Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

INNAX GROUP B.V.

Formal name
INNAX GROUP B.V.
CoC Number
24186857
Sector
M71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

Organisatie

Over INNAX GROUP B.V.

INNAX biedt zo duurzaam mogelijke oplossingen gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw door het inzetten van een flexibele combinatie van technische expertises. INNAX geeft onafhankelijk advies en biedt totaaloplossingen voor het verantwoord en rendabel exploiteren van bestaande en/of nieuwbouw, op het gebied van energie, techniek, duurzaamheid en veiligheid. Hierbij staan gebruikerswensen, lagere kosten voor energie en onderhoud, lagere CO2-uitstoot, betere marktwaarde en ontzorging centraal. Technische en energetische oplossingen combineert INNAX desgewenst met financieringsoplossingen op maat.

Visie

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 40% van het totale energiegebruik in Nederland. Daarmee zijn zij een belangrijk deel van het probleem maar óók van de oplossing. Want elk gebouw is een potentiële energiecentrale. Elk gebouw is in staat om meer energie op te wekken dan te gebruiken. Wat houdt ons tegen?

Missie

Als onafhankelijke partner op verrassende, betekenisvolle wijze expertise inbrengen en oplossingen realiseren op het gebied van energie, milieu, techniek en veiligheid, waarmee voor de opdrachtgever, haar gebouwen en omgeving duurzame resultaten worden bereikt.

Wij geloven in een duurzame toekomst. Onze medewerkers zetten zich continu in om onze missie tot leven te brengen. Hierbij streven wij er naar om:

1. Een drijvende kracht te zijn voor een gezonde werk- en leefomgeving.
2. Oplossingen te bieden die het verschil maken.
3. Transparant te zijn op het gebied van financiën.
4. De capaciteiten van onze mensen optimaal te benutten.

Kernwaarden

Inventief. Duurzaamheid en lagere kosten gaan samen.
We zijn inventief op het gebied van managen van processen, het integreren van bewezen technieken en financiering, waardoor duurzaamheid en kostenverlaging hand in hand kunnen gaan.

Betrokken. Bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving.
Als onderneming en als individu binnen INNAX, ervaren we een maatschappelijke verantwoordelijkheid bij onze opdrachtgever. We voelen ons een partner van onze opdrachtgever, met een waardevolle inbreng op het gebied van milieu, techniek, veiligheid en energie.

Samen benutten. Samenwerken is de sleutel tot succes.
Verschillende disciplines (werktuigbouw, elektrotechniek en bouwkunde) die samen een technische oplossing vinden, is per definitie beter. De Waarde Georiënteerde Onderneming (een organisatievorm waarbij synergie maximaal wordt benut) draagt sterk bij aan het samen benutten.

MVO-verklaring

Visie op MVO

INNAX voert een actief beleid ten aanzien van MVO, zowel vanuit het karakter van onze dienstverlening als vanuit de gedeelde waarden van onze medewerkers. Onze MVO ambities zijn gebaseerd op de volgende drie pijlers. Door deze continu te monitoren en te verbeteren dragen wij iedere dag weer bij aan een duurzame samenleving en de verantwoordelijkheid voor onze planeet.

Mensen vormen de basis van ons succes
Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Daarom besteden wij veel aandacht aan persoonlijke en professionele ontwikkeling zodat zij onze opdrachtgevers succesvol kunnen ondersteunen bij de realisatie van duurzaamheid.

Duurzaamheid is geen keuze
Wij zijn er van overtuigd dat verantwoord ondernemen bijdraagt aan gezonde, duurzame bedrijfsresultaten en dat onze activiteiten bijdragen aan een duurzame samenleving. Voor ons is duurzaamheid dus geen keuze maar een logische basis voor continuïteit en een toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Opdrachtgevers duurzaam inspireren
Al onze diensten zijn gerelateerd aan duurzaamheidvraagstukken op het gebied van gebouwen, energie, veiligheid en milieu. Wij onderscheiden ons als duurzame doeners en inspireren onze opdrachtgevers bij het maken van de juiste verduurzamingsstrategie, keuzes en acties.

Ethische gedragsregels voor de medewerkers van Innax.

Bestuur

MVO is als verantwoordelijkheid belegd bij de algemeen directeur, hierin ondersteund door een MVO team.

INNAX Directie Group (IDG) 1 keer per maand
Management team overleg (IMT) 1 keer per maand
Raad van commisarissen (RvC) 4 keer per jaar
Stichting van INNAX vergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is (2015 waren er 2)
Aandeelhoudersvergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is (dit is gelijk aan het aantal stichting van INNAX vergaderingen)

Medewerkers kunnen met suggesties terecht bij het MVO team en er is een vertrouwenspersoon. Het intern bespreken van knelpunten of prioriteiten is wel onderdeel van ons programma voor sociale dialoog (Duurzaam in bedrijf).

Organisatieschema

Relevante functies MVO

Algemeen Directeur
Algemene directievoering, direct verantwoordelijk voor de afdelingen interne organisatie, HR, controlling en gebouwen People, Planet, Profit
CFO
Finance en business intelligence People, Planet, Profit
Directeur meten
People, Planet, Profit
Financieel Manager
Profit
Directeur INNAX Group en INNAX duurzame energie
People, Planet, Profit
Directeur woningen
People, Planet, Profit
Kwaliteits- en procesmanager
People, Planet, Profit
Strateeg marketing
People, planet, profit

Commissies

Kwaliteitsteam
Bewaken en verbeteren van de kwaliteitsmanagementsystemen.
MVO Team
Inventariseren en uitvoeren van acties in het kader van MBO beleid

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport

Ontwerp van en advisering over gebouwinstallaties door INNAX Gebouw & Omgeving B.V. (Kamer van Koophandel 30197150) gevestigd in Nederland. Werkmaatschappijen INNAX duurzame energie B.V., INNAX installatieadviseurs B.V., INNAX bouwkundig adviseurs B.V., INNAX gebouwmanagement B.V., en INNAX energiemanagement B.V. zijn ook in scope. Holding INNAX Group B.V. en activiteiten van diens andere werkmaatschappijen zijn niet in scope.

Bedrijven in scope

 
INNAX Group (KvK nummer: 24186857)
Aantal FTE in scope
220
Jaarlijkse omzet (euro's)
€ 34.000.000

Eigendomsstructuur

INNAX GROUP B.V. is in handen is van een beperkt aantal aandeelhouders.
INNAX GROUP B.V omvat als concern ruim 20 werkmaatschappijen. Hiervan vallen 19 werkmaatschappijen waar INNAX GROUP B.V meerderheidsaandeelhouder is binnen de scope van het MVO systeem.
De volledige structuur is weergegeven in het juridisch organisatieschema.

