Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

Vendor BV

Formal name
Vendor B.V.
CoC Number
34031534
Subscription
Basic CSR Report
Sector
N81 - Services to buildings and landscape activities
Verification type
Moderate assurance by FIRA
Publication date
May 2, 2019

This report displays the company performance on Corporate Social Responsibility (CSR) as disclosed in the CSR-Register and verified by FIRA Sustainability. Information can be accessed through the navigation bar below. We refer to the CSR Scorecard for an assessment of the impact of the CSR program.

Organization

General details on the company, including description of activities, size, location, ownership structure, and the scope of activities. Furthermore, this chapter contains, if available, the general vision and mission statements of the company, including core values and view on CSR. If available, the CSR policy declaration of the organization can be downloaded, containing the companies commitment to CSR principles and intentions for sustainable development.

Mission & Values

Vision

Vendor vindt dat iedereen op elk moment moet kunnen genieten van een ontspannen en prettig toiletbezoek. Ongeacht het aantal mensen dat – soms in korte tijd - het toilet gebruikt, zijn onze klanten verzekerd van kwalitatieve producten, excellente service en een frisse toiletruimte. Kortom, een positieve beleving. Als toilethygiënespecialist bieden wij de slimste oplossingen voor een gegarandeerde beschikbaarheid van handdroging, toiletpapier, zeep en een aangename geur. Altijd met respect voor mens en milieu. Binnen ons vakgebied willen wij de beste zijn en streven wij naar zoveel mogelijk enthousiaste klanten.

Mission

Van elk toiletbezoek een happy moment maken.

Description of Company Activities

Verkopen, produceren, assembleren en levering van producten en services met betrekking tot toilet hygiëne.

Core Values

Plezier: Wij willen zoveel mogelijk happy momenten creëren voor onze klanten, toiletbezoekers en onze collega’s. Verwachtingen overtreffen wij graag: met goed advies, een dienst, een verrassing of een lach. Wij werken hard, maar houden oog voor elkaar en maken tijd voor ontspanning en persoonlijke aandacht.
Excellent : Wij doen het gewone graag ongewoon goed. Wij zijn betrouwbaar, zorgvuldig en onderscheiden ons door altijd dat stapje extra te zetten zodat alles voor onze klanten goed geregeld is. Wij zijn er trots op dat onze toilethygiëne oplossingen de slimste in de markt zijn. Ambitieus en kritisch blijven wij nieuwe mogelijkheden onderzoeken en anticiperen wij op toekomstige wensen van onze klanten.
Verantwoord en betrokken: Vendor medewerkers zijn vriendelijk, integer, respectvol en transparant. Wij vragen ons altijd af wat wij kunnen betekenen, voor elkaar, voor onze klanten, onze partners en voor een duurzame samenleving: in economische, sociale en ecologische zin.

View on CSR

Het Vendor MVO managementsysteem richt zich op alle 7 kernthema's van ISO 26000. Onderverdeeld in 33 prestatie indicatoren met in het bijzonder de indicatoren:

Behoorlijk bestuur
Verhouding werkgever / werknemer
Gezondheid en veiligheid op het werk
Diversiteit en kansen
Gezondheid en veiligheid consumenten
Grondstoffen
Transport
Bijdragen aan lokale economie

Declaration

Company Details

Company Ownership

Vendor BV is 100% eigendom van Vendor Holding Tilburg, een private company. De aandelen zijn eigendom van Egeria en het management, een onafhankelijk Nederlandse investeringsmaatschappij.

Scope

Selling, producing, assembling and supplying hygiene products and services by Vendor B.V. (chamber of commerce 34031534) based in the Netherlands. Holding firm, Vendor Holding B.V., and activities of Vendor Public Washrooms B.V. and Vendor International B.V. are not in scope.

Company Sites

Vendor is gevestigd in vijf landen:

Nederland : Productie, warehouse, R&D en Sales office
België : Sales office, warehouse
Zwitserland: Sales office, warehouse
Frankrijk : Sales office
Duitsland : Sales office

Total FTE in scope
128
Annual Turnover
39.467.072
Company Website
http://www.vendor.nl

Company Contact

Name contact
John Heijmans
Email contact
john.heijmans@vendor.nl
Phone number
0031646128901

Visitor address HQ

Street
Persephonestraat 38
City
Tilburg
Zip code
5047 TT
Province/state
Noord Brabant
Country
Netherlands

Management Approach

The management approach contains the company ambitions and goals for relevant CSR issues. If available, it also contains an evaluation of achievements (status) and, if prioritised, improvement plans for future development of the CSR program.

