Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

INNAX GROUP B.V.

Formal name
INNAX GROUP B.V.
CoC Number
24186857
Sector
M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis
Verification
Moderate assurance
Publication date
Feb 1, 2021

Organization

About INNAX GROUP B.V.

INNAX biedt zo duurzaam mogelijke oplossingen gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw door het inzetten van een flexibele combinatie van technische expertises. INNAX geeft onafhankelijk advies en biedt totaaloplossingen voor het verantwoord en rendabel exploiteren van bestaande en/of nieuwbouw, op het gebied van energie, techniek, duurzaamheid en veiligheid. Hierbij staan gebruikerswensen, lagere kosten voor energie en onderhoud, lagere CO2-uitstoot, betere marktwaarde en ontzorging centraal. Technische en energetische oplossingen combineert INNAX desgewenst met financieringsoplossingen op maat.

Vision

Wij zien een wereld voor ons waarbij gebouwen geen energie verbruiken, maar juist opwekken. Met deze nieuwe, duurzame energie kunnen bijvoorbeeld onze auto’s gevoed worden. De duurzaam opgewekte energie door windmolens, waterkracht en concentrating solar power kan dan gebruikt worden voor onze industrie of anderszins. 100% duurzame energie is dus mogelijk!

Mission

‘INNAX is een onafhankelijke partner die op verrassende, betekenisvolle wijze expertise inbrengt en oplossingen realiseert op het gebied van energie, techniek, milieu en veiligheid. Hiermee bereiken wij voor de opdrachtgever, haar gebouwen en omgeving duurzame resultaten.’

Wij geloven in een duurzame toekomst. Onze medewerkers zetten zich continu in om onze missie tot leven te brengen. Hierbij streven wij er naar om:

1. Een drijvende kracht te zijn voor een gezonde werk- en leefomgeving.
2. Oplossingen te bieden die het verschil maken.
3. Transparant te zijn op het gebied van financiën.
4. De capaciteiten van onze mensen optimaal te benutten.

Core Values

Inventief. Duurzaamheid en lagere kosten gaan samen.
We zijn inventief op het gebied van managen van processen, het integreren van bewezen technieken en financiering, waardoor duurzaamheid en kostenverlaging hand in hand kunnen gaan.

Betrokken. Bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving.
Als onderneming en als individu binnen INNAX, ervaren we een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij onze opdrachtgever. We voelen ons een partner van onze opdrachtgever, met een waardevolle inbreng op het gebied van milieu, techniek, veiligheid en energie.

Samen benutten. Samenwerken is de sleutel tot succes.
Verschillende disciplines (werktuigbouw, elektrotechniek en bouwkunde) die samen een technische oplossing vinden, is per definitie beter. De Waarde Georiënteerde Onderneming (een organisatievorm waarbij synergie maximaal wordt benut) draagt sterk bij aan het samen benutten.

View on ESG

Wij geloven in een duurzame toekomst. Voor de aanpak van al onze activiteiten maken wij gebruik van diverse normen en certificaten. Hiermee garanderen wij de dagelijkse aandacht voor milieu, duurzaamheid en kwaliteit in al onze processen. Om ook aantoonbaar te maken dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen, maken wij onze duurzaamheidsprestaties zichtbaar in het MVO-Register. Hiermee willen wij onze inspanningen extern en objectief toetsen.

ESG Statement

Governance

MVO is als verantwoordelijkheid belegd bij de algemeen directeur, hierin ondersteund door een MVO team.

INNAX Directie Group (IDG) 1 keer per maand
Management team overleg (IMT) 1 keer per maand
Raad van commisarissen (RvC) 4 keer per jaar
Stichting van INNAX vergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is (2015 waren er 2)
Aandeelhoudersvergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is (dit is gelijk aan het aantal stichting van INNAX vergaderingen)

Medewerkers kunnen met suggesties terecht bij het MVO team en er is een vertrouwenspersoon. Het intern bespreken van knelpunten of prioriteiten is wel onderdeel van ons programma voor sociale dialoog (Duurzaam in bedrijf).

Organizational chart

Relevant functions ESG

Algemeen Directeur
Algemene directievoering, direct verantwoordelijk voor de afdelingen interne organisatie, HR, controlling en gebouwen People, Planet, Profit
CFO
Finance en business intelligence People, Planet, Profit
Directeur meten
People, Planet, Profit
Financieel Manager
Profit
Directeur INNAX Group en INNAX duurzame energie
People, Planet, Profit
Directeur woningen
People, Planet, Profit
Kwaliteits- en procesmanager
People, Planet, Profit
Strateeg marketing
People, planet, profit

Committees

Kwaliteitsteam
Bewaken en verbeteren van de geleverde kwaliteit INNAX breed
MVO Team
Inventariseren en uitvoeren van acties om duurzamer te ondernemen.

Company Details

Scope for this report
Ontwerp van en advisering over gebouwinstallaties door INNAX Gebouw & Omgeving B.V. (Kamer van Koophandel 30197150) gevestigd in Nederland. Werkmaatschappijen INNAX duurzame energie B.V., INNAX installatieadviseurs B.V., INNAX bouwkundig adviseurs B.V., INNAX gebouwmanagement B.V., en INNAX energiemanagement B.V. zijn ook in scope. Holding INNAX Group B.V. en activiteiten van diens andere werkmaatschappijen zijn niet in scope.
Total FTE in scope
205
Annual Turnover (euros)
n/a
Company Ownership
INNAX GROUP B.V., welke in handen is van een beperkt aantal aandeelhouders, is 100% eigenaar van INNAX GEBOUW & OMGEVING. Onder INNAX GEBOUW & OMGEVING vallen de volgende dochtermaatschappijen: INNAX duurzame energie b.v. INNAX installatieadviseurs b.v. INNAX bouwkundig adviseurs b.v. INNAX gebouwmanagement b.v. INNAX energiemanagement b.v. INNAX automatisering b.v. Ingenieurs- en Adviesbureau Technion B.V. Technion Zuid B.V. De installatiedesk B.V.

