werkvloer’. Doel van deze dag is het ervaren welke prestatie onze medewerkers iedere dag weer leveren door zelf mee te werken, het signaleren van positieve en aandachtspunten en het tonen van betrokkenheid. Dit jaar (2022) is er een nieuw element toegevoegd. Oók de collega's van het Servicecenter lopen 2 dagen mee om kennis te maken met zowel de werkzaamheden op locatie als de collega's op operationeel niveau.

Bij EW zijn we doeners. We zijn verbinders. En we zorgen dat we elkaar kunnen laten groeien. Door dit initiatief zorgen we voor verbinding tussen al onze collega's. We leren van elkaars expertise door te doen.

‘DT op de werkvloer’ geeft inzicht in positieve punten en aandachtspunten, die als input kunnen dienen voor toekomstig beleid. Het geeft weer wat er leeft op de werkvloer en levert een bijdrage aan de betrokkenheid die medewerkers ervaren vanuit ons Directie Team. Op 12 november 2021 vond het DT op de werkvloer plaats. Tijdens het DT overleg wordt deze dag geëvalueerd. Opvallendheden en het uitzetten van eventuele acties worden besproken.

Deelname Stelvio for Life

Sinds 2012 is EW ambassadeur van Stichting Stelvio For Life. De eigenzinnige kijk op behandeling van kanker, tegen weerstand in je doelen bereiken en vernieuwde oplossingen aandragen voor complexe uitdagingen inspireert ons.

Eén van de manieren waarop wij Stichting Stelvio For Life ondersteunen, is de jaarlijkse deelname aan Stelvio For Life. Deelnemers worden uitgedaagd om de Stelvio pas hardlopend, fietsend of wandelend te bedwingen en hiermee geld in te zamelen voor een persoonlijke behandeling op maat voor elke kankerpatiënt.

Voorafgaand aan de beklimming wordt er met alle collega’s zoveel geld mogelijk geld ingezameld. In 2021 deden we dit door zoveel mogelijk meters af te leggen tijdens EW on Tour. In 2022 stond EW in the Picture één week lang centraal: elke dag een andere opdracht waarmee punten verdiend konden worden per regio. Het aantal punten van de regio met de hoogste score, is omgezet in een geldbedrag van bijna 8.000 euro.

We vinden het belangrijk om onze collega's te inspireren om iets over te hebben voor een ander. Niet alleen door de Passo dello Stelvio zelf te beklimmen, wat bijdraagt aan de vitaliteit van onze collega's, kun je een steentje bijdrage, ook in de voorbereidingen zien we dat iedereen actief meedoet met de opdrachten om zo veel mogelijk geld op te halen.

Naast het feit dat we iets voor een ander willen doen, merken we dat collega's samen werken waardoor het teamgevoel en de verbondenheid met de organisatie wordt versterkt.

Digitale RI&E

Een essentieel onderdeel van het arbobeleid vormt de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.

Voorheen werd de RI&E ingevuld in Word-bestanden op verschillende locaties. Omdat EW Facility Services het belangrijk vind om analyses te maken van ingevulde RI&E's is er voor gekozen over te gaan op de digitale RI&E, welke door de RAS beschikbaar wordt gesteld. De digitale RI&E geeft de mogelijkheid om te inventariseren en evalueren waar belemmerende factoren voorkomen. Ook is dit een moment om te kijken of er voldaan wordt aan goede arbeidsomstandigheden. Bij de inrichting, uitrol en toetsing van de digitale RI&E krijgt EW Facility Services ondersteuning van KMO Solutions.

Eind 2018 is de afdeling HA&K begonnen met de voorbereidingen van het digitaliseren van de RI&E. Vanaf april t/m medio juni 2019 zijn de leidinggevenden en de Rayonmanagers van de regio’s Midden-West en ZON getraind. In september 2019 zijn de leidinggevenden en de Rayonmanagers van de regio Amsterdam getraind.

Eind 2019 was op 55% van de locaties waar een digitale RI&E is uitgezet, deze ook afgerond. Eind februari 2020 was dit gestegen naar 63%. Gedurende 2020 is het percentage gestegen naar 75%, waardoor EW nu voldoet aan het criterium om een toetsing te laten uitvoeren door KMO. De toetsing staat gepland op 20 en 24 september 2021.

EW|Saxion Ondernemers Award

Om ondernemerschap onder studenten te stimuleren en te belonen initieerde Eric Wentink, oud-student van Saxion en oprichter van EW Facility Services, samen met Saxion tien jaar geleden de EW|Saxion Ondernemers Award. Deze competitie is bedoeld voor (oud) Saxion-studenten met een ondernemend idee of eigen bedrijf. Aan de hand van diverse workshops en een bootcamp, werken de studenten hun business concept uit. Deze dient uiteindelijk aan een vakjury gepresenteerd te worden. De winnaar van de EW|Saxion Ondernemers Award wint een startkapitaal van €10.000,- en een jaar lang begeleiding door professionals op het gebied van ondernemen, aangeboden door EW Facility Services.

EW Facility Services gelooft in potentie van jonge en enthousiaste mensen, met goede ideeën en veel ambitie. Dit stimuleert EW Facility Services dan ook binnen haar eigen organisatie. Dit is de reden om door middel van deze wedstrijd jonge ondernemers in staat te stellen hun droom voor een eigen onderneming waar te maken.

De Saxion Ondernemers Award werd in 2019 voor de tiende keer georganiseerd. Voor het eerst werd er onderscheid gemaakt tussen Saxion-studenten met een idee (START!) en Saxion-studenten of alumni met een eigen bedrijf (GESTART!). In deze jubileumeditie hebben we dus twee winnaars mogen benoemen. Bas Dijkhuis en Karel Kloeze van Brand Your Merch sleepten tijdens de finale met hun pitch de winst in de categorie GESTART! in de wacht en ontvingen het startkapitaal van €10.000,-. De winnaar in de categorie START! was Anouk Tanke met Sassive. Zij ontving een prijzenpakket ter waarde van €7.500,- . Beide prijswinnaars ontvangen de begeleiding vanuit EW Facility Services.