Contactpersoon voor bedrijf

 
Mariska Sukkel
 
msukkel@innax.nl
 
0885533000
Bedrijfswebsite
www.innax.nl
MVO website
http://www.innax.nl/over-ons/mvo/
Emailadres voor informatie
info@innax.nl

Bezoekadres

 
Industrielaan 34
 
3903AD Veenendaal
 
Utrecht
 
Netherlands

Stakeholders

Stakeholder beoordeling

Mate van impact
 • Leveranciers
 • NGO's
 • Banken/Investeerders
 • Branche organisaties
 • Eigenaars
 • Klanten/Opdrachtgevers
 • Overheid
 • Consortium partners
 • Werknemers
 • Lokale gemeenschap
 • Bewoners/gebruikers
 • Media
Mate van invloed

Stakeholder management

Stakeholder groep Engagement methode Frequentie Status
Banken/Investeerders

Informeren; regulier contact met betrekking tot financiering.

Bewoners/gebruikers

Op projectbasis en via Helpdesk (24 uur per dag bereikbaar)

Monthly Frequency; afhankelijk van behoeften, doorlopend.
Branche organisaties

Persoonlijk contact

Monthly Frequency; afhankelijk van behoeften, doorlopend
Consortium partners

Op projectbasis

Monthly Frequency, when needed during the project.
Eigenaars

Informeren

Monthly INNAX Directie Group (IDG) 1 keer per maand Raad van commisarissen (RvC) 4 keer per jaar Stichting van INNAX vergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is Aandeelhoudersvergadering minimaal 1 keer per jaar, meer als dit nodig is (dit is gelijk aan het aantal stichting van INNAX vergaderingen)
Klanten/Opdrachtgevers

Net Promotor Score

Quarterly Bij oplevering project en op 3 vaste momenten per jaar wordt de NPS uitgezonden. We zorgen er voor dat elke klant maar 1 maal per jaar de vraag krijgt om de NPS in te vullen.
Leveranciers

Persoonlijk contact

Frequency; periodieke overleggen en wanneer nodig vaker
Lokale gemeenschap

Bijvoorbeeld via NL-doet

Annually Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten rondom NL-doet lokaal ingevuld.
Media

Informeren

Monthly Frequency; zo vaak mogelijk. Zodra leuk nieuws is om te delen.
Overheid

Persoonlijk contact

Monthly Frequency; indien noodzakelijk.
Werknemers

Medewerkerstevredenheidsonderzoek, persoonlijke beoordelingscyclus en andere overlegstructuren.

Annually MTO is jaarlijks, persoonlijke beoordelingscyclus wordt jaarlijks doorlopen.

Impact materialiteit

Shared value
 • Energie efficiënt ontwerpen
 • Bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor klanten
 • Bescherming consumentengezondheid en veiligheid
Opportunities
 • Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel
 • Arbeidsomstandigheden
 • Sociale dialoog
 • Fysieke veiligheid
Risks
 • Corruptie en omkoping
 • Eerlijke concurrentie en antitrust
 • Klachten- en geschillenafhandeling
Future impact
 • Circulaire economie
Limited impact
No impact
 • Milieu
 • Arbeidspraktijk
 • Eerlijk zakendoen
 • Consumentenbelangen

Business context

Waardeketen

Leveranciersketen

 • Onderaannemers en ext. inhuur
 • Energiemeters
 • Hardware/ Software
 • Tools (installatie)
 • Leaseauto's
 • Faciliteiten
 • Kantoorartikelen

INNAX GROUP B.V.

 • Business Development
 • Gebouw management
 • Energie management
 • Bouwkundig advies
 • Installatie advies
 • Duurzame energie
 • Automatisering
 • Ondersteunende activiteiten

Producten en diensten

 • Installatie ontwerp
 • Realisatie installaties
 • Exploitatie
 • Meten
 • Woningadvies (labeling)

Financiële materialiteit

NB: De financiële analyse geeft aan of MVO issues relevant zijn voor het bedrijf, of producten of diensten. Issues die niet relevant zijn, worden niet in het rapport vermeld.

Shared value
 • Energie efficiënt ontwerpen
 • Circulair ontwerpen en ontwikkelen
Opportunities
 • Reductie energiegebruik en duurzame energie
 • Sociale dialoog - ondernemingsraad
 • Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel
 • Werk voor kwetsbare groepen (social return)
 • Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden
Risks
 • Bescherming van natuurlijke leefgebieden
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Ethisch gedrag
 • Klachten- en geschillenafhandeling
 • Privacy consumenten
Future impact
 • Duurzaam gebruik van hulpbronnen
 • Voorkomen van milieuvervuiling
 • Voorkomen van milieuvervuiling
 • Klimaatverandering
Limited impact
 • Circulaire economie
 • Voorkomen van milieuvervuiling
 • Bescherming van natuurlijke leefgebieden
 • Fysieke veiligheid
 • Legale contracten en sociale verplichtingen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Legale contracten en sociale verplichtingen
 • Sociale dialoog
 • Herkomst producten met conflictmineralen
 • Fundamentele principes en arbeidsrechten
 • Discriminatie & kwetsbare groepen
 • Opleiding en cultuur
 • Maatschappelijke investeringen
 • Eerlijke concurrentie en antitrust
 • Eerlijke concurrentie
 • Corruptie en omkoping
 • Bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor klanten
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen
 • Bescherming consumentengezondheid en veiligheid
 • Welzijn van eindconsumenten
No impact
 • Milieu
 • Milieu
 • Milieu
 • Arbeidspraktijk
 • Arbeidspraktijk
 • Mensenrechten
 • Mensenrechten
 • Maatschappelijke ontwikkeling
 • Eerlijk zakendoen
 • Eerlijk zakendoen
 • Eerlijk zakendoen
 • Consumentenbelangen
 • Consumentenbelangen
 • Leveranciersketen
 • INNAX GROUP B.V.
 • Producten en diensten

Materialiteitsmatrix

Impactmaterialiteit
 • Bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor klanten
 • Welzijn van eindconsumenten
 • Energie efficiënt ontwerpen
 • Arbeidsomstandigheden
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Sociale dialoog - ondernemingsraad
 • Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel
 • Eerlijke concurrentie en antitrust
 • Klachten- en geschillenafhandeling
 • Ethisch gedrag
Financiële materialiteit
 • Leveranciersketen
 • INNAX GROUP B.V.
 • Producten en diensten

Overwegingen bij materialiteit

Milieu

Onderwerp Financiële materialiteit Impact materialiteit
Energie efficiënt ontwerpen
Producten/Diensten
Belang
5 /5

Innax draagt vanuit haar kernactiviteiten bij aan het energiezuiniger maken van de bebouwde omgeving.