Company Contact

 
Mariska Sukkel
 
msukkel@innax.nl
 
0885533000
Company Website
www.innax.nl
ESG Website
http://www.innax.nl/over-ons/mvo/
Info email
info@innax.nl

Visitor Address

 
Industrielaan 34
 
3903AD Veenendaal
 
Utrecht
 
Netherlands

Business Context

Value Chain

Supply chain

 • Onderaannemers en ext. inhuur
 • Energiemeters
 • Hardware/ Software
 • Tools (installatie)
 • Leaseauto's
 • Faciliteiten
 • Kantoorartikelen

INNAX GROUP B.V.

 • Business Development
 • Gebouw management
 • Energie management
 • Bouwkundig advies
 • Installatie advies
 • Duurzame energie
 • Automatisering
 • Ondersteunende activiteiten

Products and services

 • Installatie ontwerp
 • Realisatie installaties
 • Exploitatie
 • Meten
 • Woningadvies (labeling)

Impact Matrix

The impact analysis indicates whether issues are relevant for the supply chain, the company, or its products or services. Issues that are not relevant are not listed in the report.

Shared value
 • Energy Efficient Design
 • Circular Design and Development
Opportunities
 • Work for Vulnerable Groups (Social Return)
 • Social Dialogue - Workers Council
 • Employability & Human Development
 • Energy Efficiency and Renewable Energy
 • Employment Creation and Skills
Risks
 • Health & Safety at Work
 • Protection of the environment
 • Ethical Conduct
 • Consumer data protection
 • Complaint and Dispute Resolution
Future impact
 • Prevention of pollution
 • Prevention of pollution
 • Climate Change
 • Sustainable resource use
Limited impact
 • Sourcing Products with Conflict Minerals
 • Fundamental labour rights
 • Discrimination & vulnerable groups
 • Health and safety at work
 • Employment relationships
 • Conditions of work
 • Employment relationships
 • Social dialogue
 • Conditions of work
 • Prevention of pollution
 • Protection of the environment
 • Circular Economy
 • Fair competition
 • Sustainable Procurement
 • Anti-corruption & Business integrity
 • Fair Competition & Antitrust
 • Promoting Social Responsibility for Clients
 • Consumer health & safety
 • Wellbeing of End-Consumers
 • Education and culture
 • Social investment
No impact
 • Supply chain
 • INNAX GROUP B.V.
 • Products and services

Materiality Matrix

Relevance for stakeholders
 • Wellbeing of End-Consumers
 • Promoting Social Responsibility for Clients
 • Energy Efficient Design
 • Conditions of work
 • Health & Safety at Work
 • Social Dialogue - Workers Council
 • Employability & Human Development
 • Fair Competition & Antitrust
 • Complaint and Dispute Resolution
 • Ethical Conduct
 • Consumer data protection
 • Protection of the environment
 • Employment Creation and Skills
 • Energy Efficiency and Renewable Energy
 • Work for Vulnerable Groups (Social Return)
 • Circular Design and Development
Relevance for INNAX GROUP B.V.
 • Supply chain
 • INNAX GROUP B.V.
 • Products and services

Materiality Considerations

Human Rights

Issue INNAX GROUP B.V. Stakeholders
Work for Vulnerable Groups (Social Return)
Company
Importance
4 /5
Relevant in het kader van wet- en regelgeving inzake anti-discriminatie en HR. Innax ziet ook kansen voor het creëren van werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Sourcing Products with Conflict Minerals
Supply Chain
Importance
1 /5
INNAX streeft ernaar om het gebruik van conflicatmineralen zoveel mogelijk te reducere. Impact beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Fundamental labour rights
Supply Chain
Importance
1 /5
Het is mogelijk dat zich in de keten van INNAX gevallen van kinderarbeid of gedwongen arbeid voordoen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van grondstoffen voor mechanica, computerchips en bedrijfskleding. Gezien de aard en schaal van de werkzaamheden van Innax is de impact beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Discrimination & vulnerable groups
Supply Chain
Importance
1 /5
Wij streven ernaar om bij het contracteren van leveranciers, onderaannemers en externe inhuur geen onderscheid te maken op basis van sekse, uiterlijke, etnische of geloofskenmerken.
Not valued by stakeholders, assumed '0'

Labour Practices

Issue INNAX GROUP B.V. Stakeholders
Social Dialogue - Workers Council
Company
Importance
4 /5
In het kader van het streven naar een cultuur die zich kenmerkt zich als open, transparant en gelijkwaardig is dit een belangrijk onderwerp voor INNAX.
Importance
4 /5
Medewerkers zijn tevreden over de onderlinge communicatie tussen bedrijfsonderdelen en zeer tevreden over de sfeer binnen hun eigen team en over de relatie met de leidingevende. Ook de informatieverstrekking binnen de organisatie wordt als afdoende beschouwd, al is er zo hier en daar verbetering mogelijk, bijvoorbeeld over besluitvorming. Als maatregel zijn er nu minder schakels waarover een besluit gaat. De verbetering hiervan wordt gemeten in het MTO.
Employability & Human Development
Company
Importance
4 /5
INNAX werkt met professionals die uit hoofde van hun advies/expertise rol altijd op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen en innovaties in hun vakgebied.Daarnaast vind INNAX het belangrijk om vaardigheden te ontwikkelen die te maken hebben met competenties en leiderschap.
Importance
4 /5
Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de mate waarin zij zich kunnen ontwikkelen in hun werk en de mogelijkheden tot scholing. Omdat INNAX een aantrekkelijke werkgever wilt zijn, zijn wij gestart met employee experience. Dit wordt in 2018 verder uitgerold.
Health & Safety at Work
Company
Importance
3 /5
Veiligheid en veilig werken van onze medewerkers is zeer belangrijk. Ze komen vaak op bouwplaatsen of in andere situaties die potentieel risicovol zijn of gevaar opleveren (hoogspanning, asbest in gebouwen, werken op hoogte). De aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is tot op heden niet structureel in de organisatie ondergebracht, maar wordt wel belangrijk gevonden.
Importance
4 /5
Medewerkers geven aan dat er op het gebied van werkdruk zo hier en daar wel iets te verbeteren valt, maar zijn zeer tevreden over de omstandigheden waaronder zij werken (gebouw, werkplek).
Conditions of work
Company
Importance
1 /5
Relevant in het kader van arbeidswet- en regelgeving. Innax beoogt goed werkgeverschap, maar ziet geen significante MVO-kansen of bedreigingen op dit onderwerp
Importance
4 /5
Medewerkers zijn zeer tevreden over werktijden en mogelijkheden om parttime te werken, maar minder tevreden over beloning. De ontevredenheid komt voort uit onduidelijkheid over beloningen. Om hier meer inzicht in te verschaffen is het nu mogelijk om een salarischeck bij een extern bureau te laten doen. De verbetering hiervan wordt gemeten in het MTO.
Health and safety at work
Supply Chain
Importance
1 /5
Relevant in het kader van inhuur van tijdelijk personeel of onder-aanneming. Impact staat geregistreerd onder Company.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Employment relationships
Company
Importance
1 /5
Relevant in het kader van wet- en regelgeving, vooral m.b.t. premies, belastingen, verzekeringen etc. MVO-risico's en kansen beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Conditions of work
Supply Chain
Importance
1 /5
Relevant maar beperkte impact in de Nederlandse context. Geen onderwerp van gesprek met leveranciers.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Employment relationships
Supply Chain
Importance
1 /5
Vooral relevant als de wet ketenverantwoordelijkheid van toepassing is, bij onderaanneming van derde partijen en tijdelijke inhuur van flexibel personeel. MVO-risico's beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Social dialogue
Supply Chain
Importance
1 /5
Alhoewel het mogelijk is dat zich in de leveranciersketen van INNAX situaties voordoen waarin wet- en regelgeving of internationale verdragen op dit gebied niet worden nagekomen, ziet INNAX geen scenario’s waarin zij op dit onderwerp impact kan hebben.
Not valued by stakeholders, assumed '0'

