Interested to see more CSR reports, click here for a free login to the CSR Register.

KlokGroep Totaalonderhoud BV

Formal name
KlokGroep Totaalonderhoud B.V.
CoC Number
64561119
Subscription
TIM L
Sector
F41 - Construction of buildings
Verification
Moderate assurance
Publication date
Sep 18, 2020

Organization

About KlokGroep Totaalonderhoud BV

Het ontwikkelen/aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van verbouw, renovatie en onderhoud in de Burgerlijke & Utiliteitsbouw (B&U) sector.

Vision

Verder denken meer doen, de basis van onze brede dienstverlening. We zijn gespecialiseerd in het volledige traject: initiëren - ontwikkelen - realiseren - wonen - onderhouden - beheren. We beginnen dus graag bij het begin, maar wij laten daarna niet meer los. Onze bedrijfsvisie in enkele woorden. Opdrachtgevers kunnen rekenen op onze betrokkenheid, een proactieve instelling en het vakmanschap die nodig zijn om projecten te realiseren volgens de wensen en binnen de afgesproken kaders. Zo gaan wij met onze opdrachten om, zowel bij nieuwbouw, verbouw of renovatie. De directie van Totaalonderhoud stelt zich het borgen en voortdurend verbeteren van zowel de kwaliteit van haar organisatie en de door haar vervaardigde producten als het bewustzijn voor veiligheid, aandacht voor de gezondheid en zorg voor het milieu ten doel.

Mission

Totaalonderhoud, gevestigd in Nijmegen, is een divisie van een vooraanstaande ontwikkelende bouwer die vernieuwing en innovatie opzoekt voor maximale kwaliteit tegen scherpe prijzen. Met Midden- en Zuid Nederland als belangrijkste marktgebied realiseert Totaalonderhoud als middelgroot bouwbedrijf projecten op het gebied van verbouw, renovatie en onderhoud.

Core Values

Verder denken, meer doen. Familiebedrijf met lef. Daadkrachtig en onderscheidend.

View on CSR

Duurzaamheid is bij Totaalonderhoud een onderdeel van het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-beleid). MVO is belangrijk voor Totaalonderhoud vanwege de verantwoordelijkheid voor de toekomst en vanwege de continuïteit van de onderneming. Totaalonderhoud wil met het MVO beleid onder meer een optimale situatie bereiken tussen duurzaamheid en kosten. Totaalonderhoud doet dit door te ontwikkelen en te bouwen met oog voor mens, milieu en continuïteit van de onderneming.

CSR Statement

Company Details

Scope for this report
Renovatie en onderhoudsactiviteiten aan woningen en bedrijfsgebouwen door KlokGroep Totaalonderhoud B.V. (Kamer van Koophandel 64561119) gevestigd in Nederland. Holding, KlokGroep B.V., en activiteiten van andere werkmaatschappijen zijn niet in scope.
Total FTE in scope
24
Annual Turnover
€ 34,000,000
Company Ownership
KlokGroep Totaalonderhoud B.V. is een divisie van KlokGroep B.V. te Nijmegen.

Company Contact

 
M. Beekman
 
m.beekman@klokgroep.nl
 
+31610989268
Company Website
www.klokgroep.nl
CSR Website
https://www.klokgroep.nl/mvo
Info email
n/a

Visitor Address

 
Kanaalstraat 200
 
6541 XN Nijmegen
 
Gelderland
 
Netherlands

Business Analysis

Value Chain

Supply chain

 • Beton
 • Hout
 • Kalkzandsteen
 • Overige materialen
 • Onderaanneming/Menskracht
 • Materieel
 • Wagenpark
 • Faciliteiten

KlokGroep Totaalonderhoud BV

 • Planvoorbereiding
 • Calculatie
 • Inkoop
 • Projectvoorbereiding
 • Project realisatie (bouwplaats)
 • Facilitair management
 • HR

Products and services

 • Verbouw, renovatie en onderhoud

Issue Matrix

The impact analysis indicates whether issues are relevant for the supply chain, the company, or its products or services. Issues that are not relevant for this company are not listed in the report. Relevant issues are divided in five categories:

 • Shared value: These issues are crucial for the sustainable development of products and services. They may hold opportunities for clients and other stakeholders to improve the CSR impact of their own activities.
 • Opportunities: These issues provide opportunities for the company to improve the internal CSR performance to create a truly sustainable organization.
 • Risks: These issues represent significant CSR risks that should be addressed and monitored.
 • Future impact: These issues represent CSR opportunities for the future: at this moment the company does not see enough opportunity to influence them, but this may change.
 • Limited impact: These issues are relevant for the activities of the company, but impact is limited.

