Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Wigersma & Sikkema B.V.

Formal name
Wigersma & Sikkema B.V.
CoC Number
09003148
Sector
C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

Organization

About Wigersma & Sikkema B.V.

Wigersma & Sikkema B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt volumeherleidingsinstrumenten, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor de aardgasmarkt.

ESG Statement

View on ESG

Wigersma & Sikkema B.V. streeft na het milieu zo min mogelijk te beïnvloeden, daarbij rekening houdend met de zakelijke doelstellingen.
Tevens streeft Wigersma & Sikkema B.V. na - in relatie tot de medewerkers - een bedrijf te zijn met een hoog niveau op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn.

Company Details

Scope for this report

Ontwikkeling, productie en verkoop van instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations door Wigersma & Sikkema B.V. (Kamer van Koophandel 09003148) gevestigd in Nederland.

Total FTE in scope
31

Company Ownership

Wigersma & Sikkema B.V. is een private onderneming. De aandelen zijn in handen van een holdingmaatschappij.

Company Contact

 
M. Kosterman
 
mko@wigersma-sikkema.com
 
+31313490734
Company Website
www.wigersma-sikkema.com
ESG Website
https://www.wigersma-sikkema.com/over-ons/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen/

Visitor Address

 
Leigraafseweg 4
 
6983 BP Doesburg
 
Gelderland
 
Netherlands

ESG Program

Management Approach

Core Subject Environment

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

We streven ernaar het energieverbuik van onze locatie zoveel mogelijk te reduceren.

Review Ambitions

Energieverbruik wordt wekelijks opgenomen. Nog geen actie nodig.

Priority for improvement
No, We kijken bij vervanging van apparaten ook naar het energieverbruik om dit zo laag mogelijk te houden.

Energy Efficient Electronics

Ambition

Het is voor onze apparaten van zeer groot belang dat ze lang mee kunnen. De meeste apparatuur werkt op batterijen, waarbij het uitgangspunt is dat de levensduur van de batterij past bij de levensduur van het apparaat. Dit betekent dat energie-efficiëntie in het ontwerp cruciaal is.

Review Ambitions

Bij iedere aanpassing wordt er gekeken naar het energieverbruik.

Priority for improvement
No, De energie-efficientie van de apparaten is op dit moment goed en daarom is er geen reden om aanpassingen of verbeteringen uit te voeren.

Circular Economy

Ambition

Wij streven naar een zo laag mogelijk papierverbruik door: - Digitaliseren daar waar nodig. - Alleen strikt noodzakelijke documenten afdrukken en meesturen. Overige documenten beschikbaar maken voor download op de website. - Bewustwording werknemers vergroten. - Verpakkingsmateriaal 100% recyclebaar.

Review Ambitions

Geen verdere actie nodig.

Priority for improvement
No

Core Subject Labour Practices

Health & Safety at Work

Ambition

Geen ongevallen met verzuim.

Review Ambitions

We zorgen ervoor dat met de opleidingsmatrix we inzichtelijk hebben wie welke cursus heeft gehad en wanneer deze verloopt. Daarnaast zorgen we ervoor dat door training iedereen veilig werkt en blijft werken.

Priority for improvement
No, De maatregelen die we nemen en hebben genomen, voldoen.

Core Subject Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

Wigersma & Sikkema staat open voor het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gezien de aard en schaal van de werkzaamheden zal dit van geval tot geval worden bekeken.

Review Ambitions

Geen aanleiding om te verbeteren.

Priority for improvement
No, We zijn tevreden met het niveau en de kunde van de ingehuurde 65+ medewerkers.

Core Subject Consumer Interests

Safe Products

Ambition

Wigersma & Sikkema B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations voor de distributie van aardgas. Daarom is het van het grootste belang dat de producten gasdicht zijn.

Policies

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat ons beleid en regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden en ethisch gedrag.

Milieu- en veiligheidsbeleid

Wigersma & Sikkema streeft na het milieu zo min mogelijk te beïnvloeden, daarbij rekening houdend met de zakelijke doelstellingen.
Tevens streeft Wigersma & Sikkema na - in relatie tot medewerkers - een bedrijf te zijn met een hoog niveau op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn.

Measures

Controle op batterijniveau bij reparaties

Wanneer een UNIGAS 300 voor reparatie terug komt, was de regel dat we standaard een nieuwe batterij plaatsen.
Deze regel is nu gewijzigd waardoor we eerst kijken of een batterij onder de 90% zit. Wanneer het verbruik hierboven zit, dan blijft de originele batterij zitten.

Minder batterijwisselingen, minder milieubelasting omdat de originele batterij niet vervangen wordt.

Er zijn in 2021 bij 30 van de 175 reparaties de batterijpakketten niet uitgewisseld.
Daarmee is een 17% besparing gerealiseerd.