Vanwege COVID-19 hebben de edities in 2020 en 2021 niet plaatsgevonden.

Een melding maken

We vinden het belangrijk dat onze collega's weten waar ze een melding kunnen doen als ze een integriteitskwestie willen melden. Daarom besteden wij veel aandacht aan ongewenste omgangsvormen en de rol van de vertrouwenspersoon. Dit doen wij op verschillende manieren: vragen opgenomen over ongewenst gedrag in Happiness@work (MTO), het opstellen van een stroomschema en continue aandacht voor de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen bij EW zijn er niet alleen voor het maken van een melding, maar ook zeker een sparringspartner. Dit proberen wij te benadrukken in onze communicatie naar collega's toe.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze organisatie zich veilig voelt en met iemand kan spreken als dit niet het geval is. Daarnaast is het belangrijk dat allereerst de dialoog wordt aangegaan om escalatie te voorkomen, mocht dit niet mogelijk zijn of de collega in kwestie dit niet willen, dan is het mogelijk om hulp in te schakelen van de vertrouwenspersoon.

EW streeft een open cultuur na, waarin ongewenst bespreekbaar wordt gemaakt en de nodige ondersteuning wordt geboden door onze vertrouwenspersoon, ondersteund door ons beleid integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Een tweede leven voor onze machines

Aan de negen levens zoals katten die hebben zullen onze schoonmaakmachines voorlopig nog niet tippen. Toch doen wij in samenwerking met onze partner en leverancier van middelen en materialen FTG ons uiterste best om de levensduur van schoonmaakmachines te verlengen door deze opnieuw in te zetten bij nieuwe opdrachtgevers. Gaat er een keer iets stuk? Ook dan worden deze machines eerst nagekeken. Hierdoor voorkomen wij dat er onnodig nieuwe spullen aangeschaft worden.

Met onze refurbished schoonmaakmachines dragen wij niet alleen een steentje bij op het gebied van duurzaamheid.

Oók zijn wij in staat een financieel voordeel op te nemen in onze aanbieding.

Exoskelet

We willen maximaal gebruik maken van technologische innovatie t.b.v. fysieke inzet van schoonmaakmedewerkers. Hiervoor hebben wij contact gelegd met Pre-Tec; een specialistische distributeur van (medische) hulpmiddelen die het lichaam tijdens fysiek zwaar werk ondersteunt. Pre-Tec biedt exo-skelets aan in de vorm van pols- en rugbraces, die de belasting van repetitieve schoonmaakwerkzaamheden verlichten.

In maart 2020 startte de pilotfase, in juni 2021 zijn er 100 exoskelets uitgedeeld en nu 2,5 jaar later kunnen we vaststellen dat het Exoskelet van toegevoegde waarde is.

Leidinggevende kunnen contact opnemen met onze ergocoach. Zij komt langs op de locatie waar de medewerker werkzaam is om de werkzaamheden en houdingen te bespreken. Zij beoordeelt of de medewerker in aanmerking komt voor een van de braces. Is dit het geval? Dan wordt de brace uitgereikt en gaat de ergocoach eens in de zoveel tijd langs op locatie om de voortgang te monitoren.

We vinden het fijn, maar ook zeker onze verplichting, om mensen te ondersteunen in het werk. Schoonmaken betekent vaak fysieke arbeid. Dat vraagt soms veel van iemand. De last kan worden verlicht door het gebruik van een rug- of polsbrace, in bruikleen van EW. Zo zorgen we er samen voor dat de medewerker het werk kan blijven doen zoals hij of zij dat voorheen deed.

Door de inzet van het Exoskelet kunnen we collega's die bij bepaalde werkzaamheden/houdingen last ervaren toch aan het werk houden. Dit heeft uiteindelijk effect op de verzuimcijfers van de organisatie.

Gedragscodes

Onze manier van werken en de borging hiervan zijn samengevat in “Onze Filosofie”. Het geeft een heldere weergave van de onderlinge samenhang tussen propositie en de wijze waarop onze medewerkers invulling hieraan geven. Het stelt ons in staat ons onderscheidend vermogen eenduidig te communiceren naar onze interne organisatie en onze medewerkers concrete handvatten te geven voor de optimale uitvoer van hun functie, hiertoe zijn bouwstenen geformuleerd. De gedragscodes zijn hier een voorbeeld van. Om ons onderscheidend vermogen op de werkvloer te borgen stellen wij binnen EW Facility Services eisen aan gedrag, houding en uitstraling van onze operationele medewerkers. Deze eisen zijn samengevat in Gedragscodes. Werken bij EW Facility Services betekent dat iedereen zich aan deze gedragscodes houdt. Als basis voor onze gedragscodes dienen de kernwaarden die wij nastreven. In 2017 zijn de gedragscodes doorontwikkeld met een opgestelde werkgroep.

De impact van de gedragscodes op onze organisatie is op meerdere manier te definiëren. Het maakt concreet wat opdrachtgevers van onze organisatie en onze medewerkers mogen verwachten, maar ook wat deze medewerkers van elkaar en onze organisatie mogen verwachten. Het is de verantwoordelijkheid van leidinggevenden op locatie om een duidelijke instructie aan de schoonmaakmedewerkers te geven en toe te zien op naleving van de gedragscodes. De leidinggevende krijgt hiertoe handvatten aangereikt, die zij op dag- en weekbasis toepassen. Daarnaast komen de gedragscodes terug in onze functieprofielen, opleidingen, instructies en kwaliteitsmeetsystemen. Tijdens de doorontwikkeling zijn er twee nieuwe initiatieven ontwikkeld om de gedragscodes een nieuw leven in te blazen: het motivatieprogramma ‘You’re the Best’ en het Hospitality Spel. Sinds de invoering van het motivatieprogramma, zijn er al 225 ‘Hospitality Heroes’ uitgeroepen binnen EW.