Environment

Issue INNAX GROUP B.V. Stakeholders
Energy Efficient Design
Products/Services
Importance
5 /5
Innax draagt vanuit haar kernactiviteiten bij aan het energiezuiniger maken van de bebouwde omgeving.
Importance
5 /5
Het energiezuinig maken van gebouwen is waar opdrachtgevers voor bij Innax terecht komen en waarover wij in contact zijn met veel andere stakeholders (leveranciers, consortiumpartners, branche, de overheid). Stakeholders zien Innax als samenwerkingspartner voor het ontwikkelen van nieuwe concepten voor het oplossen van het energievraagstuk. Voor medewerkers een reden om bij Innax te gaan werken.
Circular Design and Development
Products/Services
Importance
5 /5
INNAX ziet kansen om, samen met leveranciers en klanten, gebruiksmodellen te ontwikkelen die hergebruik en recycling van materialen bevorderen.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Energy Efficiency and Renewable Energy
Company
Importance
4 /5
Energie management is de core business van Innax. Wij vinden het derhalve zelf ook belangrijk om energieverbruik zo efficiënt mogelijk in te richten voor onze lokatie en ons wagenpark.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Protection of the environment
Products/Services
Importance
3 /5
Bij de realisatie van grootschalige ingrepen aan de gebouwde omgeving (gebouwen, woningen, gebieden) moet er vanuit INNAX altijd rekening gehouden worden met de flora & fauna wet. Dit betekent dat wij onze opdrachtgevers altijd adviseren om zeer vroegtijdig onderzoek te laten uitvoeren en de resultaten daarvan te respecteren. Het niet naleven van de Flora- en faunawet kan verstrekkende gevolgen hebben voor de uitvoering van projecten (stilleggen project, vertraging, boetes, mislopen subsidies)
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Sustainable resource use
Supply Chain
Importance
2 /5
Alhoewel Innax scenario’s ziet om in de keten ook de totstandkoming van energiemeters en andere hardware te verduurzamen, is op dit moment de focus vooral op het energiezuiniger maken van gebouwen en is dit onderwerp derhalve in de keten op dit moment niet aan de orde.
Importance
2 /5
Klanten stellen steeds vaker eisen aan de materialen die worden gebruikt en mogelijkheden voor hergebruik. Steeds vaker wordt ook gevraagd om papierloze facturatie, etc.
Prevention of pollution
Products/Services
Importance
2 /5
Relevant met betrekking tot de afvalfase van installaties, meters, etc. Verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de eigenaar en dat is nu veelal de klant. Het is mogelijk dat dit in de toekomst anders geregeld wordt, bijvoorbeeld dat de afval verantwoordelijkheid bij/via INNAX wordt belegd.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Prevention of pollution
Supply Chain
Importance
2 /5
Het is waarschijnlijk dat zich in de productieketen van gebouwinstallaties en de hardware die nodig is bij automatisering gevallen van milieuvervuiling voordoen, vooral ook bij de winning van grondstoffen. De impact van INNAX is beperkt, maar INNAX voorziet dat dit onderwerp mogelijk in de toekomst branche breed kan worden aangepakt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Climate Change
Supply Chain
Importance
2 /5
Alhoewel Innax scenario’s ziet om in de keten ook de totstandkoming van energiemeters te verduurzamen (inclusief CO2 reductie), is op dit moment de focus op het energiezuiniger maken ervan en is dit onderwerp derhalve in de keten op dit moment niet aan de orde.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Circular Economy
Company
Importance
1 /5
In het kader van haar dagelijkse activiteiten is de mogelijkheid voor duurzaam gebruik van hulpbronnen beperkt. Innax streeft er in haar bedrijfsvoering naar zo spaarzaam mogelijk om te gaan met grondstoffen en watergebruik.
Importance
2 /5
Klanten stellen steeds vaker eisen aan de materialen die worden gebruikt en mogelijkheden voor hergebruik. Steeds vaker wordt ook gevraagd om papierloze facturatie, etc.
Prevention of pollution
Company
Importance
1 /5
De scenario’s voor milieuvervuiling door de activiteiten van INNAX zijn zeer beperkt. Toch streven wij er naar om vanuit onze eigen bedrijfsuitoefening zo min mogelijk negatieve milieu impact te genereren.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Protection of the environment
Supply Chain
Importance
1 /5
Het is waarschijnlijk dat er in de leveranciersketen van Innax sprake is van vernietiging van natuurlijke leefgebieden, bij de winning van grondstoffen maar ook bij ingrepen in de gebouwde omgeving. De impact van Innax is hierin zeer beperkt/nihil.
Not valued by stakeholders, assumed '0'

