Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Wigersma & Sikkema B.V.

Formal name
Wigersma & Sikkema B.V.
CoC Number
09003148
Subscription
Basic CSR Report
Sector
C26 - Manufacture of computer, electronic and optical products
Verification type
Moderate assurance by FIRA
Publication date
Nov 27, 2018

This report displays the company performance on Corporate Social Responsibility (CSR) as disclosed in the CSR-Register and verified by FIRA Sustainability. Information can be accessed through the navigation bar below. We refer to the CSR Scorecard for an assessment of the impact of the CSR program.

Organization

General details on the company, including description of activities, size, location, ownership structure, and the scope of activities. Furthermore, this chapter contains, if available, the general vision and mission statements of the company, including core values and view on CSR. If available, the CSR policy declaration of the organization can be downloaded, containing the companies commitment to CSR principles and intentions for sustainable development.

Mission & Values

Description of Company Activities

Wigersma & Sikkema B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt volumeherleidingsinstrumenten, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor de aardgasmarkt.

View on CSR

Wigersma & Sikkema B.V. streeft na het milieu zo min mogelijk te beïnvloeden, daarbij rekening houdend met de zakelijke doelstellingen.
Tevens streeft Wigersma & Sikkema B.V. na - in relatie tot de medewerkers - een bedrijf te zijn met een hoog niveau op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn.

Declaration

Company Details

Company Ownership

Wigersma & Sikkema B.V. is een private onderneming. De aandelen zijn in handen van een holdingmaatschappij.

Scope

Development, production and sales of instruments for volume conversion, systems for remote reading, gas pressure regulators and inspection systems for gas pressure regulating stations by Wigersma & Sikkema B.V. (chamber of commerce 09003148) based in the Netherlands.

Company Sites

1

Total FTE in scope
31
Annual Turnover
n/a
Company Website
www.wigersma-sikkema.com

Company Contact

Name contact
M. Kosterman
Email contact
mko@wigersma-sikkema.com
Phone number
+31313490734

Visitor address HQ

Street
Leigraafseweg 4
City
Doesburg
Zip code
6983 BP
Province/state
Gelderland
Country
Netherlands

Management Approach

The management approach contains the company ambitions and goals for relevant CSR issues. If available, it also contains an evaluation of achievements (status) and, if prioritised, improvement plans for future development of the CSR program.

Management Approach

Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

Wigersma & Sikkema staat open voor het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Gezien de aard en schaal van de werkzaamheden zal dit van geval tot geval worden bekeken.

Status CSR Program

Geen aanleiding om te verbeteren.

Priority
No, We zijn tevreden met het niveau en de kunde van de ingehuurde 65+ medewerkers.

Labour Practices

Health & Safety at Work

Ambition

Geen ongevallen met verzuim.

Status CSR Program

We zorgen ervoor dat met de opleidingsmatrix we inzichtelijk hebben wie welke cursus heeft gehad en wanneer deze verloopt.

Priority
No, De maatregelen die we nemen en hebben genomen, voldoen.

Environment

Circular Economy

Ambition

Reduceren van papierverbruik met 5% door: - Digitaliseren daar waar nodig - Bewustwording werknemers vergroten. - Verpakkingsmateriaal 100% recyclebaar.

Status CSR Program

Geen verdere actie nodig.

Priority
No

Energy Efficient Electronics

Ambition

Het is voor onze apparaten van zeer groot belang dat ze lang mee kunnen. De meeste apparatuur werkt op batterijen, waarbij het uitgangspunt is dat de levensduur van de batterij past bij de levensduur van het apparaat. Dit betekent dat energie-efficiëntie in het ontwerp cruciaal is.

Status CSR Program

Bij iedere aanpassing wordt er gekeken naar het energieverbruik.

Priority
No, De energie-efficientie van de apparaten is op dit moment goed en daarom is er geen reden om aanpassingen of verbeteringen uit te voeren.

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

We streven ernaar het energieverbuik van onze locatie zoveel mogelijk te reduceren.

Status CSR Program

Energieverbruik wordt wekelijks opgenomen. Nog geen actie nodig.

Priority
No

Consumer Issues

Safe Products

Ambition

Wigersma & Sikkema B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations voor de distributie van aardgas. Daarom is het van het grootste belang dat de producten gasdicht zijn.

Policies and Measures

Overview of policies and measures describing the strategy and impact of the CSR program. Codes of conduct and codes of conduct for suppliers can be accessed directly from the report.

Policies

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat ons beleid en regels ten aanzien van arbeidsomstandigheden en ethisch gedrag.

Milieu- en veiligheidsbeleid

Wigersma & Sikkema streeft na het milieu zo min mogelijk te beïnvloeden, daarbij rekening houdend met de zakelijke doelstellingen.
Tevens streeft Wigersma & Sikkema na - in relatie tot medewerkers - een bedrijf te zijn met een hoog niveau op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn.