Shared value
 • Energy Efficient Buildings
Opportunities
 • Work for Vulnerable Groups (Social Return)
 • Health & Safety at Work
 • Employability & Human Development
 • Social Dialogue - Workers Council
 • Circular Economy
 • Energy Efficiency and Renewable Energy
 • Pollution
 • Protection of the environment
 • Employment creation and skills
Risks
 • Contracts and Social Obligations
 • Ethical Conduct
 • Complaint and Dispute Resolution
Future impact
 • Sustainable resource use
 • Climate Change
 • Prevention of pollution
Limited impact
 • Discrimination & vulnerable groups
 • Employment relationships
 • Health and safety at work
 • Conditions of work
 • Human development
 • Wages and Social Benefits for Personnel
 • Sustainable resource use
 • Protection of the environment
 • Prevention of pollution
 • Respect for property rights
 • Promoting social responsibility
 • Fair Competition & Antitrust
 • Sustainable Procurement
 • Fair competition
 • Anti-corruption & Business integrity
 • Wellbeing of End-Consumers
 • Sustainable consumption
 • Fair marketing & contracting
 • Safety During Construction or Operations
 • Wealth and income creation
 • Wealth and income creation
 • Social investment
No impact
 • Supply chain
 • KlokGroep Totaalonderhoud BV
 • Products and services

CSR Program

Management Approach

Core Subject Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

KlokHolding staat positief in haar beleid om werkzoekenden met een arbeidsbeperking een kans te geven. We gaan niet specifiek op zoek naar mensen met een beperking. Potentiële kandidaten verwelkomen wij graag en samen met hen, en eventueel hun coach, zoeken we naar mogelijkheden. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden van de kandidaat en proberen we de onmogelijkheden op te lossen.

Core Subject Labour Practices

Contracts and Social Obligations

Ambition

Totaalonderhoud wil voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied.

Social Dialogue - Workers Council

Ambition

Totaalonderhoud streeft naar een optimale communicatie met haar medewerkers.

Health & Safety at Work

Ambition

Totaalonderhoud streeft naar optimale gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en alle andere aanwezigen op de bouw.

Objectives

Injury frequency
Doelstelling is om de IF lager te houden dan 7

Employability & Human Development

Ambition

Totaalonderhoud streeft naar een optimaal opleidingsniveau van haar medewerkers en een optimaal aantal stagiaires en leerlingen.

Core Subject Environment

Pollution

Ambition

Totaalonderhoud streeft er naar zo weinig mogelijk afval te laten ontstaan op de bouwplaats en het afval dat er is zo milieuvriendelijk mogelijk af te voeren en te laten verwerken.

Circular Economy

Ambition

KlokGroep Totaalonderhoud streeft er naar om in beeld te krijgen wat circulair bouwen voor invloed heeft op haar producten.

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

Totaalonderhoud streeft er naar om haar CO2 uitstoot in 2020 met 10% te verminderen ten opzichte van 2015 in relatie tot haar omzet. Totaalonderhoud streeft naar een lage CO2 uitstoot van haar eigen kantoorpand, dit kantoorpand is gebouwd onder Breeam excellent.

Energy Efficient Buildings

Ambition

Totaalonderhoud streeft er naar om duurzaam te renoveren waardoor de CO2 uitstoot van gebouwen daalt.

Core Subject Fair Practices

Ethical Conduct

Ambition

Totaalonderhoud wil eerlijk zaken doen en onderschrijft de procedures van het SBIB

Sustainable Procurement

Ambition

Totaalonderhoud wil dat haar opdrachtnemers gaan voldoen aan de gedragscode voor leveranciers.

Core Subject Consumer Issues

Complaint and Dispute Resolution

Ambition

Totaalonderhoud streeft naar een optimale bereikbaarheid en adequate afhandeling van eventuele klachten.

Policies

Beleidsverklaring

Verklaring van de directie hoe wij om wensen te gaan met het continu verbeteren van zaken op gebied van te leveren kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu.

Code of conduct

Code of conduct Suppliers

MVO gedragsregels voor de leveranciers van KlokGroepTotaalonderhoud.