Fair Practices

Issue INNAX GROUP B.V. Stakeholders
Ethical Conduct
Company
Importance
3 /5
Integriteit is een kritisch aspect van de wijze waarop INNAX zaken doet/wenst te doen.
Importance
3 /5
De bouw is kwetsbaar op dit gebied. Onze opdrachtgevers verwachten dat Innax hierin openheid geeft. De medewerkers van Innax zien hun rol als intermediair in deze sector als waardevol. Zonder haar onafhankelijkheid zou Innax geen waarde hebben voor klanten en consortiumpartners.
Promoting Social Responsibility for Clients
Products/Services
Importance
1 /5
De impact van Innax zit niet in het inkopen van installaties, maar in de dienstverlening daaromheen en het samenbrengen van consortiumpartners om verduurzaming van de gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Impact staat geregistreerd onder Climate.
Importance
5 /5
Klanten en consortia waarderen de manier waarop Innax verduurzaming van gebouwen in de keten bevordert door innovatieve concepten te ontwikkelen en hiervoor ook partners te zoeken. Medewerkers zijn trots op hun bijdrage hieraan en ervaren Innax als werkgever waar ze hun creativiteit kwijt kunnen op dit gebied. Klanten stellen steeds vaker eisen aan de materialen die worden gebruikt en mogelijkheden voor hergebruik.
Fair Competition & Antitrust
Company
Importance
1 /5
Eerlijke concurrentie is cruciaal voor INNAX, vooral ook gerelateerd aan het inkopen van bijvoorbeeld energie voor klanten. MVO impact beperkt.
Importance
3 /5
De bouw is kwetsbaar op dit gebied. Onze opdrachtgevers verwachten dat Innax hierin openheid geeft. De medewerkers van Innax zien hun rol als intermediair in deze sector als waardevol. Zonder haar onafhankelijkheid zou Innax geen waarde hebben voor klanten en consortiumpartners.
Fair competition
Supply Chain
Importance
1 /5
Relevant met betrekking tot het inkopen van goederen en diensten. INNAX wil dit op een eerlijke en transparante wijze doen. MVO-impact is beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Sustainable Procurement
Supply Chain
Importance
1 /5
Relevant met betrekking tot de inkoop van kantoorbenodigdheden. Impact is zeer beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Anti-corruption & Business integrity
Supply Chain
Importance
1 /5
Relevant met betrekking tot het gedrag van externe inhuur en onderaannemers. Impact staat geregistreerd onder Company.
Not valued by stakeholders, assumed '0'

Consumer Issues

Issue INNAX GROUP B.V. Stakeholders
Complaint and Dispute Resolution
Products/Services
Importance
3 /5
Innax vindt goede dienstverlening heel belangrijk en heeft dit, inclusief klachtenregistratie, ondergebracht in haar ISO 9001 kwaliteitssysteem. Voor ondeugdelijke energiemeters is dit vastgelegd in wettelijke procedures.
Importance
3 /5
Belangrijk voor opdrachtgevers.
Consumer data protection
Products/Services
Importance
3 /5
Bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij eindgebruikers (consumenten) zijn betrokken, moeten privacygevoelige gegevens vertrouwelijk behandeld worden en niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens in het kader van onze opdracht zijn verstrekt. Dit thema gaat in de toekomst mogelijk ook een rol spelen i.v.m. energiemonitoring bij huurders.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Wellbeing of End-Consumers
Products/Services
Importance
1 /5
Het is van cruciaal belang om gebouwen, woningen en energievoorzieningen te realiseren die veilig zijn en gericht zijn op zo hoog mogelijk comfort en vrij van gezondheidsrisico’s (ventilatie, etc.). MVO impact beperkt.
Importance
5 /5
Klanten ervaren dat het verbeteren van hun installatie niet alleen energie efficiëncy met zich meebrengt, maar vaak ook een verbetering van het binnenklimaat.
Consumer health & safety
Company
Importance
1 /5
Werkzaamheden bij klanten moeten gebeuren op een wijze die veilig is voor de gebruikers/omwonenden van het gebouw/woning waar de werkzaamheden worden verricht. MVO-impact is beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'

Community

Issue INNAX GROUP B.V. Stakeholders
Employment Creation and Skills
Company
Importance
4 /5
Als erkend leerbedrijf heeft Innax stageplaatsen beschikbaar voor mensen om vaardigheden te leren.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Education and culture
Company
Importance
1 /5
Innax vindt het belangrijk dat het aanbod van goed opgeleid technische personeel gewaarborgd is en draagt daar graag aan bij. Impact beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'
Social investment
Company
Importance
1 /5
Innax ziet mogelijkheden om door middel van sponsoring bij te dragen aan goede doelen. Impact is beperkt.
Not valued by stakeholders, assumed '0'

Stakeholders

Stakeholder matrix

Level of interest
 • Leveranciers
 • NGO's
 • Banken/Investeerders
 • Branche organisaties
 • Eigenaars
 • Klanten/Opdrachtgevers
 • Overheid
 • Consortium partners
 • Werknemers
 • Lokale gemeenschap
 • Bewoners/gebruikers
 • Media
Level of influence

Stakeholder management

Stakeholder group Engagement Method Frequency Status
Banken/Investeerders

Informeren; regulier contact met betrekking tot financiering.

Bewoners/gebruikers

Op projectbasis en via Helpdesk (24 uur per dag bereikbaar)

Monthly Frequency; afhankelijk van behoeften, doorlopend.
Branche organisaties

Persoonlijk contact

Monthly Frequency; afhankelijk van behoeften, doorlopend
Consortium partners

Op projectbasis

Monthly Frequency, when needed during the project.
Eigenaars

Informeren

Monthly INNAX Directie Group (IDG) 1 keer per maand Raad van commisarissen (RvC) 4 keer per jaar Stichting van INNAX vergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is Aandeelhoudersvergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is (dit is gelijk aan het aantal stichting van INNAX vergaderingen)
Klanten/Opdrachtgevers

Net Promotor Score

Quarterly Bij oplevering project en op 3 vaste momenten per jaar wordt de NPS uitgezonden. We zorgen er voor dat elke klant maar 1 maal per jaar de vraag krijgt om de NPS in te vullen.
Leveranciers

Persoonlijk contact

Frequency; periodieke overleggen en wanneer nodig vaker
Lokale gemeenschap

Bijvoorbeeld via NL-doet

Annually Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten rondom NL-doet lokaal ingevuld.
Media

Informeren

Monthly Frequency; zo vaak mogelijk. Zodra leuk nieuws is om te delen.
Overheid

Persoonlijk contact

Monthly Frequency; indien noodzakelijk.
Werknemers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek, persoonlijke beoordelingscyclus en andere overlegstructuren.