Measures

Controle op batterijniveau bij reparaties

Wanneer een UNIGAS 300 voor reparatie terug komt, was de regel dat we standaard een nieuwe batterij plaatsen.
Deze regel is nu gewijzigd waardoor we eerst kijken of een batterij onder de 90% zit. Wanneer het verbruik hierboven zit, dan blijft de originele batterij zitten.

Minder batterijwisselingen, minder milieubelasting omdat de originele batterij niet vervangen wordt.

Energie efficiency en CO2 reductie

Het milieudoel voor 2018 is het gasverbruik op hetzelfde niveau houden als 2017, en daar waar mogelijk energie te besparen.

Lagere milieubelasting en kleinere CO2 voetafduk.

Energie efficiency van onze producten

Het is voor onze apparaten van zeer groot belang dat ze lang mee kunnen. De meeste apparatuur werkt op batterijen, waarbij het uitgangspunt is dat de levensduur van de batterij past bij de levensduur van het apparaat. Dit betekent dat energie-efficiëntie in het ontwerp cruciaal is.

De levensduur van de batterij past bij de levensduur van het apparaat.

Papierreductie

Wigersma & Sikkema B.V. heeft zich tot doel gesteld om dit jaar (2018) 5% papier te besparen door digitalisering en bewustwording. Belangrijkste maatregel is:
Door de handleiding bij apparaten op te splitsen in een wettelijk verplicht deel van conformiteits- en veiligheidsverklaring en dit uit de handleiding van het apparaat te halen. Vervolgens is het besluit genomen om alleen een conformiteits- en veiligheidsverklaring mee te sturen met de apparaten. In deze verklaring staat een verwijzing naar het digitale document op onze website. Hierdoor kan per apparaat (afhankelijk van het type) een besparing worden gerealiseerd van meer dan 20%.

Voor 2018 is de totale papierbesparing 23% geweest.
De papierbesparing heeft tot gevolg dat er minder geprint hoeft te worden wat het milieu (minder uitstoot) en de printkosten (lager) ten goede komt.

Terugdringen verpakkingsmateriaal

Streven is om het verpakkingsmateriaal met 5% terug te dringen. Dit wordt gerealiseerd door standaardisatie van verpakkingdozen, toepassen van "groot verpakkingen" daar waar mogelijk en recyclen van de transportpallets van de regelaar.

Minder verbruik, lagere milieubelasting

Veilig werken

Wigersma & Sikkema B.V. wil, naar de uitgangspunten van het milieu- gezondheids- en veiligheidsbeleid:
• dat verontreiniging, schade, ongelukken en werk gerelateerde ziekte in verband met activiteiten en producten van het bedrijf worden voorkomen.
• dat de medewerkers geïnformeerd zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid.
• de medewerkers stimuleren actief deel te nemen aan de doelen waarnaar Wigersma & Sikkema B.V. streeft op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.
Jaarlijks wordt een BHV herhalingscursus gegeven om de kennis op het gebied van hulpverlening op peil te houden. Om te voldoen aan de regelgeving, worden de werknemers die service verlenen cursussen aangeboden met betrekking tot VIAG en VCA.

Met deze maatregelen streeft Wigersma & Sikkema ernaar een veilige werkomgeving te bieden.

Werkgelegenheid voor senioren

Wigersma & Sikkema maakt gebruik van een flexibele schil om de pieken op te vangen die worden veroorzaakt door fluctuatie in bestellingen door klanten. We maken ingewikkelde producten, dus het is belangrijk dat de mensen die we daarvoor opleiden voor langere tijd beschikbaar zijn. We zijn daarbij uitgekomen bij Actief 65+, een uitzendbureau voor gepensioneerden.

Het scheppen van werkgelegenheid voor senioren. Naast onze eigen medewerkers zijn dit 4 personen.

Certificates and Awards

Certificates, product labels and other forms of external assessments, indicating that the company complies with the underlying CSR standards. If applicable, awards and rankings are also listed. The company certificates can be downloaded directly from this report.

Certificates and Assessments

ISO 14001

Aan Wigersma & Sikkema B.V. voor Ontwikkeling, productie en verkoop van instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations.

Valid until
Feb 16, 2021

ISO 9001

Aan Wigersma & Sikkema voor Ontwikkeling, productie en verkoop van instrumenten voor volumeherleiding, systemen voor afstandsuitlezing, gasdrukregelaars en inspectiesystemen voor gasstations.

Valid until
Apr 8, 2021

PED

Product

PLEXOR PN100, Regelaar RS300S, EVDR16, BDA en BMA systeemkoppelingen.

Genoemde producten voldoen aan de drukapparatuurrichtlijn / Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU

Valid until
Dec 10, 2026

ATEX

UNICOM 300 en UNILOG 300/ISC230B: Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmosphere - Directive 2014/34/EU