Management Approach

Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

Vendor heeft oog voor minder kansrijke mensen in onze samenleving. Daar waar mogelijk zoekt Vendor naar mogelijkheden deze mensen ondersteuning te bieden. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in het realiseren van opleidingsmogelijkheden of werkgelegenheid.

Objectives

aantal medewerkers
Minimaal 3 medewerkers per jaar via vluchtelingenwerk en of VSO Parcours

Status CSR Program

Vendor is tevreden met de huidige maatregelen. Het doel is niet volledig gehaald vanwege beperkte beschikbaarheid. Aanvullende maatregelen zijn naar onze mening niet nodig.

Priority
No

Labour Practices

Health & Safety at Work

Ambition

Voor het welzijn van onze werknemers vinden wij een aanpak aan de voorkant (preventief) cruciaal. Het nemen van de noodzakelijke maatregelen om ziekte of ongevallen te voorkomen is hierbij vanzelfsprekend, maar Vendor wil verder gaan dan dat. Er zal ook gericht actie worden ondernomen op het gezonder maken van onze werknemers. Denk daarbij aan het faciliteren van een gezonde levensstijl en het aanbieden van gerichte voorlichting op dit vlak. Duurzame vitaliteit is daarbij voor Vendor het kernbegrip.

Objectives

Percentage DAADWERKELIJKE ongevallen
Percentage DAADWERKELIJKE ongevallen is 0 % (over 6 maanden). Met Daadwerkelijke ongevallen worden ongevallen bedoeld die in principe voorkomen hadden kunnen worden en waar onmiddellijk preventieve acties op gedaan kunnen worden om ze in de toekomst te voorkomen.

Status CSR Program

Vendor is tevreden met de huidige maatregelen en resultaten, maar we blijven gericht op verbeteren.

Priority
No

Employability & Human Development

Ambition

Vendor creëert een klimaat waarbinnen werknemers zich vrij voelen om opleidings- en loopbaanambities kenbaar te maken. Medewerkers worden aangenomen op hun talenten en de nog te ontwikkelen talenten en Vendor wil de faciliteiten en de omstandigheden mogelijk maken om die ontwikkeling de ruimte te geven, zodat ambities kunnen worden waar gemaakt.

Objectives

100% beoordelingsgesprek
Met alle medewerkers jaarlijks een gesprek over opleidings- en loopbaanambities

Status CSR Program

Vendor is tevreden met de huidige maatregelen en resultaten

Priority
No

Environment

Circular Economy

Ambition

Vendor heeft gekozen voor het groeipad van de circulaire economie met als doel het hergebruik van producten en grondstoffen zoveel mogelijk te vergroten en waardevernietiging zoveel mogelijk te verkleinen. We zijn ons bewust van het feit van de noodzaak bestaande grondstoffen te hergebruiken en/of waar mogelijk 'biobased' grondstoffen toe te passen. Bij het uitvoeren van onze activiteiten wordt getracht de inzet van grondstoffen, energie, water en schadelijke emissies tot een minimum te beperken. Bij de ontwikkeling en/of sourcen van nieuwe leveranciers, producten of diensten worden alle relevante indicatoren van de circulaire economische methodiek vanaf het eerste moment meegenomen in de te volgen project stappen.

Objectives

Aantal refurbished automaten
Het aantal ingezette refurbished automaten jaarlijks te laten groeien.
Handdoekcassette biodegradable
Eind 2019 moet de handdoek cassette volledig biodegradable gecertificeerd zijn. Vanaf 2020 is de ambitie om alle cassettes biodegradable te produceren.
C2C Gold handzepen Vendor
Het aandeel C2C handzepen Vendor jaarlijks te laten groeien.

Status CSR Program

Vendor is tevreden met de huidige maatregelen en resultaten

Priority
No

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

Vendor maakt haar energiegebruik inzichtelijk en neemt maatregelen om energieverbruik te beperken en gebruik te maken van energie afkomstig uit duurzame energiebronnen.