In 2020 zijn er in plaats van Hospitality Heroes uit te roepen, complimenten aan elkaar gegeven en gedeeld via de H.appy app.

Gestabiliseerd ozonwater

Wij zijn het eerste schoonmaakbedrijf dat schoonmaakt met gestabiliseerd ozonwater (sinds 2017). Koud leidingwater wordt met behulp van elektriciteit omgezet in gestabiliseerd ozonwater dat 24 uur lang een saniterende werking heeft en daarmee traditionele, dagelijkse schoonmaakproducten vervangt. Hierdoor zorgen we ervoor dat er geen chemicaliën meer nodig zijn in onze dagelijkse reiniging.

In iedere nieuwe offerte wordt de ozonsystematiek in combinatie met de productlijn van Sure aangeboden. Alle voormalige HCC en HHD locaties zijn, daar waar mogelijk, voorzien van gestabiliseerd ozonwater en Sure producten.

Met deze schoonmaakmethode zorgen we ervoor dat er liters door chemicaliën vervuild water wordt bespaard! Niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van onze collega's.

Een extra slag op kwaliteit, efficiëntie en het feit dat zowel onze collega’s als de collega’s van onze opdrachtgevers niet meer in aanraking hoeven te komen met schoonmaakchemicaliën, maken dit schoonmaakconcept tot een groot succes.

Goede doelen

EW Facility Services vindt het belangrijk om terug te geven aan de maatschappij. Dit doen wij onder andere door het steunen van goede doelen. Met Stelvio for Life steunde wij Stichting Barcode for Life. Barcode for Life gelooft in een effectievere manier van behandeling van kanker. Meer op het individu aangepast en minder, of liever geen bijwerkingen.

Met het steunen van goede doelen levert EW Facility Services niet alleen een bijdrage aan de maatschappij. In gezamenlijkheid een bijdrage leveren aan deze goede doelen, buiten de gebruikelijke werksfeer, draagt ook bij aan de verbinding en betrokkenheid van onze medewerkers binnen onze organisatie. Voor de zesde keer stond op 31 augustus 2019 een team van EW Facility Services aan de start van Stelvio for Live. Maar liefst 25 medewerkers van EW Facility Services wandelde, rende en fietste €50.000,- bij elkaar voor het goede doel. De Stelvio ging in 2020 niet door vanwege COVID-19. Het team van EW zal op 28 augustus 2021 weer aan de start staan van de Stelvio. Het opgehaalde teambedrag in 2021 staat op €20.788,60.

ID bewijzen controle

Iedereen die bij EW wil gaan werken moet zich kunnen identificeren. Dat wordt gedaan aan de hand van de checklist bij indiensttreding van een nieuwe medewerker. Ook tussentijds kan een leidinggevende ID bewijzen controleren.

We kunnen ons goed voorstellen dat de leidinggevende van locatie met heel wat nationaliteiten - en daarmee ook identiteitsbewijzen - te maken krijgt. Daarom organiseren wij meerdere keren per jaar de training documentherkenning in samenwerking met het bedrijf VEBA. Leidinggevende leren o.a. hoe je de echtheid van documenten kunt herkennen en hoe de workflow in AFAS in elkaar zit.

Met bovenstaande maatregelen zorgen wij ervoor dat er enkel medewerkers met een geldig identiteitsbewijs werkzaam zijn. Door het aanbieden van een training aan de leidinggeven verbreden zij niet alleen hun kennis.

Ook voldoen wij aan wet- en regelgeving wat betreft mensen met een geldig identiteitsbewijs.

MMMCie

EW kent een Middelen, Materialen, Machines Commissie (MMMCie). Samen met FTG wordt er continu gekeken naar o.a. aanbod van standaardpaketten, bestelmethodieken en (duurzame) innovaties. Daarnaast houdt deze commissie zich bezig met de verduurzaming van middelen, materialen, machines en werkkleding.

Een belangrijke ontwikkeling - die volgens velen uit de branche nog te vaak onderbelicht wordt als het gaat om duurzaamheid - is de transitie naar circulaire economie. De MMMcie commissie vindt het belangrijk om na te denken over circulariteit (maximaliseren van hergebruik, verlengen van de gebruiksduur en het reduceren van de hoeveelheid nieuw materiaal). In deze zoektocht wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de watervervuiling op locatie. Zo heeft de commissie onlangs de Bubbleflush (innovatie) getest op enkele locaties waar EW schoonmaakt. De BubbleFlush is een milieuvriendelijke manier van toilet reinigen omdat er geen agressieve schoonmaakmiddelen meer de natuur in stromen.

Samen met onze ketenpartner zoeken we naar duurzame oplossingen in de schoonmaakbranche. Vanuit beide partijen is er commitment aanwezig en er wordt gebruik gemaakt van elkaars specialisme.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

EW hecht veel waarde aan een prettige werkomgeving. Vanaf 2019 is het MTO anders ingericht en zijn we afgestapt van het onderzoek waarbij we eens per twee jaar een lange vragenlijst stelden. Met ‘Happiness@Work’ stellen we nu vier keer per jaar een korte vragenlijst in onze eigen app H.appy.

In de vragenlijst zijn standaard vragen opgenomen, deze komen in elke vragenlijst terug. Het gaan o.a. om de algemene tevredenheid en de mate waarin EW wordt aanbevolen als werkgever. Daarnaast hebben we vijf verschillende thema's die continu rouleren. Dit zijn: jij en je leidinggevende, jij en je werk, jij en je werkafspraken, jij en je collega's & jij en jij en je persoonlijke ontwikkeling.