Belang
5 /5

Het energiezuinig maken van gebouwen is waar opdrachtgevers voor bij Innax terecht komen en waarover wij in contact zijn met veel andere stakeholders (leveranciers, consortiumpartners, branche, de overheid). Stakeholders zien Innax als samenwerkingspartner voor het ontwikkelen van nieuwe concepten voor het oplossen van het energievraagstuk. Voor medewerkers een reden om bij Innax te gaan werken.

Circulair ontwerpen en ontwikkelen
Producten/Diensten
Belang
5 /5

INNAX ziet kansen om, samen met leveranciers en klanten, gebruiksmodellen te ontwikkelen die hergebruik en recycling van materialen bevorderen.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Reductie energiegebruik en duurzame energie
Bedrijf
Belang
4 /5

Energie management is de core business van Innax. Wij vinden het derhalve zelf ook belangrijk om energieverbruik zo efficiënt mogelijk in te richten voor onze lokatie en ons wagenpark.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Bescherming van natuurlijke leefgebieden
Producten/Diensten
Belang
3 /5

Bij de realisatie van grootschalige ingrepen aan de gebouwde omgeving (gebouwen, woningen, gebieden) moet er vanuit INNAX altijd rekening gehouden worden met de flora & fauna wet. Dit betekent dat wij onze opdrachtgevers altijd adviseren om zeer vroegtijdig onderzoek te laten uitvoeren en de resultaten daarvan te respecteren. Het niet naleven van de Flora- en faunawet kan verstrekkende gevolgen hebben voor de uitvoering van projecten (stilleggen project, vertraging, boetes, mislopen subsidies)

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Duurzaam gebruik van hulpbronnen
Toeleveringsketen
Belang
2 /5

Alhoewel Innax scenario’s ziet om in de keten ook de totstandkoming van energiemeters en andere hardware te verduurzamen, is op dit moment de focus vooral op het energiezuiniger maken van gebouwen en is dit onderwerp derhalve in de keten op dit moment niet aan de orde.

Belang
2 /5

Klanten stellen steeds vaker eisen aan de materialen die worden gebruikt en mogelijkheden voor hergebruik. Steeds vaker wordt ook gevraagd om papierloze facturatie, etc.

Voorkomen van milieuvervuiling
Toeleveringsketen
Belang
2 /5

Het is waarschijnlijk dat zich in de productieketen van gebouwinstallaties en de hardware die nodig is bij automatisering gevallen van milieuvervuiling voordoen, vooral ook bij de winning van grondstoffen. De impact van INNAX is beperkt, maar INNAX voorziet dat dit onderwerp mogelijk in de toekomst branche breed kan worden aangepakt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Voorkomen van milieuvervuiling
Producten/Diensten
Belang
2 /5

Relevant met betrekking tot de afvalfase van installaties, meters, etc. Verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de eigenaar en dat is nu veelal de klant. Het is mogelijk dat dit in de toekomst anders geregeld wordt, bijvoorbeeld dat de afval verantwoordelijkheid bij/via INNAX wordt belegd.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Klimaatverandering
Toeleveringsketen
Belang
2 /5

Alhoewel Innax scenario’s ziet om in de keten ook de totstandkoming van energiemeters te verduurzamen (inclusief CO2 reductie), is op dit moment de focus op het energiezuiniger maken ervan en is dit onderwerp derhalve in de keten op dit moment niet aan de orde.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Circulaire economie
Bedrijf
Belang
1 /5

In het kader van haar dagelijkse activiteiten is de mogelijkheid voor duurzaam gebruik van hulpbronnen beperkt. Innax streeft er in haar bedrijfsvoering naar zo spaarzaam mogelijk om te gaan met grondstoffen en watergebruik.

Belang
2 /5

Klanten stellen steeds vaker eisen aan de materialen die worden gebruikt en mogelijkheden voor hergebruik. Steeds vaker wordt ook gevraagd om papierloze facturatie, etc.

Voorkomen van milieuvervuiling
Bedrijf
Belang
1 /5

De scenario’s voor milieuvervuiling door de activiteiten van INNAX zijn zeer beperkt. Toch streven wij er naar om vanuit onze eigen bedrijfsuitoefening zo min mogelijk negatieve milieu impact te genereren.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Bescherming van natuurlijke leefgebieden
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Het is waarschijnlijk dat er in de leveranciersketen van Innax sprake is van vernietiging van natuurlijke leefgebieden, bij de winning van grondstoffen maar ook bij ingrepen in de gebouwde omgeving. De impact van Innax is hierin zeer beperkt/nihil.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Arbeidspraktijk

Onderwerp Financiële materialiteit Impact materialiteit
Sociale dialoog - ondernemingsraad
Bedrijf
Belang
4 /5

In het kader van het streven naar een cultuur die zich kenmerkt zich als open, transparant en gelijkwaardig is dit een belangrijk onderwerp voor INNAX.

Belang
4 /5

Medewerkers zijn tevreden over de onderlinge communicatie tussen bedrijfsonderdelen en zeer tevreden over de sfeer binnen hun eigen team en over de relatie met de leidingevende. Ook de informatieverstrekking binnen de organisatie wordt als afdoende beschouwd, al is er zo hier en daar verbetering mogelijk, bijvoorbeeld over besluitvorming. Als maatregel zijn er nu minder schakels waarover een besluit gaat. De verbetering hiervan wordt gemeten in het MTO.

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel
Bedrijf
Belang
4 /5

INNAX werkt met professionals die uit hoofde van hun advies/expertise rol altijd op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen en innovaties in hun vakgebied.Daarnaast vind INNAX het belangrijk om vaardigheden te ontwikkelen die te maken hebben met competenties en leiderschap.

Belang
4 /5

Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de mate waarin zij zich kunnen ontwikkelen in hun werk en de mogelijkheden tot scholing. Omdat INNAX een aantrekkelijke werkgever wilt zijn, zijn wij gestart met employee experience. Dit wordt in 2018 verder uitgerold.

Gezondheid en veiligheid op het werk
Bedrijf
Belang
3 /5

Veiligheid en veilig werken van onze medewerkers is zeer belangrijk. Ze komen vaak op bouwplaatsen of in andere situaties die potentieel risicovol zijn of gevaar opleveren (hoogspanning, asbest in gebouwen, werken op hoogte). De aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is tot op heden niet structureel in de organisatie ondergebracht, maar wordt wel belangrijk gevonden.

