Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

BPRvisie BV

Formal name
BPRvisie B.V.
CoC Number
09132757
Sector
C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

Organization

About BPRvisie BV

Het adviseren, verhuren, leveren, installeren en onderhouden van permanente en tijdelijke audiovisuele systemen op het gebied van communicatie voor de zakelijke markt.

Vision

De communicatiebehoefte in het bedrijfsleven wordt steeds belangrijker . Werkplekken veranderen en grenzen vervagen door de 24 uurs economie.
Door vele wereldwijde standaarden en krachtige netwerken zullen meer informatiestromen digitaal worden gekoppeld en geïntegreerd in gebruikersvriendelijke en automatische werkende systemen zodat informatie via verschillende wegen kan worden verspreid.
Door snelle audiovisuele innovaties en gewenste kostenbesparingen binnen flexibel ingerichte organisaties zal automatisering binnen bedrijven nog belangrijker worden. Ook zal steeds meer kennis en diensten die niet tot de core business van de organisatie behoren worden ingekocht. Hierdoor zal de servicegerichtheid, dienstverlening en consultancy werkzaamheden een steeds belangrijker onderdeel worden van BPRvisie als totaal audiovisuele systeemintegrator. Kortom "communiceer beter met beeld geluid en licht".

Mission

BPRvisie vergroot de kracht en impact van persoonlijke en zakelijke communicatie door licht, geluid en beeld optimaal met elkaar te verbinden en te beheren, met inzet van innovatieve hoogwaardige audiovisuele systemen en zich onderscheidende dienstverlening.

Core Values

De Kernwaarden van BPRvisie zijn :
- Klantgerichtheid
- Innovatie
- Samenwerken
- Flexibiliteit

Daarnaast gelden voor de medewerkers van BPRvisie:
- Het leveren van een (pro)actieve bijdrage aan de doelstellingen door op
kwalitatieve, veilige, gezonde en milieu verantwoorde wijze zijn werkzaamheden te verrichten;
- Het op juiste wijze gebruik maken van (hulp)middelen die ter beschikking zijn gesteld;
- Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het geleverde werk, de netheid van de werkplek en voert de werkzaamheden volgens de kwaliteit-, Arbo-, veiligheid- en milieuregels van de organisatie uit.

ESG Statement

View on ESG

BPRvisie vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid betekent voor BPRvisie dat we:
- Gecertificeerd zijn op het gebied van milieu (ISO 14001) en veiligheid (VCA).
- Duurzaamheid mee laten wegen in de keuze voor leveranciers
- Duurzame oplossingen aanbieden die tot stand zijn gekomen zonder verspilling van middelen en bijdragen aan een reductie van de CO2 voetafdruk
- Diverse maatschappelijke initiatieven ondersteunen.

Ethische gedragscode van BPRvisie.

Company Details

Scope for this report

Het adviseren, verhuren, leveren, installeren en onderhouden van permanente en tijdelijke audiovisuele systemen op het gebied van communicatie voor de zakelijke markt door BPRvisie B.V. (Kamer van Koophandel 09132757) en BPRvisie Verhuur B.V. (Kamer van Koophandel 09174114) gevestigd in Nederland.

Companies in scope

 
BPRvisie Verhuur B.V. (CoC number: 09174114)
Total FTE in scope
19
Annual Turnover (euros)
€ 2,909,000

Company Ownership

BPRvisie BV is in privaat eigendom van een directeur / eigenaar en BPRvisie Verhuur is in privaat eigendom met twee aandeelhouders.

Company Contact

 
Corne Savelkoul
 
c.savelkoul@bprvisie.nl
 
06 24441471
Company Website
www.BPRvisie.nl
ESG Website
http://www.bprvisie.nl/projecten/BPRvisie/Maatschappelijke-betrokkenheid

Visitor Address

 
Bijsterhuizen 3102
 
6604 LV Wijchen
 
Nederland
 
Netherlands

ESG Program

Management Approach

Core Subject Environment

Energy Efficient Electronics

Ambition

BPRvisie wil haar klanten actief adviseren en stimuleren energie efficiënte apparatuur aan te schaffen en bij installatie en integratie. Daarnaast wordt besturingstechnisch de installatie zo optimaal mogelijk ingericht om onnodig energieverbruik te voorkomen.

Objectives

energy star normering

Alle aangeboden apparatuur voldoet aan deze normering zover dit is te achterhalen.