Objectives

CO2 footprint
Vendor heeft zich ten doel gesteld haar CO2 footprint, inclusief wagenpark, met 25 % te reduceren voor eind 2025 ten opzichte van 2016.

Status CSR Program

Vendor is tevreden met de huidige maatregelen en resultaten

Priority
No

Fair Practices

Sustainable Procurement

Ambition

Vendor heeft de ambitie om grondstoffen, hulpstoffen en overige producten en diensten op een zo maatschappelijk verantwoord wijze in te kopen. Een van de tools om dit gerealiseerd te krijgen is de nieuwe NEN/ISO richtlijn 20400. Het streven is om deze richtlijn in 2020 volledig geimplementeerd te hebben en verankerd in het Vendor MVO managementsysteem.

Status CSR Program

We zijn tevreden met de huidige voortgang, resultaten en plannen.

Priority
No

Promoting Sustainable Cleaning Concepts

Ambition

Wij nemen onze rol als ketenpartner in toilethygiëne erg serieus. Het circulaire concept overdragen op onze klanten past dan ook in de rol die Vendor op zich heeft genomen. Op het gebied van MVO en circulaire economie zijn we in staat om onze klanten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien over onze producten en diensten. De klanten een maatschappelijk verantwoorde keuze te bieden en ze te ondersteunen om hun MVO uitstraling kenbaar te maken.

Status CSR Program

Vendor is tevreden over de huidige promotie van MVO bij klanten.

Priority
No

Improvement Plans

Aannamebeleid met betrekking tot mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.

Vendor wil een aannamebeleid ontwikkelen met betrekking tot mensen met een afstand tot arbeidsmarkt.

Timeframe
Dec 31, 2019

Assemblage en Refurbishment afdeling

Het plan is opnieuw een eigen assemblage afdeling op te zetten. Daarbij willen we actief de kansen benutten met betrekking tot refurbishment en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen.

Timeframe
Jul 1, 2019

Circulaire handdoek cassette

Eind 2019 moet de handdoek cassette volledig biodegradable gecertificeerd zijn

Timeframe
Dec 31, 2019

NEN ISO 20400

Doel is om de nieuwe NEN/ISO 20400 norm Maatschappelijk Verantwoordelijk Inkopen (MVI) volledig te integreren in het Vendor Kwaliteit management systeem

Timeframe
Dec 31, 2020

Policies and Measures

Overview of policies and measures describing the strategy and impact of the CSR program. Codes of conduct and codes of conduct for suppliers can be accessed directly from the report.

Policies

Beleidsverklaring Milieu en MVO

Vendor beleidsverklaring met betrekking tot Milieu en Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Code of conduct

Code of Conduct Vendor BV

Personeelshandboek

In het Vendor Personeelshandboek staan Personeelsregels, Interne procedures en Huishoudelijke regels. Allen gericht op gelijke kansen, elimineren en voorkomen van discriminatie en achterstelling van werknemers, privacy, seksuele intimidatie, corruptie en overige arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.

Measures

Afval management

Vendor hanteert sinds 2016 een strikte scheiding van TNO gecertificeerde afvalstromen op basis van het Afval Prestatie Profiel.Het Afval Prestatie Profiel is ontwikkeld in samenwerking met het gerenommeerde onderzoeksinstituut TNO. Voor het Profiel zijn de zestien meest gangbare afvalstromen in kaart gebracht en berekend, waarmee bedrijven een gedetailleerde inzage krijgen in de hoeveelheid waardevolle grondstoffen en CO2-uitstoot die kunnen worden bespaard met het sorteren van afval.

Vendor heeft per afvalstroom volledig inzicht in de hoeveelheid, het deel wat hiervan nog wordt hergebruikt in de vorm van nieuwe grondstoffen, Groene energie, grijze energie en restafval.

In 2016: 167.622 kg afval waarvan 83% een nieuw leven heeft gekregen. Hierdoor is 57.452 kg CO2 vermeden.

In 2017: 131.936 kg afval waarvan 81% een nieuw leven heeft gekregen. Hierdoor is 23.000 kg CO2 vermeden.

In 2018: 91.929 kg afval waarvan 83% een nieuw leven heeft gekregen. Hierdoor is 21.000 kg CO2 vermeden.