Belang
4 /5

Medewerkers geven aan dat er op het gebied van werkdruk zo hier en daar wel iets te verbeteren valt, maar zijn zeer tevreden over de omstandigheden waaronder zij werken (gebouw, werkplek).

Arbeidsomstandigheden
Bedrijf
Belang
1 /5

Relevant in het kader van arbeidswet- en regelgeving. Innax beoogt goed werkgeverschap, maar ziet geen significante MVO-kansen of bedreigingen op dit onderwerp

Belang
4 /5

Medewerkers zijn zeer tevreden over werktijden en mogelijkheden om parttime te werken, maar minder tevreden over beloning. De ontevredenheid komt voort uit onduidelijkheid over beloningen. Om hier meer inzicht in te verschaffen is het nu mogelijk om een salarischeck bij een extern bureau te laten doen. De verbetering hiervan wordt gemeten in het MTO.

Fysieke veiligheid
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Relevant in het kader van inhuur van tijdelijk personeel of onder-aanneming. Impact staat geregistreerd onder Company.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Legale contracten en sociale verplichtingen
Bedrijf
Belang
1 /5

Relevant in het kader van wet- en regelgeving, vooral m.b.t. premies, belastingen, verzekeringen etc. MVO-risico's en kansen beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Arbeidsomstandigheden
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Relevant maar beperkte impact in de Nederlandse context. Geen onderwerp van gesprek met leveranciers.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Legale contracten en sociale verplichtingen
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Vooral relevant als de wet ketenverantwoordelijkheid van toepassing is, bij onderaanneming van derde partijen en tijdelijke inhuur van flexibel personeel. MVO-risico's beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Sociale dialoog
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Alhoewel het mogelijk is dat zich in de leveranciersketen van INNAX situaties voordoen waarin wet- en regelgeving of internationale verdragen op dit gebied niet worden nagekomen, ziet INNAX geen scenario’s waarin zij op dit onderwerp impact kan hebben.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Mensenrechten

Onderwerp Financiële materialiteit Impact materialiteit
Werk voor kwetsbare groepen (social return)
Bedrijf
Belang
4 /5

Relevant in het kader van wet- en regelgeving inzake anti-discriminatie en HR. Innax ziet ook kansen voor het creëren van werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Herkomst producten met conflictmineralen
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

INNAX streeft ernaar om het gebruik van conflicatmineralen zoveel mogelijk te reducere. Impact beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Fundamentele principes en arbeidsrechten
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Het is mogelijk dat zich in de keten van INNAX gevallen van kinderarbeid of gedwongen arbeid voordoen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van grondstoffen voor mechanica, computerchips en bedrijfskleding. Gezien de aard en schaal van de werkzaamheden van Innax is de impact beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Discriminatie & kwetsbare groepen
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Wij streven ernaar om bij het contracteren van leveranciers, onderaannemers en externe inhuur geen onderscheid te maken op basis van sekse, uiterlijke, etnische of geloofskenmerken.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Maatschappelijke ontwikkeling

Onderwerp Financiële materialiteit Impact materialiteit
Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden
Bedrijf
Belang
4 /5

Als erkend leerbedrijf heeft Innax stageplaatsen beschikbaar voor mensen om vaardigheden te leren.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Opleiding en cultuur
Bedrijf
Belang
1 /5

Innax vindt het belangrijk dat het aanbod van goed opgeleid technische personeel gewaarborgd is en draagt daar graag aan bij. Impact beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Maatschappelijke investeringen
Bedrijf
Belang
1 /5

Innax ziet mogelijkheden om door middel van sponsoring bij te dragen aan goede doelen. Impact is beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Eerlijk zakendoen

Onderwerp Financiële materialiteit Impact materialiteit
Ethisch gedrag
Bedrijf
Belang
3 /5

Integriteit is een kritisch aspect van de wijze waarop INNAX zaken doet/wenst te doen.

Belang
3 /5

De bouw is kwetsbaar op dit gebied. Onze opdrachtgevers verwachten dat Innax hierin openheid geeft. De medewerkers van Innax zien hun rol als intermediair in deze sector als waardevol. Zonder haar onafhankelijkheid zou Innax geen waarde hebben voor klanten en consortiumpartners.

Bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor klanten
Producten/Diensten
Belang
1 /5

De impact van Innax zit niet in het inkopen van installaties, maar in de dienstverlening daaromheen en het samenbrengen van consortiumpartners om verduurzaming van de gebouwde omgeving te kunnen realiseren. Impact staat geregistreerd onder Climate.

Belang
5 /5

Klanten en consortia waarderen de manier waarop Innax verduurzaming van gebouwen in de keten bevordert door innovatieve concepten te ontwikkelen en hiervoor ook partners te zoeken. Medewerkers zijn trots op hun bijdrage hieraan en ervaren Innax als werkgever waar ze hun creativiteit kwijt kunnen op dit gebied.
Klanten stellen steeds vaker eisen aan de materialen die worden gebruikt en mogelijkheden voor hergebruik.

Eerlijke concurrentie en antitrust
Bedrijf
Belang
1 /5

Eerlijke concurrentie is cruciaal voor INNAX, vooral ook gerelateerd aan het inkopen van bijvoorbeeld energie voor klanten. MVO impact beperkt.

Belang
3 /5

De bouw is kwetsbaar op dit gebied. Onze opdrachtgevers verwachten dat Innax hierin openheid geeft. De medewerkers van Innax zien hun rol als intermediair in deze sector als waardevol. Zonder haar onafhankelijkheid zou Innax geen waarde hebben voor klanten en consortiumpartners.

Eerlijke concurrentie
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Relevant met betrekking tot het inkopen van goederen en diensten. INNAX wil dit op een eerlijke en transparante wijze doen. MVO-impact is beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Corruptie en omkoping
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Relevant met betrekking tot het gedrag van externe inhuur en onderaannemers. Impact staat geregistreerd onder Company.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Toeleveringsketen
Belang
1 /5

Relevant met betrekking tot de inkoop van kantoorbenodigdheden. Impact is zeer beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Consumentenbelangen

Onderwerp Financiële materialiteit Impact materialiteit
Klachten- en geschillenafhandeling
Producten/Diensten
Belang
3 /5

Innax vindt goede dienstverlening heel belangrijk en heeft dit, inclusief klachtenregistratie, ondergebracht in haar ISO 9001 kwaliteitssysteem. Voor ondeugdelijke energiemeters is dit vastgelegd in wettelijke procedures.