Annually MTO is jaarlijks, persoonlijke beoordelingscyclus wordt jaarlijks doorlopen.

ESG Program

Management Approach

Core Subject Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

Innax werkt aan beleid om werkgelegenheid te scheppen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Core Subject Labour Practices

Social Dialogue - Workers Council

Ambition

Alle medewerkers van INNAX zijn ambassadeur van INNAX

Objectives

Medewerkertevredenheid

Minimaal score 8

Health & Safety at Work

Ambition

INNAX wil een veilige en gezonde omgeving creëren voor de medewerkers

Objectives

Ongevallen

Innax streeft naar 0 ongevallen.

Veiligheidsincidenten

Innax streeft naar 0 veiligheidsincidenten.

Employability & Human Development

Ambition

De capaciteiten van onze mensen optimaal te benutten.

Objectives

Performance medewerkers

0% underperformance en minimaal 7% van de medewerkers is TOP performer

Doorgroei medewerkers

Minimaal 5% van de medewerkers stijgt een schaal.

MTO score op ontwikkeling en ontplooiing

Stijging van 3,4 (2019) naar 3,8 in 2020

Core Subject Environment

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

INNAX streeft naar een zo energie-efficiënt mogelijke bedrijfsvoering, met focus op het energieverbuik van het kantoor en samenstelling van het wagenpark.

Objectives

Energieverbruik kantoor

50KwH per m2 in 2024

Paris proof projecten

In de periode 2020-2024 realiseren we 10 Paris proof projecten, inclusief ons eigen kantoorpand.

Energy Efficient Design

Ambition

INNAX wil de drijvende kracht zijn achter de verduurzaming van gebouwen en de opwekking van gedecentraliseerde energie. We staan voor schone, veilige en gezonde gebouwen.

Objectives

CO2 reductie voor klanten

In de periode 2020-2024 reduceren wij bij 50% van onze 25 grootste klanten de CO2-uitstoot met 30%.

Core Subject Fair Practices

Ethical Conduct

Ambition

Ambitie wordt in 2021 door het MVO team opgesteld.

Sustainable Procurement

Ambition

Vanuit de directie is de wens uitgesproken om voor elk product dat we inkopen te bekijken of het duurzaam kan en indien dat niet kan wordt de afweging gemaakt of we het product wel nodig hebben. Onze leveranciers van energiemeters hanteren strikte maatstaven als het gaat om milieu (bv afval, hergebruik). Ook hebben we bij diverse leveranciers de vraag naar cradle-to-cradle neergelegd, maar we kunnen hen gezien onze beperkte opdrachtomvang niet daartoe bewegen.

Core Subject Consumer Issues

Complaint and Dispute Resolution

Ambition

INNAX streeft naar tevreden klanten met een zo min mogelijk aantal klachten.

Objectives

NPS

Minimale score van 25

Afhandeling klachten

Alle klachten worden afgehandeld conform procedure benoemd in KMS

NPS respons

Minimale respons doelstelling van 35%

Core Subject Community

Employment Creation and Skills

Ambition

We willen aan zo veel mogelijk studenten op WO, HBO en MBO niveau een kans op ervaring bieden dmv stage, afstuderen. Stages moeten aansluiten bij onze missie, visie en kernwaardes. Hierdoor geven de stagiaires een gerichte toegevoegde waarde aan “energyzing the future”. De stagiaires kunnen groeien en ontwikkelen op het gebied van verduurzamen en ook actief hieraan hun bijdrage geven. Door diverse ontwikkelmogelijkheden en open communicatie is het mogelijk echt onderdeel te zijn van projecten voor de stageperiode. Bij een goede fit op zowel INNAX stijl en prestatie is er kans op een baan indien deze beschikbaar is. (duurzaam werkgeverschap)

Policies

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is bestemd voor alle medewerkers voor (on)bepaalde tijd in dienst van INNAX GEBOUW & OMGEVING B.V. e/o gelieerde ondernemingen. INNAX sluit met elke medewerker een individuele arbeidsovereenkomst waarop de Nederlandse wetgeving en het arbeidsreglement van toepassing zijn. Interne afspraken en spelregels zijn vastgelegd in het arbeidsreglement. Het doel is een transparant personeelsbeleid te voeren waardoor het vertrouwen in- en de betrokkenheid binnen INNAX bevorderd. Het Arbeidsreglement is een dynamisch stuk waarop regelmatig (wettelijke) wijzigingen op worden doorgevoerd. Wanneer de tekst wijzigt en is gecommuniceerd met de medewerker, treedt de nieuwe versie in werking. Na het uitkomen van een nieuw reglement, wordt het vernieuwde reglement op Sharepoint geplaatst verdeeld per onderwerp onder het hoofdstuk Arbeidsvoorwaarden. Het ICT-handboek en de interne procedures van INNAX vormen een integraal onderdeel met dit arbeidsreglement.

Beleidsverklaring 2020

Oplossingen realiseren waarmee voor onze opdrachtgevers, hun gebouwen en omgeving duurzame resultaten worden bereikt. Op basis van onze Visie, Missie en Kwaliteit.
Kwaliteit, milieu, veiligheid en duurzaamheid op een verantwoord hoog niveau.

Code of conduct

Ethische gedragsregels voor de medewerkers van Innax.

Competentiemanagement

Medewerkers van INNAX zijn zelfstandige professionals die continu in ontwikkeling zijn. INNAX stimuleert deze ontwikkeling door medewerkers te mogelijkheid te geven te studeren. Daarnaast stuurt INNAX op competenties en de juiste medewerker op de juiste plek zodat zo min mogelijk energieverlies bij de medewerker ontstaat.

Tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden de medewerkers beoordeeld op het competentieprofiel behorende bij de functie en op de gedeelde waarden van de organisatie. Ook komt het onderwerp opleiding ter sprake. Een medewerker kan, een Persoonlijk Ontwikkelplan maken. Indien de leidinggevende en de verantwoordelijke van het expertisecentrum van de betreffende medewerker het eens zijn over het nut en noodzaak van de gekozen opleiding zal deze worden toegekend. Wel wordt vanaf een bepaalde grens een studiecontract toegekend.