Het gemiddelde cijfer voor de algemene tevredenheid in 2021 is een 7,6, net zoals in 2020. De thema's werden als volgt beoordeeld:
- Jij en je werk: 7,8
- Jij en je collega's: 8,1
- Jij en je persoonlijke ontwikkeling: 7,2

De mening van iedereen telt, niet alleen binnen EW, maar ook in onze samenleving. Door de inzet van Happiness@work stimuleren wij het delen van die mening, niet alleen als iets minder verloopt, maar ook juist de positieve punten. Collega's kunnen suggesties doen en een opmerking maken, welke vervolgens door het DT worden doorgenomen.

Het analyseren van de resultaten geeft ons inzicht in de huidige situatie binnen de organisatie. Doordat wij meerdere onderzoeken per jaar uitvoeren is het enerzijds mogelijk om sneller te schakelen en anderzijds kunnen we veel gerichtere vragen stellen over één bepaald thema.

Meerdere offertes opvragen

In ons inkoopbeleid is opgenomen dat EW'ers meerdere offertes moeten worden opgevragen indien er sprake is van uitbesteed werk. De borging van deze maatregel zit hem in het uitvoeren van interne audits ten behoeve van ISO 9001 en ISO 14001. Bij een eventuele afwijking wordt nagegaan hoe er een verbetering gerealiseerd kan worden en wordt er indien nodig een her-audit ingepland.

Bedrijven krijgen een eerlijke kans om een voorstel te doen voor het uitvoeren van een dienst of het leveren van een bepaald product. Er wordt door deze maatregel niet enkel contact opgenomen met de voorkeursleverancier van de desbetreffende medewerker. We zorgen er zo voor dat eerlijke concurrentie blijft bestaan.

Daarnaast is het voor EW aantrekkelijk om meerdere offertes met elkaar te vergelijken. Naast het aanbod en de kwaliteit, kan op deze wijze ook de prijs worden vergeleken. Dit heeft uiteindelijk effect op het financiële resultaat van de organisatie.

Mensontwikkeling

EW ziet haar medewerkers als belangrijkste onderdeel in de totstandkoming van haar succes. Het uitdragen van de kernwaarden en het behouden van de cultuurwaarden die de identiteit voeden en versterken spelen hierin een elementaire rol. Vanuit die visie beschreven in het strategisch plan, investeert EW continu in haar trainings- en opleidingsprogramma’s en de doorgroeimogelijkheden van haar medewerkers, met het oog op hun tevredenheid en loyaliteit. Voorbeelden hiervan zijn het introductieprogramma voor de verschillende functies binnen de organisatie, het Management Development Programma, het Management Trainee Programma, het Taalakkoord, de SVS leidinggevende opleiding en de SVS basisopleiding. Het merendeel van de trainingen wordt verzorgd door onze eigen trainers. Zij zijn bekend met de standaarden van EW en weten als geen ander wat de kernwaarden zijn binnen onze organisatie.

Door het aanbieden van trainings- en opleidingsprogramma's zorgen we ervoor dat de talenten van onze collega's optimaal worden benut. De programma's zijn in eerste instantie gericht op de praktijk, maar we merken ook dat de programma's zorgen voor een persoonlijke groei. Men komt erachter wat ze juist heel leuk vinden of heel goed kunnen. Dat vinden wij belangrijk. Niet alleen voor onze organisatie, maar ook voor de positie in de maatschappij.

EW gelooft dat geïnstrueerde en opgeleide medewerkers zich gemotiveerder en beter op hun gemak voelen en een hogere kwaliteit van dienstverlening leveren. In totaal zijn er in 2021 113 collega’s intern doorgegroeid naar een volgende functielaag, hebben bijna 60 collega’s deelgenomen aan de basisopleiding schoonmaken (al dan niet met de aanvullende module Hotels of Gezondheidszorg) en hebben we de kennis van onze collega’s met betrekking tot documenten herkennen verbeterd door de training documentherkenning aan te bieden. 50 collega’s hebben deze training succesvol afgerond. Het opleidingspercentage van de SVS basisopleiding ligt in 2021 op 38,8%. In de management review zal een toelichting worden gegeven op dit percentage.

Microvezelmethode

Schoonmaakdienstverlening is de hoofdactiviteit van EW. Wij maken tijdens het schoonmaken gebruik van microvezeldoeken. Enkele voordelen van de methode zijn: verminderen van het gebruik van dagelijkse reinigingsmiddelen met 90%, terugdringen van het gebruik van periodieke interieurproducten en verminderen van het gebruik van disposable doeken.

Door gebruik te maken van de microvezelmethode zorgen we ervoor dat de impact op het milieu door schoonmaakactiviteiten wordt verminderd.

Naast het feit dat de microvezelmethode voordelen met zich meebrengt op het gebied van het milieu, draagt het daarnaast bij aan een verbetering op het gebied van kwaliteitsverbetering (minder methodefouten, daling van residu op het afwerkmateriaal) gezondheid medewerkers (doek niet uitwringen, vermindering chemicaliën) en efficiency (o.a. minder voorbereidingstijd)

Middelen, materialen & machines

De flacons van de Sure-lijn zijn van gerecycled materiaal en hebben de microvezeldoeken een levensduur tot 300 wascycli op 95 graden (max). De microvezel doeken beschikken over SWAN Nordic Ecolabel. Dit label wil de milieueffecten van de productie en consumptie van goederen verminderen.

Wij gebruiken in onze dienstverlening de machines van Taski. De machines zijn voor 99,4% recyclebaar en worden gekenmerkt door degelijkheid en betrouwbaarheid. De levensduur van de machine is daarmee hoog waarmee de impact op het milieu lager wordt. Machines worden bij terugname op een verantwoorde manier gerecycled. Materialen zoals kunststof en metaal worden opnieuw gebruikt. Ook de accu’s uit de machines worden verantwoord verwerkt door WEEElabex gecertificeerde verwerkingsbedrijven.