Belang
3 /5

Belangrijk voor opdrachtgevers.

Privacy consumenten
Producten/Diensten
Belang
3 /5

Bij de uitvoering van werkzaamheden waarbij eindgebruikers (consumenten) zijn betrokken, moeten privacygevoelige gegevens vertrouwelijk behandeld worden en niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens in het kader van onze opdracht zijn verstrekt.
Dit thema gaat in de toekomst mogelijk ook een rol spelen i.v.m. energiemonitoring bij huurders.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

Welzijn van eindconsumenten
Producten/Diensten
Belang
1 /5

Het is van cruciaal belang om gebouwen, woningen en energievoorzieningen te realiseren die veilig zijn en gericht zijn op zo hoog mogelijk comfort en vrij van gezondheidsrisico’s (ventilatie, etc.). MVO impact beperkt.

Belang
5 /5

Klanten ervaren dat het verbeteren van hun installatie niet alleen energie efficiëncy met zich meebrengt, maar vaak ook een verbetering van het binnenklimaat.

Bescherming consumentengezondheid en veiligheid
Bedrijf
Belang
1 /5

Werkzaamheden bij klanten moeten gebeuren op een wijze die veilig is voor de gebruikers/omwonenden van het gebouw/woning waar de werkzaamheden worden verricht. MVO-impact is beperkt.

Niet gewaardeerd door stakeholders, op '0' gesteld

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Milieu

Reductie energiegebruik en duurzame energie

Ambitie

INNAX streeft naar een zo energie-efficiënt mogelijke bedrijfsvoering, met focus op het energieverbuik van het kantoor en samenstelling van het wagenpark.

Doelen

Paris proof projecten

In de periode 2020-2024 realiseren we 10 Paris proof projecten, inclusief ons eigen kantoorpand.

Energieverbruik kantoor

50KwH per m2 in 2024

Energie efficiënt ontwerpen

Ambitie

INNAX wil de drijvende kracht zijn achter de verduurzaming van gebouwen en de opwekking van gedecentraliseerde energie. We staan voor schone, veilige en gezonde gebouwen.

Doelen

CO2 reductie voor klanten

In de periode 2020-2024 reduceren wij bij 50% van onze 25 grootste klanten de CO2-uitstoot met 30%.

Core Subject Arbeidspraktijk

Sociale dialoog - ondernemingsraad

Ambitie

Alle medewerkers van INNAX zijn ambassadeur van INNAX

Doelen

Medewerkertevredenheid

Minimaal score 8

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ambitie

INNAX wil een veilige en gezonde omgeving creëren voor de medewerkers

Doelen

Veiligheidsincidenten

Innax streeft naar 0 veiligheidsincidenten.

Ongevallen

Innax streeft naar 0 ongevallen.

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid personeel

Ambitie

De capaciteiten van onze mensen optimaal te benutten.

Doelen

Doorgroei medewerkers

Minimaal 5% van de medewerkers stijgt een schaal.

Performance medewerkers

0% underperformance en minimaal 7% van de medewerkers is TOP performer

MTO score op ontwikkeling en ontplooiing

Stijging van 3,4 (2019) naar 3,8 in 2020

Core Subject Mensenrechten

Werk voor kwetsbare groepen (social return)

Ambitie

Innax werkt aan beleid om werkgelegenheid te scheppen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Core Subject Maatschappelijke ontwikkeling

Scheppen van werkgelegenheid en vaardigheden

Ambitie

We willen aan zo veel mogelijk studenten op WO, HBO en MBO niveau een kans op ervaring bieden dmv stage, afstuderen. Stages moeten aansluiten bij onze missie, visie en kernwaardes. Hierdoor geven de stagiaires een gerichte toegevoegde waarde aan “energyzing the future”. De stagiaires kunnen groeien en ontwikkelen op het gebied van verduurzamen en ook actief hieraan hun bijdrage geven. Door diverse ontwikkelmogelijkheden en open communicatie is het mogelijk echt onderdeel te zijn van projecten voor de stageperiode. Bij een goede fit op zowel INNAX stijl en prestatie is er kans op een baan indien deze beschikbaar is. (duurzaam werkgeverschap)

Core Subject Eerlijk zakendoen

Ethisch gedrag

Ambitie

Ambitie wordt in 2021 door het MVO team opgesteld.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ambitie

Vanuit de directie is de wens uitgesproken om voor elk product dat we inkopen te bekijken of het duurzaam kan en indien dat niet kan wordt de afweging gemaakt of we het product wel nodig hebben. Onze leveranciers van energiemeters hanteren strikte maatstaven als het gaat om milieu (bv afval, hergebruik). Ook hebben we bij diverse leveranciers de vraag naar cradle-to-cradle neergelegd, maar we kunnen hen gezien onze beperkte opdrachtomvang niet daartoe bewegen.

Core Subject Consumentenbelangen

Klachten- en geschillenafhandeling

Ambitie

INNAX streeft naar tevreden klanten met een zo min mogelijk aantal klachten.

Doelen

Afhandeling klachten

Alle klachten worden afgehandeld conform procedure benoemd in KMS

NPS

Minimale score van 25

NPS respons

Minimale respons doelstelling van 35%

Beleid

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is bestemd voor alle medewerkers voor (on)bepaalde tijd in dienst van INNAX GEBOUW & OMGEVING B.V. e/o gelieerde ondernemingen. INNAX sluit met elke medewerker een individuele arbeidsovereenkomst waarop de Nederlandse wetgeving en het arbeidsreglement van toepassing zijn. Interne afspraken en spelregels zijn vastgelegd in het arbeidsreglement. Het doel is een transparant personeelsbeleid te voeren waardoor het vertrouwen in- en de betrokkenheid binnen INNAX bevorderd. Het Arbeidsreglement is een dynamisch stuk waarop regelmatig (wettelijke) wijzigingen op worden doorgevoerd. Wanneer de tekst wijzigt en is gecommuniceerd met de medewerker, treedt de nieuwe versie in werking. Na het uitkomen van een nieuw reglement, wordt het vernieuwde reglement op Sharepoint geplaatst verdeeld per onderwerp onder het hoofdstuk Arbeidsvoorwaarden. Het ICT-handboek en de interne procedures van INNAX vormen een integraal onderdeel met dit arbeidsreglement.

Beleidsverklaring 2020

Oplossingen realiseren waarmee voor onze opdrachtgevers, hun gebouwen en omgeving duurzame resultaten worden bereikt. Op basis van onze Visie, Missie en Kwaliteit.
Kwaliteit, milieu, veiligheid en duurzaamheid op een verantwoord hoog niveau.