Competentieprofielen

De competentieprofielen beschrijven de definities van competenties en welke competenties voor welke functie van toepassing zijn. Alle INNAX functies zijn voorzien van een competentieprofiel.
De competentieprofielen worden gebruikt bij jaarlijkse beoordeling van medewerkers.

Dagelijkse werkafspraken

Duurzaamheid is een belangrijke waarde binnen INNAX, zowel vanuit het karakter van onze dienstverlening als vanuit de gedeelde waarden van de medewerkers. INNAX streeft naar een duurzame relatie met haar medewerkers om te komen tot een hogere kwaliteit van relatie. In het kader hiervan hanteren we de bepaalde werkafspraken.

House of Learning

Het beleid om de ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge kennisdeling te stimuleren. Zie bijlage voor verdere informatie over House of Learning.

Interne Procedures

Procedures o.a. met betrekking tot:
- ziekteverzuim
- beleidsplan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld
- arbeidsconflicten
- Collectiviteitskortingen
- ANW-Hiaat
- Digitale salarisstrook

Leaseregelement

Spelregels omtrent de toewijzing, gebruik en verantwoordelijkheden mbt leaseauto's

Visie 2024

Met het Visie 2024 document geven wij structuur aan en nemen wij leiderschap over de realisatie van 'energizing' woningen, gebouwen en gebieden. Wij versnellen het verduurzamingsproces en bieden schaalbare en financiële oplossingen om dit bereikbaar te maken. Wij zijn een toonaangevende systeem integrator die de verduurzaming kan organiseren, regisseren, realiseren en exploiteren.

Measures

De Bombardon, Stichting Boogh & Complementair

INNAX werkt aan een beleid om werkgelegenheid te scheppen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij maken gebruik van St. Boogh, de Bombardon en Complementair.

St. Boogh is de persoonlijke specialist voor mensen die willen leren omgaan met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.

Onze Kerstpakketten komen jaarlijks bij Complementair vandaan. Zij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek.

De Bombardon staat voor eerlijke, duurzame en verantwoorde producten. De kunstenaars (mensen met een verstandelijke beperking) maken schilderijen en tekeningen en INNAX huurt deze via de tijdelijke Kunstuitleen.

Op dit moment zijn 2 mensen bij INNAX werkzaam via St. Boogh. Een persoon als conciërge en andere als medewerker in het magazijn. Wij hebben het werk zo ingericht dat zij goed kunnen functioneren.

Magazijnmedewerker is in juni 2016 via een re-intregratietraject van het UWV en jobcoach van St. Boogh gestart. Inmiddels heeft hij een direct arbeidscontract met INNAX.
Conciërge werkt vanaf juni 2017 via een overeenkomst met St. Boogh.

Duurzaam in bedrijf

De Leergang “Duurzaam in Bedrijf “richt zich op nieuwe medewerkers om het thema duurzaamheid te bespreken aan de hand van onze kernwaardes: inventief, betrokken en samen benutten. INNAX vindt de ontwikkeling van medewerkers zeer belangrijk en zo ook het hebben een duurzame relatie met haar medewerkers. Na het werving en selectieproces en het inwerkprogramma is dit het volgende onderdeel waarbij aandacht is voor de INNAX cultuur, de werkwijzen en hoe we duurzaam met onze (interne) klant omgaan. Goof van Kalmthout (Delphi Group) en Lilly Rietveld verzorgen en begeleiden de leergang vanuit de gedachte dat er – als voorwaarde voor duurzaamheid – een voldoende match moet zijn tussen Buiten (de markt), Binnen (de organisatie structuur en cultuur) en Binnenste (de medewerker zelf).

Onderwerpen die behandeld worden zijn:
• Kernwaardes
• Empathisch luisteren
• Uitstallen
• Verticaal ontwikkelen (inclusief rol van het ego)

Duurzaam in Bedrijf sluit aan bij de werkgroep vanuit visie 2024: ontwikkelen en waarderen. Hieruit is een klankbordgroep ontstaan die feedback en adviezen geeft over de lopende Mens en Organisatie ontwikkelingprojecten:
• Ontwikkelcyclus (inclusief ontwikkelgesprekken en evaluatiegesprekken)
• Persoonlijke OntwikkelPlan: DURF
• Ontwikkelsysteem gekoppeld aan Profit: Mijn INNAX en Mijn Ontwikkeling
• Inhoud Duurzaam in bedrijf
• Vervolg Duurzaam in bedrijf: eigen ontwikkeling en teamontwikkeling
• Nieuwe beloningsbeleid

Verder sluit Duurzaam in bedrijf aan op ontwikkelbila’s met manager en ontwikkelcoach.

De leergang duurt 4 dagdelen: 1 hele dag gevolgd door 2 halve. Aan het eind van de leergang geeft iedereen zijn persoonlijke duurzaamheidsverklaring die begint met: Duurzaamheid betekent voor mij..

Duurzaam in Bedrijf is een leergang die de afgelopen jaren de bestaande medewerkers doorlopen hebben, vanaf 2019 is er met name aandacht voor nieuwe medewerkers. Doel is dat 90% van de nieuwe medewerkers deze leergang doorlopen. In 2020 is dit door de corona maatregelen niet helemaal gehaald, doelstelling is om deze groepen in 2021 de leergang alsnog te laten volgen.

Huisvesting MVO verantwoord

In juni 2020 is INNAX verhuisd naar de Industrielaan 34 in Veenendaal. Wij hebben besloten om een bestaand pand te huren i.p.v. zelf duurzaam te bouwen, omdat hergebruik van een pand minder CO2 uitstoot t.g.v. bouwactiviteiten en materialen geeft.

Voor het ontwerp en de inrichting van het nieuwe pand hebben wij bewust gekozen voor BUSS Ontwerp & Inrichting, omdat zij, net als INNAX, het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Met het inrichten van het nieuwe pand is daarom rekening gehouden met het kantoormeubilair, is er gezorgd voor het kunnen scheiden van afval en wordt het gebied rondom het gebouw duurzaam ingericht

Voor de producten die BUSS aanbiedt geldt dat al hun leveranciers c.q. producenten actief zijn op het gebied van circulair produceren en zich bewust zijn van het belang hiervan.