De grootste impact van bovenstaande maatregel op de maatschappij is het feit dat alle bovengenoemde voorbeelden van initiatieven zorgen voor een minder grote (negatieve) impact op het klimaat.

Door tijdens onze inkoop te letten op o.a. verpakkingsmateriaal van middelen zorgen we ervoor dat er niet onnodig plastic wordt verspild.
Bij onze materialen en machines vinden wij het o.a. belangrijk dat de levensduur van bijvoorbeeld stofzuigers of schrobzuigmachines zo lang mogelijk wordt verlengd, mits deze veilig te gebruiken zijn door onze collega's. Dit heeft uiteindelijk effect op de uitgaven van materialen en machines.

Ontwikkelen instructiemateriaal

EW is een organisatie waarbij de mens centraal staat. Onze collega's vormen de basis voor de dienstverlening. Om onze collega's meer te leren over het schoonmaakvak zetten we instructiemateriaal in. EW is van mening dat dit materiaal afgestemd moet zijn op de doelgroep. Daarom maken we zo min mogelijk gebruik van tekst, gebruiken we pictogrammen en ontwikkelen we continu instructievideo's, zowel in Nederlands als Engels.

Wij bieden o.a. laagopgeleiden en immigranten werkgelegenheid, waarbij wij passend instructiemateriaal ontwikkelen.

Zo zorgen we ervoor dat iedereen bij ons kan werken, zonder dat we op de kwaliteit van de dienstverlening inleveren.

Samenwerking Dobbi & PostNL

Als eerste facilitair dienstverlener hebben wij een partnerschap met Dobbi & PostNL om samen textiel in te zamelen en te recyclen. Je kunt denken aan microvezeldoeken, theedoeken, werkkleding en textiel van onze opdrachtgever. Ook textiel van thuis mag worden ingezameld . Met elke kilo textiel die wij inzamelen en recyclen, redden we een kilo die normaal ‘for no-reason’ verbrand of gedumpt wordt.

De rolcontainer wordt geleverd op locatie door PostNL. In de rolcontainer wordt een zak - gemaakt van een oude Ikea bankhoes - gehangen. Is de container vol? Dan geeft de leidinggevende een seintje aan PostNL door middel van het scannen van een qr-code. De bezorger van PostNL gaat naar de locatie en brengt uiteindelijk het textiel bij Paswerk. Een plek waar het textiel wordt gesorteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op dit moment wordt er ingzameld bij Hotel Okura, voco™ The Hague, het Concertgebouw, Rijksuniversiteit Groningen het Scheepvaartmuseum en Amare.

Een van de redenen waarom EW dit gestart is, is het schrijnend voorbeeld van de enorme afgedankte kledinghoop in de woestijn van Chili. Hier moeten we tegen opstaan om de wereld een stukje duurzamer te maken. Daarnaast creëren we werkgelegenheid voor mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen met twee veelbelovende organisaties op het gebied van duurzaamheid bieden wij als organisatie een extra service aan onze opdrachtgevers aan én hebben wij een oplossing gevonden voor onze eigen afvalstroom van textiel.

Samenwerking met Nexio

In samenwerking met Nexio zijn wij begin 2022 gestart met het in kaart brengen van onze uitstoot. Dit doen wij in verschillende stappen. Zo hebben wij allereerst data verzameld voor scope 1 & 2. Dit gaat over ons energie- en gasverbruik op het hoofdkantoor, maar ook de leaseauto's worden hierin meegenomen. Wij zijn op dit moment (halverwege 2022) bezig met scope 3. Voor onze organisatie en onze opdrachtgevers veel interessanter, maar daarentegen ook veel complexer. Op basis van een spendanalyse worden de belangrijkste materialiteiten bepaald om vervolgens concrete data aan te leveren voor het berekenen van de uitstoot.

Door het analyseren van data kunnen de hotspots bepaald worden, zo weet EW aan welke knoppen er gedraaid moet gaan worden als het gaat om de uiteindelijke impact op het klimaat

Door deze samenwerking krijgt EW inzicht in kaart uitstoot (nulmeting), daarnaast heeft deze maatregel effect op het imago van de organisatie, dit kan komen doordat EW aantoonbaar haar toegevoegde waarde kan delen met belanghebbenden en kan laten zien dat oog heeft voor haar eigen impact. Daarnaast kan EW onderscheidend vermogen creëren waardoor een stijging van het aantal gunningen mogelijk is.

Service Awards

Binnen EW vinden we het belangrijk medewerkers en teams positief te stimuleren en goede prestaties te waarderen. Een van de middelen die daartoe wordt ingezet is de EW Service Award. Dit is een jaarlijkse onderscheiding waarbij EW op zoek gaat naar de best presterende teams binnen haar organisatie, respectievelijk in de categorieën ‘Hotels’ en ‘Kantoren & Vastgoed - Leisure - Travel - Onderwijs - Zorg’. Bij het bepalen van de nominaties en de uiteindelijke winnaars worden locaties onder andere beoordeeld op de scores van kwaliteitsmetingen en de tevredenheid van de opdrachtgever. Daarnaast neemt EW deel aan branche brede awards, waaronder de Golden Service Award (GSA). Deze awards geven op landelijk niveau positieve aandacht aan het schoonmaakvak en de medewerkers die in deze branche werkzaam zijn.

De EW Service Award en de Golden Service Award hebben een helder doel: een stevige bijdrage leveren aan de kwaliteit en trots binnen de schoonmaaksector. Door deze initiatieven te blijven ondersteunen, werken we aan het bevorderen van de zichtbaarheid en uitstraling van de branche.