Gedragsregels veiligheid voor onderaannemers

Iedere medewerker op de bouw ontvangt vóór aanvang van de werkzaamheden instructie over veiligheidsregels en voorschriften die gelden op de bouw.
Eenieder dient deze veiligheidsregels en voorschriften te kennen, te begrijpen en strikt na te leven. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en voorschriften.
Alle veiligheidsvoorschriften verstrekt door de realisatiemanager (tevens VGM coördinator) en/of middels bouwborden en dergelijke dienen strikt te worden nageleefd.
Indien werkzaamheden, omstandigheden, gebruik van producten of dergelijke dit vereisen, dienen de nodige maatregelen te worden getroffen en voorschriften te worden nageleefd.

MVO visie

Sinds een jaar of vijf profileert KlokGroep zich meer en meer als organisatie die werk maakt van mvo. Mens & maatschappij, milieu & leefomgeving en bedrijfsvoering & klantwaarde: het zijn de people, planet en profit van de bouwer-ontwikkelaar. KlokGroep is geen overheidsinstantie. Dus is profit net zo belangrijk als people en planet. De drie thema’s zijn in ons bedrijf overal aanwezig. De aandacht voor mvo is een typisch hedendaags verschijnsel. Vroeger hoorde je geen bedrijf hierover. Maar tijden zijn veranderd. En wij gaan daarin mee. We willen daar ook in mee. En dus hebben we deze drie pijlers aangewezen en beleid ontwikkeld. In mei 2016 hebben we daar een MVO visie voor opgesteld en ingevoerd.

Measures

CO2 reductie

CO2 reductie is een speerpunt van het milieubeleid van KlokGroep. De afgelopen jaren hebben we met name geïnvesteerd in een energiezuiniger wagenpark, het inkopen van groene stroom op bouwplaatsen en het verbeteren van onze afvalstroom, zodat er meer gerecycled kan worden.
Onze doelstelling is 10% reductie in relatie tot onze omzet voor de periode 2015-2020. Er is een plan van aanpak gemaakt waarin de focus ligt op het wagenpark, energieverbruik op bouwplaatsen en van het kantoor, bewustzijn van medewerkers en afval.

In 2017 is de doelstelling van 2% reductie per jaar niet gehaald. Dit komt met name doordat de scope van de CO2 berekening is uitgebreid van KlokGroep naar de Holding. Dit betekent dat het volledige nieuwe kantoorgebouw alsmede het volledige wagenpark nu in de scope is meegenomen. De cijfers over 2017 zijn derhalve niet goed vergelijkbaar met 2016 en de jaren ervoor.
De doelstelling is 10% CO2 reductie in 2010 tov 2015 in relatie tot de omzet. In 2018 hebben we een relatieve CO2 reductie gerealiseerd van ca 8%.
De relatieve CO2 reductie in 2019 is ten opzichte van 2015 inmiddels 57% lager. De doelstelling van 10% is inmiddels dus ruimschoots behaald. De belangrijkste maatregelen die hiertoe geleid hebben zijn de samenstelling van het wagenpark en het gebruik van groene energie op bouwplaatsen.

Ecoveren

Met het verduurzamingsconcept Ecoveren kunnen vastgoedbezitters hun bestaande woningvoorraad klaarstomen voor de toekomst. Concreet betekent dit dat alle woningen die nu gebruik maken van aardgas, modulair worden omgezet naar een all-electric variant met een optimale energieprestatie.
Aardgasvrij én CO2 neutraal.
Ons verduurzamingsconcept Ecoveren bestaat uit verschillende modules waarmee we gefaseerd en flexibel in de komende jaren aan de slag gaan.
Er worden gedurende het hele proces doordachte en efficiënte keuzes gemaakt voor de lange termijn, zonder spijt achteraf (no-regret). Bijvoorbeeld door modules te combineren met doorlopend onderhoud. Investeringen worden efficiënt gespreid en er wordt direct vanaf de eerste module al een duurzaam resultaat geboekt.

EcoVeren geeft gebouwen extra levensduur en duurzaam woongenot.
Met Ecoveren biedt KlokGroep Totaalonderhoud een duurzaam renovatie- en onderhoudsconcept voor bestaande bouw, met focus op energie efficiëntie.
De opbrengst verschilt per project, maar gemiddeld kan worden gezegd dat het Ecoveren concept woningen van een energielabel D of E verbetert naar een label B, A of A+. In 2019 betrof het 593 wooneenheden. Sinds de introductie zijn ruim 1460 wooneenheden met dit concept verduurzaamd.