Competentiemanagement

Medewerkers van INNAX zijn zelfstandige professionals die continu in ontwikkeling zijn. INNAX stimuleert deze ontwikkeling door medewerkers te mogelijkheid te geven te studeren. Daarnaast stuurt INNAX op competenties en de juiste medewerker op de juiste plek zodat zo min mogelijk energieverlies bij de medewerker ontstaat.

Tijdens de functionerings- en beoordelingsgesprekken worden de medewerkers beoordeeld op het competentieprofiel behorende bij de functie en op de gedeelde waarden van de organisatie. Ook komt het onderwerp opleiding ter sprake. Een medewerker kan, een Persoonlijk Ontwikkelplan maken. Indien de leidinggevende en de verantwoordelijke van het expertisecentrum van de betreffende medewerker het eens zijn over het nut en noodzaak van de gekozen opleiding zal deze worden toegekend. Wel wordt vanaf een bepaalde grens een studiecontract toegekend.

Competentieprofielen

De competentieprofielen beschrijven de definities van competenties en welke competenties voor welke functie van toepassing zijn. Alle INNAX functies zijn voorzien van een competentieprofiel.
De competentieprofielen worden gebruikt bij jaarlijkse beoordeling van medewerkers.

Dagelijkse werkafspraken

Duurzaamheid is een belangrijke waarde binnen INNAX, zowel vanuit het karakter van onze dienstverlening als vanuit de gedeelde waarden van de medewerkers. INNAX streeft naar een duurzame relatie met haar medewerkers om te komen tot een hogere kwaliteit van relatie. In het kader hiervan hanteren we de bepaalde werkafspraken.

House of Learning

Het beleid om de ontwikkeling van medewerkers en de onderlinge kennisdeling te stimuleren. Zie bijlage voor verdere informatie over House of Learning.

Interne Procedures

Procedures o.a. met betrekking tot:
- ziekteverzuim
- beleidsplan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld
- arbeidsconflicten
- Collectiviteitskortingen
- ANW-Hiaat
- Digitale salarisstrook

Leaseregelement

Spelregels omtrent de toewijzing, gebruik en verantwoordelijkheden mbt leaseauto's

Visie 2024

Met het Visie 2024 document geven wij structuur aan en nemen wij leiderschap over de realisatie van 'energizing' woningen, gebouwen en gebieden. Wij versnellen het verduurzamingsproces en bieden schaalbare en financiële oplossingen om dit bereikbaar te maken. Wij zijn een toonaangevende systeem integrator die de verduurzaming kan organiseren, regisseren, realiseren en exploiteren.

Maatregelen

De Bombardon, Stichting Boogh & Complementair

INNAX werkt aan een beleid om werkgelegenheid te scheppen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij maken gebruik van St. Boogh, de Bombardon en Complementair.

St. Boogh is de persoonlijke specialist voor mensen die willen leren omgaan met de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel.

Onze Kerstpakketten komen jaarlijks bij Complementair vandaan. Zij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek.

De Bombardon staat voor eerlijke, duurzame en verantwoorde producten. De kunstenaars (mensen met een verstandelijke beperking) maken schilderijen en tekeningen en INNAX huurt deze via de tijdelijke Kunstuitleen.

Op dit moment zijn 2 mensen bij INNAX werkzaam via St. Boogh. Een persoon als conciërge en andere als medewerker in het magazijn. Wij hebben het werk zo ingericht dat zij goed kunnen functioneren.

Magazijnmedewerker is in juni 2016 via een re-intregratietraject van het UWV en jobcoach van St. Boogh gestart. Inmiddels heeft hij een direct arbeidscontract met INNAX.
Conciërge werkt vanaf juni 2017 via een overeenkomst met St. Boogh.

Duurzaam in bedrijf

De Leergang “Duurzaam in Bedrijf “richt zich op nieuwe medewerkers om het thema duurzaamheid te bespreken aan de hand van onze kernwaardes: inventief, betrokken en samen benutten. INNAX vindt de ontwikkeling van medewerkers zeer belangrijk en zo ook het hebben een duurzame relatie met haar medewerkers. Na het werving en selectieproces en het inwerkprogramma is dit het volgende onderdeel waarbij aandacht is voor de INNAX cultuur, de werkwijzen en hoe we duurzaam met onze (interne) klant omgaan. Goof van Kalmthout (Delphi Group) en Lilly Rietveld verzorgen en begeleiden de leergang vanuit de gedachte dat er – als voorwaarde voor duurzaamheid – een voldoende match moet zijn tussen Buiten (de markt), Binnen (de organisatie structuur en cultuur) en Binnenste (de medewerker zelf).

Onderwerpen die behandeld worden zijn:
• Kernwaardes
• Empathisch luisteren
• Uitstallen
• Verticaal ontwikkelen (inclusief rol van het ego)

Duurzaam in Bedrijf sluit aan bij de werkgroep vanuit visie 2024: ontwikkelen en waarderen. Hieruit is een klankbordgroep ontstaan die feedback en adviezen geeft over de lopende Mens en Organisatie ontwikkelingprojecten:
• Ontwikkelcyclus (inclusief ontwikkelgesprekken en evaluatiegesprekken)
• Persoonlijke OntwikkelPlan: DURF
• Ontwikkelsysteem gekoppeld aan Profit: Mijn INNAX en Mijn Ontwikkeling
• Inhoud Duurzaam in bedrijf
• Vervolg Duurzaam in bedrijf: eigen ontwikkeling en teamontwikkeling
• Nieuwe beloningsbeleid

Verder sluit Duurzaam in bedrijf aan op ontwikkelbila’s met manager en ontwikkelcoach.

De leergang duurt 4 dagdelen: 1 hele dag gevolgd door 2 halve. Aan het eind van de leergang geeft iedereen zijn persoonlijke duurzaamheidsverklaring die begint met: Duurzaamheid betekent voor mij..

Duurzaam in Bedrijf is een leergang die de afgelopen jaren de bestaande medewerkers doorlopen hebben, vanaf 2019 is er met name aandacht voor nieuwe medewerkers. Doel is dat 90% van de nieuwe medewerkers deze leergang doorlopen. In 2020 is dit door de corona maatregelen niet helemaal gehaald, doelstelling is om deze groepen in 2021 de leergang alsnog te laten volgen.