Volgens de European Federation of Furniture Manufacturers (UEA) statistieken eindigt in Europa 80-90% van al het afgedankte meubilair op de afvalberg of wordt verbrand. Dat is een vernietiging van grondstoffen en energie. Derhalve heeft INNAX ervoor gekozen om het reeds in het nieuw gehuurde pand aan de Industrielaan aanwezige meubilair te hergebruiken en het nieuw aan te schaffen meubilair hierop aan te passen. Tevens is hetgeen bruikbaar was aan inrichting van de oude locatie meegenomen naar de nieuwe locatie en hergebruikt.

INNAX de Gebouwverduurzamer

Wij zien een wereld voor ons waarbij gebouwen geen energie verbruiken, maar juist opwekken. In onze visie is 100% duurzame energie mogelijk!
De hoofdlijnen voor het beleid van INNAX is vastgelegd in onze visiedoelen.

1. Wij versnellen de realisatie van “energizing” woningen, gebouwen en gebieden
2. Wij versnellen het verduurzamingsproces door het digitaliseren van Nederlands vastgoed
3. Wij bieden schaalbare en financiële oplossingen om het verduurzamen van de gebouwede omgeving bereikbaar te maken
4. Wij zijn een toonaangevende systeem integrator die de verduurzaming kan organiseren, regisseren, realiseren en exploiteren.

Dit gelt ook voor het eigen pand. Onze verantwoordelijkheid nemen wij met als leidraad het gemeenschappelijke verduurzamingsdoel voor gebouwen, het Paris Proof Commitment : https://www.innax.nl/nieuws/parisproofcommitment

Per jaareinde 2020 hebben we o.a. 52.886 energielabels voor woningen afgemeld, 898 energielabels voor utiliteitsgebouwen afgemeld, 41.000 energiefacturen gecontroleerd, 48.000 meetpunten gemonitord, 13.000 meetinrichtingen geplaatst, 325 GWh Groene energie ingekocht, 15.000.000 m3 gas CO2 gecompenseerd.

INNAX panden Paris Proof

Onze visie als INNAX is dat we waar mogelijk in onze eigen vestigingen naar Paris Proof gaan. Vanuit MVO, maatschappelijk goed voorbeeld gedrag en naar onze medewerkers toe laten zien dat het kan! Tevens een verbetering realiseren op de medewerkers tevredenheid t.a.v. huisvesting. We belasten hiermee het klimaat niet meer dan met de Paris proof norm 50KWh per m2 jaar verbruik. Dit beperkt sterk uitstoot co2 en gebruik fossiele brandstoffen. Middels een warmte koude bron systeem (WKO) doen we dit in Veenendaal aangevuld met een warmtepomp welke zijn elektrische voeding in 2021 zal krijgen vanuit zonnepanelen, waarvan de installatie is gepland. Aangevuld met minder verbruiken met LED verlichting en aanwezigheid schakelingen. Op termijn streven we naar deze zelfde situatie bij onze overige vestigingen. Waar we huren hebben we niet altijd de invloed dit te regelen wel in onze vestiging Heerenveen waar we enige huurder zijn.

Een positieve invloed op de omgeving door een verlaging van de C02 uitstoot van het pand naar Paris Proof.

Klanttevredenheid

INNAX steeft naar een NPS score van minimaal 25 en een response van minimaal 35. Met het NPS proces streven we naar het verhogen van de klanttevredenheid en het toetsen van klanttevredenheid. En is een NPS team, die wekelijks de NPS uitvragen verstuurd, de reacties monitort en acties uitzet, wanneer dit nodig is.

De NPS score over 2020 was 33,7. Daarmee is de doelstelling ruimschoots gehaald. De respons is achtergebleven op de doelstelling. Dit zal in 2021 worden aangepakt door het systeem beter te automatiseren.

NLDoet

Sociale verantwoordelijkheid nemen vinden we belangrijk. Om die reden doen we jaarlijks mee met NLDoet. Medewerkers van INNAX kunnen onder werktijd deelnemen aan een activiteit in de buurt van hun eigen woonomgeving. Hierdoor laten we medewerkers kennis maken met vrijwilligerswerk en leren medewerkers elkaar ook op een andere manier kennen.

Vanwege de Covid-19 maatregelen hebben wij in 2020 geen NLDoet activiteit gedaan. Dit staat weer op de planning voor 2021.

Recyclen IT apparatuur

De Helpdesk ICT verzamelt alle ingeleverde apparatuur, kijkt of deze nog geschikt is voor hergebruik binnen INNAX of stuurt deze door voor recycling.

Wanneer er voldoende apparatuur verzameld is voor recycling , wordt er contact opgenomen met Recquipment ICT Recycling in Ede. Zij bepalen welke apparatuur goed genoeg is voor hergebruik of welke apparatuur door hen afgevoerd wordt en gerecycled voor materialen en onderdelen.

Bij de spullen opgehaald door Recquipment kan gedacht worden aan HDD/SSD, laptop’s, desktop, servers, beeldschermen, kabels en eigenlijk alles wat een stekker heeft.

In 2020 is er geen gebruik gemaakt van Recquipment ivm de verhuizing naar een ander pand en het vele thuiswerken ivm Corona. Veel IT apparatuur moet nog verzameld worden. In Q1 van 2021 zal Recquipment weer benaderd worden voor het ophalen van apparatuur.

Uitbesteden assemblage werkzaamheden aan Werkkracht

Vanuit sociaal oogpunt werken wij samen met Werkkracht in Ede. Werkkracht helpt mensen die de arbeidsmarkt moeilijk op eigen kracht op kunnen. Dat doen ze met trainingen, opleidingen, werkervaringsplaatsen en coaching. Soms met behoud van een uitkering.
Voor INNAX assembleren ze montagekasten voor energiemeters en bereiden kabels en bedrading voor.

Daarnaast levert het meetbedrijf binnen INNAX ook materialen, energiemeters.

Het ondersteunen van een organisatie die mensen helpt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vindt er minder co2 minder uitstoot plaats doordat assembleren lokaal gebeurd en niet meer in het Buitenland.