Fit de Klok rond

Jaarlijks organiseert KlokGroep de Gezonde KlokMaand. Een maand vol sportieve activiteiten en aandacht voor gezond eten en werken. Gedurende het hele jaar worden diverse sportieve activiteiten georganiseerd. Hiervoor is ook aandacht in ons personeelsblad Vakwerk.
Naast onze aandacht voor veiligheid (VCA) wordt er vanuit vele kanten aandacht besteedt aan gezondheid en vitaliteit. Klok Groep wil hiermee haar medewerkers stimuleren om actief, gezond en verantwoord te leven en te werken. Op ons interne internet is een website ingeruimd voor "Fit de klok rond"waar veel informatie te vinden is over voeding en bewegen.

KlokGroep probeert hiermee de gezondheid van haar medewerkers op peil te houden en te verbeteren zodat men tevreden en langer inzetbaar zal zijn. Sinds 2014 lag het verzuim bij KlokGroep ruim onder het gemiddelde binnen de bouw. In 2019 ligt het percentage helaas iets hoger door een klein aantal langdurig zieken.

KlokNet

KlokHolding heeft een facebookachtige internetapplicatie waarmee alle medewerkers met elkaar, met de GOR en met het bedrijf kunnen communiceren.

KlokNet is in september 2017 life gegaan. Inmiddels maakt een dashboard met bedrijfsgegevens onderdeel uit van KlokNet. Hiermee worden medewerkers op de hoogte gehouden van zaken als verkochte woningen, aantal medewerkers en stagiairs, in- en uitstroom en verzuim. Hieraan zullen ook gegevens over veiligheid worden toegevoegd. Tijdens de coronacrisis is KlokNet hét medium waarmee de directie alle medewerkers op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen.

KlokSchool

De KlokSchool is opgericht om doelgerichter en toegepast op KlokGroep het kennisniveau van alle medewerkers te vergroten, door te leren van elkaar. Medewerkers delen binnen de KlokSchool kennis met andere medewerkers in de vorm van workshops en cursussen. Waar nodig kan tevens een externe partij worden ingezet.

KlokGroep verhoogt met de KlokSchool het kennis- en vaardighedenniveau van haar medewerkers. Inmiddels zijn vele cursussen gegeven, waaraan veel medewerkers hebben deelgenomen. De cursussen lopen uiteen van persoonlijke ontwikkeling (leidinggeven, brieven schrijven), energieneutraal bouwen, timmeren, bouwrecht, BIM, UAV tot vaardigheden met de Ipad Word en Excel.
Er wordt niet gewerkt met diploma's maar alleen met deelnames.

Opleidingsprogramma's voor leerlingen

KlokGroepTotaalonderhoud biedt opleidingsplaatsen voor leerlingen en stagiairs om op deze wijze bij te dragen aan het opleiden van nieuwe vakkrachten in de bouw. KlokGroepTotaalonderhoud neemt deel aan het Stimuleringsfonds leren/werken (Stifo). Stifo organiseert leerwerkplekken in samenwerking met opdrachtgevers in de bouw. De opdrachtgevers hebben middels bestekken de sleutel in handen om opdrachtnemers te bewegen leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo wordt een level playing field gecreëerd voor alle deelnemers en wordt opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Leerlingen doen werkervaring op in de reguliere bouwprojecten
en op kantoor van KlokGroepTotaalonderhoud. Vanuit de HRM afdeling van KlokGroep wordt een en ander aangestuurd. Naar verwachting zullen er in 2020 5 leerlingen bij KlokGroep Totaalonderhoud worden geplaatst.

Slimmer (Lean) bouwen

Slimmer bouwen is een methode bij KlokGroepTotaalonderhoud om te blijven verbeteren en verspillingen te minimaliseren, gebaseerd op de Lean methode. Wij streven ernaar om hiermee de kwaliteit, kostprijs, doorlooptijd, werksfeer, relatie met de klant, product / dienst, communicatie, continuïteit, rentabiliteit, milieu, etc. te verbeteren.

Met slimmer bouwen streeft KlokGroep ernaar om verspillingen te minimaliseren zowel in bouwtijd als in materialen en de faalkosten te verminderen. Sinds de invoering van dit programma zijn de nazorgkosten als percentage van de omzet gedaald van 0,40% in 2014 naar 0,14% in 2018 en 0,08% in 2019.

Veiligheidsprogramma

In 2020 is veiligheid door de directie bestempeld tot prioriteit nummer 1. We hebben begin 2020 een BLVC plan procedure doorgevoerd. Per 1 juli 2020 is een veiligheidsmanager gestart, dit is een nieuwe functie binnen KlokGroep. De veiligheidsmanager gaat het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau brengen.
We hebben ons veiligheidsbeleid aangescherpt, dit intern gecommuniceerd en hierin tevens alle Comakers meegenomen.