De jaarlijkse EW Service Award draagt bij aan een kritische blik op eigen dienstverlening en betrokkenheid bij en waardering voor de medewerkers van EW. In 2021 won in de categorie Hotels Zorghotel Udens Duyn de EW Services Award, en in de categorie ‘Kantoren & Vastgoed - Leisure - Travel - Onderwijs - Zorg' won het team van Rotterdam The Hague Airport.

De GSA geeft op landelijk niveau positieve aandacht en erkenning voor het schoonmaakvak. Het is dan extra leuk als de finalisten werkzaam zijn bij EW.

In 2020 mocht EW maar liefst 5 finalisten uit haar eigen organisatie feliciteren, waaronder 3 schoonmakers van het jaar en 2 leidinggevende van het jaar. Khadija El Bhouayadi, werkzaam bij de Ernst Sillem Hoeve Den Dolder namens werkgever EW, is volgens de tienkoppige jury dé ambassadrice van het schoonmaakvak. Zij werd daarom uitgeroepen tot Schoonmaakster van het Jaar 2020.

Sure-lijn voor periodieke reiniging

Voor de periodieke reiniging zetten we de producten van de Sure-lijn van Diversey in: een biobased schoonmaaklijn geproduceerd uit suikers zoals suikerbieten, stro of mais en plantaardige olie zoals raapzaadolie en/of kokosolie.

De biobased middelen worden gemaakt van agrarische bijproducten die in de voedselindustrie niet meer worden gebruikt. Omdat de biobased schoonmaakmiddelen geen kleurstoffen, parfums of chloor bevatten, zijn de producten 100% veilig in gebruik.

Door de inzet van biobased schoonmaakmiddelen op locatie zorgen we ervoor dat het milieu veel minder wordt vervuild dan met de traditionele schoonmaakmiddelen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze collega's op locatie veilig kunnen werken. De producten van Sure zijn veilig te gebruiken, dit komt onder andere doordat deze geen chloor, parfums of kleurstoffen bevatten.

Taalakkoord

EW wil graag de afstand tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare groepen uit de samenleving verkleinen en ondertekende samen met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Taalakkoord. In Nederland kunnen maar liefst anderhalf miljoen mensen in de leeftijd van 16-65 jaar niet goed in het Nederlands lezen, schrijven en communiceren. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot.

EW wil graag al haar medewerkers in staat stellen zijn of haar talenten te benutten. Het stimuleren van taalontwikkeling is daar een van de activiteiten voor. Dit jaar (2022) zijn er 37 medewerkers gestart met het traject om hun Nederlandse taal te verbeteren. Door het aanbieden en verzorgen van zo'n traject helpen wij onze collega's verder in de Nederlandse Maatschappij. Denk bijvoorbeeld op de basisschool van kinderen of in de winkel.

Ook hebben zij o.a. een stap gemaakt richting een volgende functie, kunnen zonder spelfouten een e-mail naar de opdrachtgever schrijven, maar kunnen ook gasten, bezoekers of gebruikers nog beter te woord staan, wat positief bijdraagt aan de beleving van onze dienstverlening en het plezier van de medewerker.

Trees for All

Op 22 april 2022 plantten wij tijdens ‘Earth Day’ als blijk van waardering voor al onze opdrachtgevers een boom. Een symbolisch gebaar om ze te bedanken. Want zonder hen zouden wij deze nieuwe stap niet kunnen zetten. We willen groeien, voor elkaar en met elkaar.

Dit deden we in samenwerking met Trees for All. Zij planten bossen in Nederland en in het buitenland voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

Met het planten van bomen dragen we bij aan een betere wereld. Het is goed voor het klimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van alle mensen op de wereld.

Door dit initiatief laten we, op een symbolische manier, onze bijdrage zien. Het laat zien dat wij als bedrijf niet alleen willen groeien, maar ook dat wij ons uiterste best door voor een fijnere wereld.

Uitplaatsing 2e spoor

Wanneer een medewerker (langdurig) arbeidsongeschikt is, dan zal er een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden binnen het 1e en 2e Spoor en brengt hier een advies over uit.

In 2021 zijn er 6 (2e spoor)kandidaten in ander werk geplaatst. Dit is een hoog aantal gezien de omstandigheden (krapper wordende arbeidsmarkt, slagingskans in 2e spoor ligt landelijk onder de 5%, medewerkers vinden makkelijker onbetaald werk dan betaald werk en kandidaten hebben vaak beperkingen (fysiek en mentaal maar denk ook aan taalvaardigheid of digivaardigheden) waardoor dit kansen op de arbeidsmarkt extra bemoeilijkt.

In 2021 zijn door het digitale platform meer kandidaten intern begeleid door de jobcoach dan in 2020. Het platform ondersteunt de medewerker en jobcoach. De activiteiten van de medewerker kunnen makkelijker gevolgd worden en de medewerker heeft alles op een plek bij de hand.

Door vol in te zetten op het 2e spoor streven wij ernaar alle collega's die niet meer kunnen werken door arbeidsongeschiktheid te begeleiden naar een meer passende baan, waardoor de zekerheid op het gebied van inkomen en het sociale vlak blijft bestaan.

EW staat voor goed werkgeverschap. We vinden het belangrijk dat iedere medewerker die bij ons werkt plezier heeft. Ook vinden wij dat het onze verantwoordelijkheid is om medewerkers die niet meer het werk kunnen uitvoeren, te begeleiden naar een andere, geschikte baan.

Verduurzamen wagenpark

Om als organisatie verder te verduurzamen gaan we vanaf dit jaar (2022) van bezineauto’s over op elektrische bedrijfswagens. Collega’s die hiermee te maken hebben worden hiervoor rechtstreeks door het wagenparkbeheer benaderd.

Deze stap richting een duurzaam wagenpark heeft een grote impact op het klimaat. Zo zullen de leaseauto's van EW in de toekomst geen brandstof meer nodig hebben en wordt er niets meer uitgestoten.