Huisvesting MVO verantwoord

In juni 2020 is INNAX verhuisd naar de Industrielaan 34 in Veenendaal. Wij hebben besloten om een bestaand pand te huren i.p.v. zelf duurzaam te bouwen, omdat hergebruik van een pand minder CO2 uitstoot t.g.v. bouwactiviteiten en materialen geeft.

Voor het ontwerp en de inrichting van het nieuwe pand hebben wij bewust gekozen voor BUSS Ontwerp & Inrichting, omdat zij, net als INNAX, het maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Met het inrichten van het nieuwe pand is daarom rekening gehouden met het kantoormeubilair, is er gezorgd voor het kunnen scheiden van afval en wordt het gebied rondom het gebouw duurzaam ingericht

Voor de producten die BUSS aanbiedt geldt dat al hun leveranciers c.q. producenten actief zijn op het gebied van circulair produceren en zich bewust zijn van het belang hiervan.

Volgens de European Federation of Furniture Manufacturers (UEA) statistieken eindigt in Europa 80-90% van al het afgedankte meubilair op de afvalberg of wordt verbrand. Dat is een vernietiging van grondstoffen en energie. Derhalve heeft INNAX ervoor gekozen om het reeds in het nieuw gehuurde pand aan de Industrielaan aanwezige meubilair te hergebruiken en het nieuw aan te schaffen meubilair hierop aan te passen. Tevens is hetgeen bruikbaar was aan inrichting van de oude locatie meegenomen naar de nieuwe locatie en hergebruikt.

INNAX de Gebouwverduurzamer

Wij zien een wereld voor ons waarbij gebouwen geen energie verbruiken, maar juist opwekken. In onze visie is 100% duurzame energie mogelijk!
De hoofdlijnen voor het beleid van INNAX is vastgelegd in onze visiedoelen.

1. Wij versnellen de realisatie van “energizing” woningen, gebouwen en gebieden
2. Wij versnellen het verduurzamingsproces door het digitaliseren van Nederlands vastgoed
3. Wij bieden schaalbare en financiële oplossingen om het verduurzamen van de gebouwede omgeving bereikbaar te maken
4. Wij zijn een toonaangevende systeem integrator die de verduurzaming kan organiseren, regisseren, realiseren en exploiteren.

Dit gelt ook voor het eigen pand. Onze verantwoordelijkheid nemen wij met als leidraad het gemeenschappelijke verduurzamingsdoel voor gebouwen, het Paris Proof Commitment : https://www.innax.nl/nieuws/parisproofcommitment

Per jaareinde 2020 hebben we o.a. 52.886 energielabels voor woningen afgemeld, 898 energielabels voor utiliteitsgebouwen afgemeld, 41.000 energiefacturen gecontroleerd, 48.000 meetpunten gemonitord, 13.000 meetinrichtingen geplaatst, 325 GWh Groene energie ingekocht, 15.000.000 m3 gas CO2 gecompenseerd.

INNAX kantoren Paris Proof

Onze visie als INNAX is dat we waar mogelijk in onze eigen vestigingen naar Paris Proof gaan. Vanuit MVO, maatschappelijk goed voorbeeld gedrag en naar onze medewerkers toe laten zien dat het kan! Tevens een verbetering realiseren op de medewerkers tevredenheid t.a.v. huisvesting. We belasten hiermee het klimaat niet meer dan met de Paris proof norm 50KWh per m2 jaar verbruik. Dit beperkt sterk uitstoot co2 en gebruik fossiele brandstoffen. Middels een warmte koude bron systeem (WKO) doen we dit in Veenendaal aangevuld met een warmtepomp welke zijn elektrische voeding in 2021 zal krijgen vanuit zonnepanelen, waarvan de installatie is gepland. Aangevuld met minder verbruiken met LED verlichting en aanwezigheid schakelingen. Op termijn streven we naar deze zelfde situatie bij onze overige vestigingen. Waar we huren hebben we niet altijd de invloed dit te regelen wel in onze vestiging Heerenveen waar we enige huurder zijn.

Een positieve invloed op de omgeving door een verlaging van de C02 uitstoot van het pand naar Paris Proof.

Klanttevredenheid

INNAX steeft naar een NPS score van minimaal 25 en een response van minimaal 35. Met het NPS proces streven we naar het verhogen van de klanttevredenheid en het toetsen van klanttevredenheid. En is een NPS team, die wekelijks de NPS uitvragen verstuurd, de reacties monitort en acties uitzet, wanneer dit nodig is.

De NPS score over 2020 was 33,7. Daarmee is de doelstelling ruimschoots gehaald. De respons is achtergebleven op de doelstelling. Dit zal in 2021 worden aangepakt door het systeem beter te automatiseren.

MVO team

Er is een MVO team actief bestaand uit medewerkers van diverse afdelingen.
De MVO-activiteiten worden begeleid door een coördinator.
De manager kwaliteit is lid van het MVO team en is daarmee linking-pin naar het MT.

NLDoet

Sociale verantwoordelijkheid nemen vinden we belangrijk. Om die reden doen we jaarlijks mee met NLDoet. Medewerkers van INNAX kunnen onder werktijd deelnemen aan een activiteit in de buurt van hun eigen woonomgeving. Hierdoor laten we medewerkers kennis maken met vrijwilligerswerk en leren medewerkers elkaar ook op een andere manier kennen.

Vanwege de Covid-19 maatregelen hebben wij in 2020 geen NLDoet activiteit gedaan. Dit staat weer op de planning voor 2021.

Recyclen IT apparatuur

De Helpdesk ICT verzamelt alle ingeleverde apparatuur, kijkt of deze nog geschikt is voor hergebruik binnen INNAX of stuurt deze door voor recycling.

Wanneer er voldoende apparatuur verzameld is voor recycling , wordt er contact opgenomen met Recquipment ICT Recycling in Ede. Zij bepalen welke apparatuur goed genoeg is voor hergebruik of welke apparatuur door hen afgevoerd wordt en gerecycled voor materialen en onderdelen.

Bij de spullen opgehaald door Recquipment kan gedacht worden aan HDD/SSD, laptop’s, desktop, servers, beeldschermen, kabels en eigenlijk alles wat een stekker heeft.

In 2021 is er door Recquipment 200 kg oude electronica opgehaald bij Innax voor hergebruik of vernietiging. Dit conform WEEELABEX-eisen en veiligheidsprocedures. Ze Bijlage

Uitbesteden assemblage werkzaamheden aan Werkkracht

Vanuit sociaal oogpunt werken wij samen met Werkkracht in Ede. Werkkracht helpt mensen die de arbeidsmarkt moeilijk op eigen kracht op kunnen. Dat doen ze met trainingen, opleidingen, werkervaringsplaatsen en coaching. Soms met behoud van een uitkering.
Voor INNAX assembleren ze montagekasten voor energiemeters en bereiden kabels en bedrading voor.