CO2 Footprint

De CO2 footprint (scope 1 & 2) van Vendor wordt jaarlijks in kaart gebracht. Doelstelling is om in 2025 een 25% CO2 reductie te realiseren ten opzichte van het peiljaar 2016. Om de doelstelling te bereiken ligt onze focus hierbij op Scope 1 deel en dan met name het wagenpark, omdat 93% van de CO2 voetafdruk wordt veroorzaakt door scope 1 in 2016. Als maatregel zijn we in 2017 begonnen om het rijden van energiezuinigere auto’s aantrekkelijker te maken. Hoe hoger de energie klasse van de auto, hoe hoger het te besteden maandelijks leasebedrag. Vendor is gericht op het continu reduceren van haar operationele CO2 voetafdruk. Door het reduceren van het aantal ritten en het verhogen van de beladingsgraad per wagen is de fleet uitstoot toegenomen. Daarnaast krijgt route planning veel prioriteit bij de service afdeling om de efficiëntie te verbeteren en daarmee een reductie van CO2 van transport te realiseren. Tot slot worden nieuwe voertuigen ingekocht die voldoen aan de Euro 6 norm.

De totale CO2 footprint in 2017 bedroeg 570 tCO2e (scope 1: 534, scope 2: 36) wat een reductie van 8.36% is ten opzichte van 622 tCo2e in 2016 (scope 1: 579, scope 2: 43).

Diversiteit en kansen

Vendor biedt stageplaatsen aan vluchtelingen uit AZC's in de omgeving. Daarnaast creëren we stageplaatsen voor leerlingen uit het VSO Leerparcours en bieden ze een kans om een certificaat te behalen.

In 2016 hebben 3 vluchtelingen, in 2017 en 2018 heeft één vluchteling uit het AZC bij Vendor werkervaring opgedaan. Gedurende hun werkstage hebben 2 deelnemers een heftruckrijbewijs kunnen behalen en 2 deelnemers hebben met succes een cursus Excel afgerond.
In 2017 heeft 1 leerling via het VSO leerparcours een stage gedaan. Na afloop van de stage is deze leerling tot op heden als oproepkracht bij Vendor werkzaam. Eind 2017 is deze leerling tevens bij vendor begonnen aan een nieuwe stage op MBO niveau en werkt hij per 2018 met een contract bepaalde tijd.

Duurzaamheids bordje

Elke klant die bewust voor duurzame gecertificeerde Vendor oplossing kiest wordt in de gelegenheid gesteld een Vendor duurzaamheidsbordje bij de toiletruimte te plaatsen. Op deze wijze ondersteunt Vendor zijn klanten ook om hun MVO beleid te ondersteunen en kenbaar te maken.

Tot april 2019 heeft Vendor 53 Duurzaamheidsbordjes verstrekt aan 17 verschillende klanten.

Energie - Groene Stroom

Vendor koopt 100% groene stroom.

Door de inzet van groene stroom zijn we vanaf 2016 in staat onze CO2 uitstoot ieder jaar met 720 tCO2e te reduceren.

Gezonde voeding

Gevarieerd fruit eten draagt bij aan een gezonde levensstijl. Vendor verstrekt gratis werkfruit voor alle Vendor medewerkers

Tweewekelijks wordt er een assortiment vers werkfruit aangeboden waar alle Vendor medewerkers gebruik van kunnen maken.

Gezondheidspagina op Vendor Intranet

In samenwerking met onze collectieve Zorgverzekeraar is er op de Vendor Intranet omgeving een gezondheidspagina geplaatst.

Op deze pagina staan handige tests, coaching programma’s, sporttips, gezonde voeding, (ontspannings)oefeningen en meer. Een app waarmee een vraag aan een verpleegkundige kan worden gesteld mbt je gezondheid of een blessurecoach, een rug coach of bewegingscoach die je adviseert over hoe te bewegen of om te gaan met een lichamelijke klacht? 7 dagen per week, ook ’s avonds.

In 2018 is deze gezondheidspagina vernieuwd.

Bijdrage aan de gezondheid van medewerkers. Alle interacties op deze gezondheidspagina staan direct in verbinding met onze collectieve zorgverzekeraar. Dit is uiteraard op vertrouwelijke basis en Vendor heeft hier geen enkel inzicht in.