Veilig werken

INNAX wil een veilige en gezonde omgeving creëren voor de medewerkers en streeft naar 0 incidenten en ongevallen. Binnen het kwaliteitsmanagementsysteem is een ongevallen en incidentenregister opgenomen, waar incidenten en ongevallen gemeld worden en er naar een structurele oplossing wordt gezocht, waar nodig.

De IF index, zoals bedoeld onder VCA* stond tot half 2020 op 0.
Wel hebben er in 2020 4 ongevallen plaatsgevonden.

Veilig werken en Covid-19

In verband met Covid-19 zijn er om veilig te kunnen werken voor alle medewerkers en bezoekers diverse documenten verspreid en afspraken gemaakt. Ook is er sinds de Covid-19 uitbraak in maart een wekelijkse update die door onze algemeen directeur wordt verspreid om medewerkers op de hoogte te houden van de gebeurtenissen en wijzigingen binnen INNAX

KPI's

KPI Year Target value Actual value
Medewerkertevredenheid 2020   7.39 
2019   7.07 
2018   7.16 
2017  8 7.32 
IF (ongevallenfrequentie) 2020  1 0 
2019  1 0 
2018  1 0 
2017  1 0 %
2016  1 0 %
Verzuim 2020   3.2 
2019   3.7 
2017  3.5 3.7 
NPS score van minimaal 25 2020   33.7 
2019   27.1 

Improvement Plans

Ambitie en plan opstellen voor Ethical Conduct

Timeframe
Dec 31, 2021
Status
Not Started

Beleid en procedure duurzaam inkopen opstellen

Onze leveranciers van energiemeters hanteren strikte maatstaven als het gaat om milieu (bv afval, hergebruik). Ook hebben we bij diverse leveranciers de vraag naar cradle-to-cradle neergelegd, maar we kunnen hen gezien onze beperkte opdrachtomvang niet daartoe bewegen.

Voor al de overige inkopen staat geen beleid op papier. Wel gebeurd dit duurzaam, vanuit de INNAX gedachte.
In 2021 wordt er door het MVO team een procedure en beleid opgesteld voor het duurzaam inkopen van producten/diensten

Timeframe
Dec 31, 2021
Status
Not Started

Beleid ten aanzien van werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opstellen

INNAX werkt reeds met een bepaalde visie rondom diversiteit en werk voor kwetsbare groepen. Voorbeelden hiervan zijn onze samenwerking met mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

We zijn bezig met het opstellen van ons beleid hieromtrent om het tastbaar en meetbaar te maken.

Op dit moment is er nog geen geschreven beleid ten aanzien van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze wordt in 2021 opgesteld

Timeframe
Dec 31, 2021
Status
Not Started

Implementatie House of Learning

In 2020 is een nieuw beleid voor medewerkerontwikkeling geformuleerd. Dit wordt in 2021 in de organisatie uitgerold.

Timeframe
Dec 31, 2021
Status
In Progress

Stage en leerbedrijven naar next level

Plan opstellen om stage en leerbedrijf INNAX breder in te zetten en van afwachten naar proactief studenten te werven. Uit dit plan, komen verschillende KPI's

Timeframe
Dec 31, 2021
Status
Not Started

Start nieuw MVO team en Improvement plannen voor 2021

Per 1-1-2021 start er een MVO team binnen INNAX worden geformuleerd om MVO onderwerpen INNAX breed uit te dragen en op te pakken. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor de doelen en de plannen in het MVO register

Timeframe
Jan 1, 2021
Status
In Progress

Certificates and Awards

Certificates

TIM Rating Certificate

ISO 9001

Aan INNAX GROUP B.V. voor het verduurzamen van gebouwen en haar omgeving door het uitvoeren van onafhankelijke diensten zijnde adviseren, engineren, exploiteren, financieren, meten en monitoren van technische installaties en projecten op de gebieden techniek, (brand)veiligheid en duurzaamheid.

Gecertificeerde vestigingen: INNAX duurzame energie bv, INNAX energiemanagement b.b., INNAX Gebouwmanagement en INNAX Installatieadviseurs.

Valid until
Feb 1, 2021 Expired

VCA

Aan Innax Group B.V. voor de vestigingen:
- INNAX energiemanagement B.V.: Het produceren, controleren en onderhouden van meetinrichtingen, waaronder comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie conform de elektriciteitswet 1998 en de geldende meetcode. Het produceren, controleren en onderhouden van meetinrichtingen, waaronder comptabele meetinrichtingen voor gasmetingen conform de gaswet 2000 en de geldende Meetcode.
- INNAX duurzame energie B.V.: Het (doen) realiseren en exploiteren van duurzame energieprojecten

Valid until
Feb 1, 2022 Expired

BRL 6000-21

Product

INNAX duurzame energie B.V. voldoet aan de voorwaarden zoals geteld in BRL 6000-21:2014 voor het: Ontwerpen (groot) en beheren (groot) van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

Ontwerpen (groot) en beheren (groot) van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

Valid until
Jul 1, 2021 Expired

Third-party Assessments

Assurance statement

Erkend leerbedrijf SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) heeft INNAX te Veenendaal als erkend leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Awards

ABN Duurzame 50

Philip Blaauw, oprichter INNAX, staat in de ABN Duurzame 50: https://www.duurzaamgebouwd.nl/duurzame-50.

Received on
Jan 1, 2020

Happy Building Index Top 10

Onze bijdrage als leverancier aan #7 -notering in de Happy Building Index voor het project Liander Duiven: https://www.happybuildingindex.nl/.

Received on
Jan 1, 2020

MVO prijs Veenendaal

Burgemeester Piet Zoon maakte namens de jury bekend dat de MVO-prijs Veenendaal 2019 is gewonnen door gebouwverduurzamer INNAX. Enkele citaten uit het juryrapport: ‘Natuurlijk wordt de grootste bijdrage aan duurzaamheid gerealiseerd met het advies dat INNAX aan haar klanten geeft, maar ook in de eigen bedrijfsvoering wordt veel aandacht geschonken aan MVO. INNAX werkt aan het menselijk kapitaal: de ontwikkeling en opleiding van medewerkers, samenwerking en het aanbieden van werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.’ https://www.duurzaam-ondernemen.nl/innax-wint-mvo-prijs-veenendaal-2019/

Received on
Jan 9, 2019