Energie efficiency en CO2 reductie

Het milieudoel voor 2021 is het gasverbruik op hetzelfde niveau houden als 2020, en daar waar mogelijk energie te besparen.
In 2019 zijn de TL lampen te vervangen door LED verlichting. Hierdoor wordt er ook minder elektriciteit verbruikt , zal het milieu minder belast worden en er een kleinere CO2 voetafdruk zijn.
Sinds september 2021 is er een gordijn geplaatst in het magazijn om te voorkomen dat bij het openen van de magazijnroldeur, alle warmte meteen naar buiten wegstroomt.

Lagere milieubelasting en kleinere CO2 voetafduk.

Uit de CO2-berekeningen blijkt dat we t.o.v. 2020:
2,03 ton CO2 minder hebben verbruikt per FTE voor het gasverbruik.
10,4 ton CO2 minder hebben verbruikt op vervoer (auto). Dit is zeker het gevolg van de COVID-19 crisis waarbij reizen bijna niet mogelijk was.
1,86 ton CO2 minder hebben verbruikt per FTE voor elektriciteitsverbruik.

Energie efficiency van onze producten

Het is voor onze apparaten van zeer groot belang dat ze lang mee kunnen. De meeste apparatuur werkt op batterijen, waarbij het uitgangspunt is dat de levensduur van de batterij past bij de levensduur van het apparaat. Dit betekent dat energie-efficiëntie in het ontwerp cruciaal is.

De levensduur van de batterij past bij de levensduur van het apparaat.

Papierreductie

Wigersma & Sikkema B.V. heeft zich tot doel gesteld om daar waar mogelijk papier te besparen door digitalisering en bewustwording.
Belangrijkste maatregel:
Door de handleiding bij apparaten op te splitsen in een wettelijk verplicht deel van conformiteits- en veiligheidsverklaring en dit uit de handleiding van het apparaat te halen. Vervolgens is het besluit genomen om alleen een conformiteits- en veiligheidsverklaring mee te sturen met de apparaten. De handleidingen kunnen via de website worden gedownload.

Voor 2021 is de totale papierbesparing 79% geweest.
De papierbesparing heeft tot gevolg dat er minder geprint hoeft te worden wat het milieu (minder uitstoot) en de printkosten (lager) ten goede komt.

Terugdringen verpakkingsmateriaal

W&S streeft ernaar om de mileu-belasting voor verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden . Dit wordt gerealiseerd door standaardisatie van verpakkingdozen, toepassen van "groot verpakkingen" daar waar mogelijk, kritisch zijn op noodzaak van verpakkingen en recyclen van de transportpallets van de regelaar.

Minder verbruik, lagere milieubelasting.
Door het afschaffen van een verpakking om de reserve batterijen, besparen we op jaarbasis 15 kg polyehtyleenfolie.

Veilig werken

Wigersma & Sikkema B.V. wil, naar de uitgangspunten van het milieu- gezondheids- en veiligheidsbeleid:
• dat verontreiniging, schade, ongelukken en werk gerelateerde ziekte in verband met activiteiten en producten van het bedrijf worden voorkomen.
• dat de medewerkers geïnformeerd zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid.
• de medewerkers stimuleren actief deel te nemen aan de doelen waarnaar Wigersma & Sikkema B.V. streeft op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.
Jaarlijks wordt een BHV herhalingscursus gegeven om de kennis op het gebied van hulpverlening op peil te houden. Om te voldoen aan de regelgeving, worden de werknemers die service verlenen cursussen aangeboden met betrekking tot VIAG en VCA.

Met deze maatregelen streeft Wigersma & Sikkema ernaar een veilige werkomgeving te bieden. De afgelopen drie jaar zijn er geen ongevallen geweest, de incidentfrequentie is 0.

Werkgelegenheid voor senioren

Wigersma & Sikkema maakt gebruik van een flexibele schil om de pieken op te vangen die worden veroorzaakt door fluctuatie in bestellingen door klanten. We maken ingewikkelde producten, dus het is belangrijk dat de mensen die we daarvoor opleiden voor langere tijd beschikbaar zijn. We zijn daarbij uitgekomen bij Actief 65+, een uitzendbureau voor gepensioneerden.

Het scheppen van werkgelegenheid voor senioren. Naast onze eigen medewerkers is dit nu 1 persoon.

Certificates and Awards

Certificates

TIM Rating Certificate

ISO 14001

Aan Wigersma & Sikkema B.V. voor Ontwikkeling, productie en verkoop van instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations.

Valid until
Feb 16, 2024 Expired

ISO 9001

Aan Wigersma & Sikkema voor Ontwikkeling, productie en verkoop van instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations.

Valid until
Apr 8, 2024 Expired

PED

Product

PLEXOR PN100, Regelaar RS300S, RS350S, EVDR16, BDA en BMA systeemkoppelingen.

Genoemde producten voldoen aan de drukapparatuurrichtlijn / Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU

Valid until
Dec 10, 2026
  • Download PED Certificate File PED certificaten PLEXOR PN100_RS300S_RS350S_BMA_BDA_EVDR DVGW.pdf is available in online report.

Third-party Assessments

Assurance statement

ATEX

UNICOM 300: Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmosphere - Directive 2014/34/EU