Hergebruik Vendor dispensers

In 2016 is er gestart met het opzetten van een refurbishment project. Automaten worden na inname beoordeeld en indien geschikt gaan ze een refurbishment traject in waardoor ze een tweede leven krijgen.

Na een 1e volledige jaar heeft Vendor in 2017 totaal 2819 dispensers kunnen refurbishen; ruim 5% van het totaal retour gekomen aandeel.

In 2018 hebben we 1900 stuks refurbished automaten kunnen hergebruiken.

Kinderarbeid

Jaarlijks worden de niet Westerse leveranciers benaderd met het het verzoek om een verklaring op te stellen waarin opgenomen dat er geen sprake van kinderarbeid is.

In 2017 en 2018 hebben de 2 niet Westerse leveranciers een geen kinderarbeidverklaringen ondertekend.

Leveranciersbeoordeling

In de leveranciersbeoordelingen worden Milieu en MVO beleid meegenomen en wordt meegewogen in de uiteindelijk resultaat.

In 2017 zijn er 4 leveranciers op deze wijze beoordeeld.
In 2018 zijn er 2 leverancier op deze wijze beoordeeld

Persoonlijk loopbaanadvies en opleidingen

Iedere Vendor medewerker voert 1x per jaar een evaluatie & beoordelingsgesprek met zijn of haar directe manager. Tijdens dit gesprek worden de eventuele wederzijdse opleiding wensen besproken. De totale opleidingsbehoefte wordt jaarlijks in een opleidingsplan gevat en gebudgetteerd. Tevens bestaat er binnen voor Vendor medewerkers een extra mogelijkheid tot een Perspectiefgesprek en persoonlijk loopbaanadvies.

Vendor heeft de volgende interne opleidingen: Operator opleidingen en Sales academy. Daarnaast worden er specifieke persoonlijke opleidingen gevolgd.

In 2016, 2017 en 2018 heeft Vendor met het merendeel van de medewerkers een evaluatie & beoordelingsgesprek gevoerd. In 2017 is ruim EUR 40.000,- en in 2018 ruim € 61.000,- besteed aan opleidingen, zowel aan opleidingen die zijn voortgekomen uit de beoordelingsgesprekken, als aan opleidingen voor bijvoorbeeld het behoud van certificaten. In 2017 hebben 5 medewerkers en in 2018 16 medewerkers een Perspectief gesprek gevoerd.

Preventiemedewerker & VWGM Commissie

Vendor heeft een Preventiemedewerker aangesteld welke direct rapporteert aan de CEO. Deze stelt tevens de RIE met bijbehorend actieplan op en adviseert en werkt samen met de Ondernemingsraad.

De Preventiemedewerker heeft in 2016 in samenspraak met de bedrijfsarts een geheel nieuwe risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)opgesteld.

De Preventiemedewerker participeert in de Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (VWGM) commissie van de OR en overlegt en adviseert als zodanig met de Ondernemingsraad over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Deze commissie heeft periodiek overleg over het plan van aanpak en acties voortgekomen uit de RI&E om risico's te voorkomen en te minimaliseren en faciliteren en stimuleren gezonde levensstijl.

Veiligheid wordt op deze manier organisatorisch verankerd binnen de organisatie.

Stageplaatsen

Vendor neemt verantwoordelijkheid gericht op de ontwikkeling van jongeren in onze samenleving door het bieden van stagemogelijkheden.

In 2016 heeft Vendor voorzien in 3 studenten stageplaatsen. In 2017 hebben 6 studenten stageplaatsen. In 2018 hebben 5 studenten stage gelopen

Veiligheidsprojecten

De volledige productie afdeling en magazijn zijn voorzien van een belijningsplan, rekening houdend met de 5S en Lean projecten in 2017. Om het geluidsniveau in de productieafdeling te monitoren worden er elk kwartaal geluidsmetingen bij de diverse productielijnen gedaan.
Door het belijningsplan is er een duidelijke scheiding ontstaan tussen mens en transport. Tevens is er de verplichting ingevoerd tot dragen van veiligheidsschoenen en aangemeten, persoonlijke gehoorbescherming.
Bij aanvang van elke shift vindt er een gezamenlijk "dagstart" overleg plaats onder leiding van de Productie manager. Gedurende dit overleg worden o.a. alle relevante issues op gebied van veiligheid en techniek besproken. Begin 2019 zijn naar aanleiding van een risico inventarisatie 2 productielijnen preventief stilgezet. Naar aanleiding van een incident in 2018 hebben we en technische aanpassing op een productielijn gedaan.