Het aantal ongevallen, inclusief onderaannemers werkzaam voor KlokGroep, is de laatste jaren aan het stijgen van 15 in 2015 naar 27 in 2019. De incidentfrequentie laat al jaren een dalende trend zien (van 6,9 in 2015 naar 3,4 in 2018) maar is in 2019 gestegen naar 5,8. De stijging in het aantal ongevallen heeft vooral te maken met een sterk stijgende omzet en de aantrekkende economie die in de bouw gepaard gaat met arbeidstekort en daardoor hogere werkdruk en ook minder gekwalificeerd personeel. Veiligheid verdient daarom meer aandacht op de bouwplaats.

Het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers en van alle medewerkers op de bouwplaatsen gaat naar een hoger niveau.

Voorkomen milieuvervuiling

Om milieuvervuiling te voorkomen streven wij naar zo weinig mogelijk afval op de bouwplaatsen. Daarnaast streven wij naar een zo goed mogelijke scheiding van het afval dat toch ontstaat.

In het managementreview wordt jaarlijks de hoeveelheden afval geanalyseerd.
De afvalscheiding wordt geoptimaliseerd dmv de toepassing van milieustraten.

Improvement Plans

Gedragscode voor leveranciers implementeren

In overleg met de afdeling contractmanagement zal de gedragscode voor leveranciers worden gecommuniceerd en toegevoegd aan de contractstukken.

Timeframe
Sep 1, 2021

Klokken Gelijk

In 2019 is een verandertraject ingezet om KlokGroep voor te bereiden op de toekomst. In juni 2020 zijn drie werkgroepen gestart om nieuwe programma's te implementeren op de onderwerpen:
Klantreis
Digitale bedrijfsvoering
Mens, gedrag en cultuur

Timeframe
Dec 31, 2021

Certificates and Awards

Certificates

ISO 14001

Milieucertificaat voor:

Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud in de Burger- en Utiliteitssector.

Valid until
May 15, 2021 Expired

ISO 9001

Kwaliteitscertificaat voor:
Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud in de Burger- en Utiliteitssector.

Valid until
May 15, 2021 Expired

VCA

VCA**: Veiligheidscertificaat voor:

Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud in de Burger- en Utiliteitssector.

Valid until
May 15, 2021 Expired

Forest Stewardship Council (FSC)

Product

FSC pure en mixed

Gebruik hout uit verantwoord beheerde bossen.

Valid until
Mar 3, 2021 Expired

Third-party Assessments

Erkend Leerbedrijf

KlokGroepTotaalonderhoud is een Erkend leerbedrijf om beroepspraktijkvorming voor het middelbaarberoepsonderwijs te verzorgen en voor timmeropleidingen en kaderfunctionarissen.

RI&E

Risicoinventarisatie en -evaluatie van KlokGroep BV door erkend HVK'er.

Verklaring Belastingdienst

Een verklaring van de Belastingdienst dat wij voldoen aan de betalingen aan de Belastingdienst wat betreft de loonheffingen.

Awards

FSC ranking

FSC heeft een ranking opgesteld voor de toepassing van duurzaam hout en de communicatie hierover. KlokGroep staat hierin in 2018 op de 26ste plaats (2017 26e plaats, 2016 22e plaats, 2015 27e plaats).

Received on
Sep 12, 2018

Nijmeegse ondernemer van het jaar 2018

Ton van de Klok is in het najaar van 2018 uitgeroepen tot Nijmeegse ondernemer van het jaar door Nijmegen Business, het ondernemersplatform van Nijmegen. De jury spreekt haar lof uit over de lange-termijn-visie en de focus op continuïteit. Er is goed nagedacht over de opvolging en duurzaamheid. Ook hun idee voor een eigen pool met
vakmensen in samenwerking met het ROC springt in het oog. Het overnameprotocol voor de vierde generatie is bijzonder te noemen. De 19 neven en nichten krijgen allemaal de kans om zich te bewijzen. Uiteindelijk kunnen maximaal 3 van hen directeur/mede-eigenaar worden.

Received on
Nov 16, 2018

Nominatie Familiebedrijvenaward

De Stichting Familie Onderneming heeft in April 2018 de familiebedrijvenaward uitgereikt aan Dutch Flower Group. KlokHolding zat bij de laatste 5 bedrijven.

Received on
Apr 11, 2018