Product & Packaging Waste

Ambition

BPRvisie wil al het afval en verpakkingen gescheiden inzamelen en afleveren bij onze afvalverwerkers. Daarnaast worden er geen verpakkingsmateriaal aangekocht maar worden de dozen van aangeleverde goederen hergebruikt.

Circular Economy

Ambition

BPRvisie wil actief haar klanten adviseren over hergebruik van apparatuur bij aanpassingen en upgrades van AV installaties om de gebruikersduur van apparatuur en installaties te maximaliseren. Daarnaast willen we dit bereiken met nieuwe diensten zoals een AVaas ( AV as a service) concept. BPRvisie wil graag ingenomen apparatuur die nog bruikbaar is hergebruiken en doneren aan initiatieven in de regio.

Objectives

Hergebruik apparatuur

BPRvisie wil 20% van de ingenomen goederen hergebruiken en gratis inzetten bij Verenigingen en instellingen die binnen de MVO doelstellingen van BPRvisie passen.

Review Ambitions

We zijn tevreden met de huidige werkwijze

Priority for improvement
No

Core Subject Labour Practices

Health & Safety at Work

Ambition

BPRvisie wil veilige en gezonde werkplekken creëren voor eigen en ingehuurd personeel op de werkplek en op locatie. Persoonlijk letsel voor zowel (tijdelijke) medewerkers als klanten moet zoveel mogelijk worden voorkomen door het geven van instructies, training en monitoring.

Objectives

VCA VOL

BPRvisie zal in 2028 alle buitendienst medewerkers Van VCA* naar VCA vol gecertificeerd te hebben.

IF Ratio

Het doel is deze ratio doorlopend op nul te houden.

Review Ambitions

We zijn tevreden over de resultaten en maatregelen

Priority for improvement
No

Core Subject Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

BPRvisie wensen mensen te ondersteunen die tot de kwetsbare doelgroep binnen onze samenleving behoren en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Daarnaast zal BPRvisie proberen voor deze doelgroep een arbeidsplaats te creëren binnen haar organisatie. Tevens wenst BPRvisie de diversiteit in leeftijd en achtergrond binnen haar organisatie te behouden.

Objectives

1 medewerker

BPRvisie heeft de doelstelling om eind 2022 een medewerker in dienst te nemen of in te huren die binnen de genoemde doelgroep behoort.

Core Subject Fair Practices

Sustainable Procurement

Ambition

BPRvisie werkt bij voorkeur samen met een groep vaste leveranciers die zich aan de EEIC richtlijnen conformeren.

Policies

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring BPR visie behorende bij het managementsysteem voor onder andere VCA, ISO 9001 en ISO 14001.

Code of conduct Suppliers

MVO gedragsregels voor leveranciers van BPRvisie.

Opleidingsplan

Om onze missie en visie na te streven is een continue opleiding en
trainingstraject noodzakelijk om de innovatie op AV en IT gebied bij te houden en onderscheidend te blijven in de snel innoverende AV/IT markt.
Onze organisatie wil innoverend zijn en een stap voor blijven op de nieuwe concurrentie vanuit de IT en Communicatie branche. Immers deze markten komen steeds dichter bij elkaar en hebben steeds meer overlappende onderdelen met de AV branche.
Naast technische en product gerelateerde opleidingen en trainingen zullen ook persoonlijk gerichte trainingen worden gestimuleerd teneinde het doel om persoonlijke ontwikkeling van het personeel verder te stimuleren en de bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Measures

AVaas

Een van de doelstellingen binnen het AVaas concept welke bij relevante klanten wordt aangeboden is het zorgen ervoor dat apparatuur maximaal binnen organisatie worden ingezet en er alleen betaald wordt voor gebruik. Doel hierbij is dat apparatuur binnen de technische levensduur maximaal worden ingezet binnen de organisatie , Daarnaast wordt alle retourgenomen apparatuur bij projecten gecontroleerd voordat deze apparatuur eventueel weer kan worden hergebruikt bij goede doelen en of klanten.

Hergebruik stimuleren van apparatuur bij haar klanten en ingenomen apparatuur een tweede leven te geven bij goede doelen en initiatieven in de regio.

Afvalscheiding

De volgende afvalstromen worden gescheiden afgevoerd. IJzer, koper, Electronische apparatuur, Karton, Piepschuim en restafval.

afgelopen 2 jaar is er bijna 6000 kg Metaal, 1600 kg Hout en 350 kg koper gescheiden afgevoerd bij een licht stijgende omzet (+16%).