De veiligheidsmaatregelen waar Vendor op stuurt dragen bij tot het verminderen van het aantal ongevallen. In 2017 was het percentage daadwerkelijke ongevallen is in lijn met de doelstelling 0%. In 2018 is er 1 incident geweest waardoor de doelstelling niet is gehaald. Het betrof een beknellingsincident zonder blijvende gevolgen.

www.vendor.nl

Op de Vendor website wordt ruim aandacht geschonken aan het Vendor MVO beleid en duurzaam gecertificeerde producten. Tevens hebben we op de website het Vendor MVO verslag voor iedereen inzichtelijk gemaakt en te downloaden.

Bijdrage bewustzijn MVO

Certificates and Awards

Certificates, product labels and other forms of external assessments, indicating that the company complies with the underlying CSR standards. If applicable, awards and rankings are also listed. The company certificates can be downloaded directly from this report.

Certificates and Assessments

ISO 14001

ISO 14001:2015
The selling, producing, assembly and delivery of toilet hygiene products and services by Vendor Holding B.V.

Valid until
Jan 17, 2020

ISO 9001

ISO 9001:2015

The selling, producing, assembly and delivery of toilet hygiene products and services by Vendor Holding B.V.

Valid until
Jan 19, 2020

MVO Prestatieladder

Level 4

The selling, producing, assembly and delivery of products and services related to toilet hygiene by Vendor B.V.

Het MVO Managementsysteemcertificaat is een objectief bewijsmiddel dat het bedrijf of organisatie een Managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Stakeholdereisen zijn onder meer de eisen van de overheid, zoals in Nederland 'Criteria duurzaam inkopen'. Deze criteria maken dan ook deel uit van de certificatie voor de MVO Prestatieladder.

Valid until
Jan 14, 2022

Cradle to Cradle

Product

Vendor pure soap en foam

100% van alle Pure Soap en Pure Foam (eigen Vendor recepturen) worden in opdracht van Vendor geproduceerd. In 2018 is er een cradle to cradle hercertificering op Gold niveau. Vendor pure foam en soap zijn als eerste ter wereld beloont met een cradle to cradle Gold certificering.

Valid until
Jun 27, 2020

EU Ecolabel

Product

Vendor toiletpapier en zeep & foam zijn voorzien van het EU ecolabel

100% van alle Vendor 1- en 2-laags compact toiletrollen worden in eigen beheer geproduceerd en zijn gecertificeerd met het EU Ecolabel
100% van alle Vendor Basic zeep, Silk zeep, Ocean zeep en Foam (eigen Vendor recepturen) worden in opdracht van Vendor geproduceerd en zijn voorzien van het EU Ecolabel

Valid until
Dec 31, 2021

Nordic Swan

Product

Nordic Ecolabel certificering voor Vendor Handdoekcassettes
Nordic Ecolabel certificering Vendor 1- en 2-laags toiletpapier

100% van de non-stop gevouwen Vendor handdoekcassettes voor de Vendor handdoekautomaat worden in eigen beheer geproduceerd en zijn gecertificeerd met het Nordic Ecolabel.

100% van de Vendor 1- en 2-laags compact toiletrollen worden in eigen beheer geproduceerd en zijn gecertificeerd met het Nordic Ecolabel

Valid until
Jun 30, 2023

Erkend leerbedrijf

Vendor is al sinds 2012 een erkend leerbedrijf voor 9 verschillende opleidingen op diverse niveau's

Sustainability Report

Jaarlijks terugkerende externe audit uitgevoerd door Spring Associates in opdracht van Egeria. Betreft een ESG Rapportage over de ESG prestaties van Vendor. ESG staat voor Environment & Social Governance, de drie pijler om de duurzaamheid en ethische impact van een organisatie te bepalen.

Awards

Tilburgs bedrijf van de maand

Vendor krijgt de prijs omdat dit sociale bedrijf de laatste jaren een enorme boost doormaakt, prijzen in de wacht sleept en een grote ambassadeur en werkgever is voor de stad.