Voor de organisatie betekent dit een wijziging in het beleid. Collega's moeten geïnformeerd worden en randvoorwaarden (zoals laadpalen) moeten in gereedheid worden gebracht. De wijziging in het wagenparkbeleid zorgt ervoor dat deze weer in lijn is met het strategisch plan van EW.

Werkdrukmetingen

Eén van de tools waarmee wij het welzijn van onze medewerkers willen bevorderen, opgenomen in ons Arbobeleid, is de werkdrukmeter. EW zet de werkdrukmeter in conform cao afspraken en aanvullend daar waar inzet van de werkdrukmeter noodzakelijk wordt geacht. Doel van de werkdrukmeter is het verkrijgen van inzicht in de werkdruk en werkbeleving van onze medewerkers en de mogelijk oorzaken en gevolgen hiervan, om vervolgens maatregelen voor eventueel aanwezige knelpunten te bepalen en in te zetten. Doel is eveneens het voldoen aan de cao eis omtrent werkdrukmeting. Met ondersteuning vanuit de afdeling Kwaliteit vullen medewerkers de door de RAS ontwikkelde werkdrukmeter digitaal in.

Met de inzet van de vragenlijst van de RAS proberen wij inzicht te krijgen in de factoren die het meest van invloed zijn op de ervaren werkdruk. Na het invullen van de vragenlijst worden de resultaten geanalyseerd door de afdeling Kwaliteit waarna er een gesprek wordt ingepland met de betreffende rayonmanager. Knelpunten worden gezamenlijk besproken en actiepunten bepaald. De rayonmanager is verantwoordelijk voor een terugkoppeling naar de locatie. Het doel van de presentatie die wordt gemaakt is om de dialoog aan te gaan en in gesprek te gaan over werkdruk. We stimuleren onze collega's om samen tot een oplossing te komen.

De werkdrukmetingen geven ons inzicht in de aandachtspunten op het gebied van werkdruk en maken het effect zichtbaar van maatregelen die wij inzetten op werkdrukgerelateerde thema’s. Vervolgens kunnen wij met onze medewerkers op zoek naar oplossingen. Uit analyse van de uitgevoerde werkdrukmetingen blijkt dat positief gescoord wordt op thema’s waar wij als organisatie veel invloed hebben, zoals emotionele belasting, opleiding en instructies. Aandachtspunten zijn veelal inherent aan de werkzaamheden in de schoonmaakbranche, zoals fysieke belasting, invloed op werktijden en vermoeidheid. Continue aandacht voor deze thema’s is daarom noodzakelijk. In 2021 zijn er 2 werkdrukmetingen uitgevoerd (in 2019 7, in 2020 3), zowel in het segment hotels als niet-hotels. Het gemiddelde cijfer van deze twee metingen is een 6,3. Het hotel had een gemiddelde score van een 5,3 en het niet-hotel een 7,2. Daarmee is enkel de doelstelling voor niet hotels behaald. De doelstelling blijft doorlopen in 2022.

Verbeterplannen

Levensfasebeleid

Om ervoor te zorgen dat we zowel tijdens ons werk als ons pensioen gelukkig zijn in werk en leven, is het belangrijk om goed na te denken over onze gezondheid. Iedere generatie vraagt om specifieke aandacht. EW Facility Services wil haar medewerkers hierin ondersteunen middels een levensfasebeleid, waarbij voor iedere doelgroep specifieke hulpmiddelen en interventies worden aangeboden, gebaseerd op de 3 pijlers: 1) Vitaliteit & gezondheid, 2) Ontwikkeling & opleiding en 3) Loopbaan & mobiliteit.

Dit beleid is aanvullend op het arbobeleid en richt zich op vergroting van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Er wordt rekening gehouden met (her)bezetting, mogelijke aanpassing van productie en overige aspecten van (ervaren) werkdruk.

Het beleid is in 2020-2021 opgesteld. Door omstandigheden, waaronder Covid-19 en enkele wijzigingen in functies is er nog geen invulling gegeven aan het beleid + implementatie. Wij streven ernaar om in 2022 de draad weer op te pakken.

Tijdsbestek
Dec 1, 2021
Status
Lopend

Ontwikkeling Learning Management System

Als lerende organisatie investeert EW in persoonlijkheid en competenties van haar medewerkers. Op dit moment zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van het Learning Management System (LMS). Via het LMS willen we op uniforme wijze continue kunnen voorzien in de ontwikkelingsbehoeften van onze collega's, maar ook zeker onze organisatie. In het platform worden diverse interactieve instructievideo's geplaatst, opgedeeld in thema's. Enkele thema's zijn: Schoonmaken hotel, Duurzaamheid, Gedragscodes en Kwaliteitsmetingen.

Met het LMS zijn we in staat om door middel van toetsing
deze ontwikkeling aantoonbaar te maken en deze ontwikkeling te continueren. Na de testfase uitgevoerd te hebben op locatie zijn we nu bezig met de laatste voorbereidingen. We verwachten in oktober 2022 'live' te gaan.

Tijdsbestek
n/a
Status
Lopend

Verduurzaming hoofdkantoor EW

EW wil graag haar kantoorpand aan de Sweerts de Landasstraat verduurzamen. De werkplekbehoeften zijn in kaart gebracht en de eerste tekeningen zijn gemaakt. Vanuit de EED-audit zijn er energiebesparende maatregelen naar voren gekomen die we graag doorgevoerd zouden willen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de armaturen, het wijzigingen van de verwarmingsknoppen en het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast laten wij ons graag adviseren door ons installatiebedrijf en de gebouwbeheerder.