Daarnaast levert het meetbedrijf binnen INNAX ook materialen, energiemeters.

Het ondersteunen van een organisatie die mensen helpt met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vindt er minder co2 minder uitstoot plaats doordat assembleren lokaal gebeurd en niet meer in het Buitenland.

Veilig werken

INNAX wil een veilige en gezonde omgeving creëren voor de medewerkers en streeft naar 0 incidenten en ongevallen. Binnen het kwaliteitsmanagementsysteem is een ongevallen en incidentenregister opgenomen, waar incidenten en ongevallen gemeld worden en er naar een structurele oplossing wordt gezocht, waar nodig.

De IF index, zoals bedoeld onder VCA* stond tot half 2020 op 0.
Wel hebben er in 2020 4 ongevallen plaatsgevonden.

Veilig werken en Covid-19

In verband met Covid-19 zijn er om veilig te kunnen werken voor alle medewerkers en bezoekers diverse documenten verspreid en afspraken gemaakt. Ook is er sinds de Covid-19 uitbraak in maart een wekelijkse update die door onze algemeen directeur wordt verspreid om medewerkers op de hoogte te houden van de gebeurtenissen en wijzigingen binnen INNAX

Kengetallen

Kengetal Jaar Streefwaarde Actuele waarde
302-1 Energy consumption 2022 = 4 1 aantal kantoren Paris Proof
Medewerkertevredenheid 2022  8 7.44 
2021  8 7.55 
2020  8 7.39 
2019  8 7.07 
2018  8 7.16 
IF 2020  1 0 
2019  1 0 
2018  1 0 
2017  1 0 %
2016  1 0 %
Verzuim 2020   3.2 % ziekteverzuim
2019   3.7 % ziekteverzuim
2017  3.5 3.7 % ziekteverzuim
Datalekken 2022 = 0 0 datalekken
NPS 2022 > 25 40.6 
2021 > 25 33.6 
2020 > 25 33.7 
2019 > 25 27.1 

Verbeterplannen

Ambitie en plan opstellen voor Ethical Conduct

Tijdsbestek
Dec 31, 2021
Status
Nog niet gestart

Beleid en procedure duurzaam inkopen opstellen

Onze leveranciers van energiemeters hanteren strikte maatstaven als het gaat om milieu (bv afval, hergebruik). Ook hebben we bij diverse leveranciers de vraag naar cradle-to-cradle neergelegd, maar we kunnen hen gezien onze beperkte opdrachtomvang niet daartoe bewegen.

Voor al de overige inkopen staat geen beleid op papier. Wel gebeurd dit duurzaam, vanuit de INNAX gedachte.
In 2021 wordt er door het MVO team een procedure en beleid opgesteld voor het duurzaam inkopen van producten/diensten

Tijdsbestek
Dec 31, 2021
Status
Nog niet gestart

Beleid ten aanzien van werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opstellen

INNAX werkt reeds met een bepaalde visie rondom diversiteit en werk voor kwetsbare groepen. Voorbeelden hiervan zijn onze samenwerking met mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

We zijn bezig met het opstellen van ons beleid hieromtrent om het tastbaar en meetbaar te maken.

Op dit moment is er nog geen geschreven beleid ten aanzien van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze wordt in 2021 opgesteld

Tijdsbestek
Dec 31, 2021
Status
Nog niet gestart

Implementatie House of Learning

In 2020 is een nieuw beleid voor medewerkerontwikkeling geformuleerd. Dit wordt in 2021 in de organisatie uitgerold.

Tijdsbestek
Dec 31, 2021
Status
Lopend

Stage en leerbedrijven naar next level

Plan opstellen om stage en leerbedrijf INNAX breder in te zetten en van afwachten naar proactief studenten te werven. Uit dit plan, komen verschillende KPI's

Tijdsbestek
Dec 31, 2021
Status
Nog niet gestart

Start nieuw MVO team en Improvement plannen voor 2021

Per 1-1-2021 start er een MVO team binnen INNAX worden geformuleerd om MVO onderwerpen INNAX breed uit te dragen en op te pakken. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor de doelen en de plannen in het MVO register

Tijdsbestek
Jan 1, 2021
Status
Afgerond

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

ISO 9001

Aan INNAX GROUP B.V. voor het verduurzamen van gebouwen en haar omgeving door het uitvoeren van onafhankelijke diensten zijnde adviseren, engineren, exploiteren, financieren, meten en monitoren van technische installaties en projecten op de gebieden techniek, (brand)veiligheid en duurzaamheid.

Gecertificeerde vestigingen: INNAX duurzame energie bv, INNAX energiemanagement b.b., INNAX Gebouwmanagement en INNAX Installatieadviseurs.

Geldig tot
Feb 1, 2024 Expired

VCA

Aan Innax Group B.V. voor de vestigingen:
- INNAX energiemanagement B.V.: Het produceren, controleren en onderhouden van meetinrichtingen, waaronder comptabele meetinrichtingen voor elektrische energie conform de elektriciteitswet 1998 en de geldende meetcode. Het produceren, controleren en onderhouden van meetinrichtingen, waaronder comptabele meetinrichtingen voor gasmetingen conform de gaswet 2000 en de geldende Meetcode.
- INNAX duurzame energie B.V.: Het (doen) realiseren en exploiteren van duurzame energieprojecten

Geldig tot
Feb 1, 2025

BRL 6000-21

Product

Ontwerpen (groot) en beheren (groot) van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

Geldig tot
Jul 19, 2023 Expired

BRL 9500

Product

Energieprestatieadvisering

Dit procescertificaat heeft betrekking op energieprestatieadvisering voor woningen en utiliteitsgebouwen en is gebaseerd op een integraal
onderzoek naar energetische kwaliteit en de mogelijke verbetering daarvan.

Geldig tot
n/a

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring

Erkend leerbedrijf SBB

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven (SBB) heeft INNAX te Veenendaal als erkend leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Erkenning als Meetverantwoordelijke

Door TenneT uitgegeven erkenning als meetvarantwoordelijke voor elektriciteits- en gasmeters. De erkenning is verleend aan INNAX Energiemanagement.

Prijzen

INNAX 30 jaar verduurzamer

https://www.innax.nl/nieuws/30-jaar-innax-intrinsieke-motivatie

Ontvangen op
Jan 1, 2022