RvN uitdaging /MVO

Sinds 2011 is BPRvisie Partner van Rijk van Nijmegen uitdaging een initiatief vanuit de verschillende gemeentes rondom Nijmegen. Mede middels de jaarlijkse zogenaamde beursvloer worden belangeloos een positieve bijdrage aan de omgeving teruggegeven waarvan BPRvisie ook deel vanuit maakt. Bedrijven stellen tijd, menskracht, kennis en geld ter beschikking van maatschappelijke projecten.
Denk hierbij aan het beschikbaar stellen van kennis, deskundigheid, materialen of extra handjes waarmee een vereniging of stichting kan worden geholpen.

De afgelopen 2 jaren hebben we bijvoorbeeld bijgedragen aan gratis audiovisuele inrichting voor een kinderspeeltuin , Cultuurstichting voor moslims, marikenhuis en een senioren filmhuis waarbij we hoofdzakelijk gebruik maken van hergebruik van ingeruilde goederen die een tweede leven krijgen.

Startup Nijmegen

Voor de prestentatieruimte van StartUp Nijmegen heeft BPRvisie een complete AV-oplossing aangeboden als onderdeel van het partnerschap tussen BPRvisie en Startup Nijmegen.

Veilig werken

BPRvisie werkt volgens VCA richtlijnen en is VCA * gecertificeerd en voert o.a. voor ieder medewerker minimaal 2 werkplekinspecties uit op locatie. Tevens monitoren we incidenten en nemen maatregelen indien relevant. Dit geldt ook voor ingehuurde externe medewerkers.
Tevens zijn er minimaal twee medewerkers getraind in BHV en AED gebruik. Ook is een AED binnen de organisatie aanwezig en gemeld binnen het AED netwerk van het Bedrijventerrein Bijsterhuizen.

Afgelopen 4 jaar IF ratio 0 en zijn er geen ongevallen geweest met verzuim.

Door continue aandacht te geven aan veilig werken en het creëren van een veilige werkomgeving draagt dit bij tot een minimalisering van uitval van medewerkers.

Improvement Plans

Invulling vacature Social Return

Samenwerking zoeken met partijen om geschikte mogelijkheden te onderzoeken en in kaart te brengen met doel deze vacature in te vullen.

Timeframe
Dec 30, 2022
Status
n/a

Certificates and Awards

Certificates

TIM Rating Certificate

ISO 14001

Het adviseren, verhuren, verkopen, leveren, installeren en onderhouden van permanente (BPRVisie B.V.) en tijdelijke (BPRVisie Verhuur B.V.) audiovisuele systemen op het gebied van communicatie voor de zakelijke markt.

Valid until
Oct 18, 2024

ISO 9001

Het adviseren, verhuren, verkopen, leveren, installeren en onderhouden van permanente (BPRVisie B.V.) en tijdelijke (BPRVisie Verhuur B.V.) audiovisuele systemen op het gebied van communicatie voor de zakelijke markt.

Valid until
Sep 14, 2024

VCA (*)

Het adviseren, verhuren, verkopen, leveren, installeren en onderhouden van permanente (BPRVisie B.V.) en tijdelijke (BPRVisie Verhuur B.V.) audiovisuele systemen op het gebied van communicatie voor de zakelijke markt.

Valid until
Jan 28, 2023 Expired

VSI quality certificate

Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid en positieve houding van de directie is vastgelegd ten aanzien van de in het VSI-kwaliteitsdocument genoemde eisen. Daarnaast dient de verklaring aandacht te schenken aan:
- het voldoen aan de eisen van klanten met als doel het verhogen van klanttevredenheid;
- de ontwikkeling van mensen in de organisatie en het streven naar een permanente actualisering van het kennisniveau;
- het voldoen aan wet- en regelgeving en sociale verplichtingen;
- de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van zowel eigen als tijdelijke werknemers en die van opdrachtgevers;
- het streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Valid until
Dec 31, 2022 Expired

Third-party Assessments

Assurance statement

Erkend Leerbedrijf

BPRvisie is sinds 2009 mede door de organisatie en personeel de mogelijkheid te geven binnen de mogelijkheden van WVA een erkend leerbedrijf geworden om interne personeelsleden zich verder kunnen bekwamen in hun functie en competenties en zich persoonlijk verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft BPVisie een opleidingsplan waar jaarlijks invulling wordt gegeven om personeel zich verder technisch en eventueel persoonlijk te ontwikkelen in deze innovatieve technische branche.

RI&E

Het adviseren, verhuren, leveren, installeren en onderhouden van permanente en tijdelijke audiovisuele systemen op het gebied van communicatie voor de zakelïke markt.