Tijdsbestek
Mar 31, 2023
Status
Lopend

Werkkleding EW

Het huidige kledingpakket van EW is sinds 2012 in gebruik. In die 10 jaar zijn de wensen ten aanzien van pasvorm, materiaalgebruik en uitstraling van de kleding logischerwijs gewijzigd. Ook heeft de markt rondom kleding zich de laatste jaren snel ontwikkeld en zijn er mogelijkheden op onder andere het gebied van duurzaamheid bijgekomen. Om opnieuw aansluiting te vinden bij de strategische koers van EW is besloten om ons te oriënteren op een compleet nieuwe kledinglijn voor zowel de uitvoerende medewerkers als de leidinggevenden van EW.

EW vindt het belangrijk dat de leverancier transparant is over de kleding die wordt ingekocht en gedragen. Waar wordt de kleding gemaakt? Door wie is de kleding gemaakt? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden (o.a. leefbaar loon) voor fabrieksarbeiders? Dat zijn allerlei vragen die tijdens onze zoektocht naar geschikte werkkleding worden gesteld.

Tijdsbestek
Dec 31, 2023
Status
Lopend

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

Ecovadis (Silver)

EcoVadis beoogt de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal gebied door de invloed te gebruiken op de globale productieketens. EcoVadis exploiteert het 1ste samenwerkingsplatform waarmee bedrijven de prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen evalueren van hun leveranciers. EW Facility Services vult jaarlijks een assessment in, welke Ecovadis beoordeelt. Hier komt een beoordeling uit welke inzichtelijk is via een webpagina, waarvoor EW Facility Services haar opdrachtgevers toegang geeft.

Geldig tot
Dec 15, 2022 Expired

ISO 14001

Scope betreft schoonmaak en kantooractiviteiten van het hoofdkantoor en districtskantoren van EW Facility Services, alsmede de ondersteunende diensten op het gebied Mobiliteit en Faciliteiten.

Geldig tot
Oct 8, 2024

ISO 9001

Scope betreft schoonmaak- en aanverwante multi service facilitaire dienstverlening in hotels, kantoren, onderwijsinstellingen, musea, attractieparken, culturele instellingen, evenementencentra, recreatieparken, fabrieken en instellingen waar verzorging en verpleging worden toegepast.

Geldig tot
Oct 8, 2024

NEN 4400-1

Aan EW Cleaning Operations B.V. De NEN 4400-1 is een onderdeel van het OSB Keurmerk. Het betreft een nationale norm, welke eisen stelt aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers en uitleners van werk. Het heeft betrekking op de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van werkzaamheden in Nederland.

Geldig tot
Dec 30, 2022 Expired

PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)

EW Cleaning Operations: Prestatieladder Socialer Ondernemen, Trede 2

Geldig tot
Apr 1, 2023

TIM Meting (4 Sterren)

Beoordeling op het gebied van MVO conform Protocol_TIM_v_1.3_220901 van Stichting MVO-Register.

Geldig tot
Sep 19, 2023

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

Ecovadis

EcoVadis beoogt de verbetering van de praktijk van bedrijven op milieu- en sociaal gebied door de invloed te gebruiken op de globale productieketens. EcoVadis exploiteert het 1ste samenwerkingsplatform waarmee bedrijven de prestaties op het gebied van duurzaamheid kunnen evalueren van hun leveranciers. EW Facility Services vult jaarlijks een assessment in, welke Ecovadis beoordeelt. Hier komt een beoordeling uit welke inzichtelijk is via een webpagina, waarvoor EW Facility Services haar opdrachtgevers toegang geeft.

Erkend leerbedrijf

EW Facility Services B.V. is voor verschillende functies geregistreerd als erkend leerbedrijf.

IKEA IWAY

De IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services (IWAY) is de gedragscode voor leveranciers van de IKEA Groep. Hierin staan de minimumeisen van IKEA op het gebied van milieu en de sociale en arbeidsomstandigheden (inclusief kinderarbeid). Als leverancier van IKEA voldoen wij aan deze eisen en wordt er één keer in de zoveel tijd een audit afgenomen door IKEA zelf.

OSB Keurmerk

EW staat ingeschreven in het overzicht bedrijven met OSB-
Keurmerk. Het OSB-Keurmerk staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Bedrijven worden frequent door een onafhankelijke instelling getoetst op de OSB-Keurmerkeisen.

SMETA 6.1

In 2019 is EW Facility Services voor het eerst ge-audit conform SMETA. SMETA is een norm om ethisch handelen te waarborgen, bestaande uit een 2-Pillar audit en een 4-Pillar audit. De 4 pijlers zijn arbeidsnormen, gezondheid & veiligheid, zakelijke ethiek en milieu. Op het gebied van milieu worden door SMETA o.a. de volgende zaken gecontroleerd:
- Milieubeleid en de communicatie hiervan naar leveranciers;
- Registratie en evaluatie van afvalinzameling, water- en energieverbruik in een milieueffectrapportage;
- ISO14001-certificaat en evt. andere milieucertificaten of systemen;
- Naleving van de milieuwetgeving waar van toepassing;
- Eventuele wettelijk verplichte vergunningen voor o.a. gebruik en afvoer van water;
- Het continue bewaken en verbeteren van de milieuprestaties.

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

In de zelfverklaring Code Verantwoordelijk marktgedrag legt de ondertekenaar verantwoording af. De code wil o.a. de doorgeschoten marktwerking tegengaan en dat ondertekenaars deze principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepassen in de dagelijkse praktijk. Hiermee wordt professionaliteit, vakmanschap, kwaliteit en omgangsvormen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche bevorderd.

Prijzen

Golden Service Awards 2020

EW Facility Services had in 2020 maar liefst 5 kandidaten van onze organisatie die door waren naar de finale. Khadija El Bhouayadi, werkzaam bij de Ernst Sillem Hoeve Den Dolder namens werkgever EW Facility Services, is volgens de tienkoppige jury dé ambassadrice van het schoonmaakvak. Zij werd daarom uitgeroepen tot Schoonmaakster van het Jaar 2020.

Ontvangen op
Jul 26, 2021