Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

KlokGroep Totaalonderhoud BV

Formal name
KlokGroep Totaalonderhoud B.V.
CoC Number
64561119
Sector
F41 - Construction of buildings

Organization

About KlokGroep Totaalonderhoud BV

Het ontwikkelen/aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van verbouw, renovatie en onderhoud in de Burgerlijke & Utiliteitsbouw (B&U) sector.

Vision

Verder denken meer doen, de basis van onze brede dienstverlening. We zijn gespecialiseerd in het volledige traject: initiëren - ontwikkelen - realiseren - wonen - onderhouden - beheren. We beginnen dus graag bij het begin, maar wij laten daarna niet meer los. Onze bedrijfsvisie in enkele woorden. Opdrachtgevers kunnen rekenen op onze betrokkenheid, een proactieve instelling en het vakmanschap die nodig zijn om projecten te realiseren volgens de wensen en binnen de afgesproken kaders. Zo gaan wij met onze opdrachten om, zowel bij nieuwbouw, verbouw of renovatie. De directie van Totaalonderhoud stelt zich het borgen en voortdurend verbeteren van zowel de kwaliteit van haar organisatie en de door haar vervaardigde producten als het bewustzijn voor veiligheid, aandacht voor de gezondheid en zorg voor het milieu ten doel.

Mission

Totaalonderhoud, gevestigd in Nijmegen, is een divisie van een vooraanstaande ontwikkelende bouwer die vernieuwing en innovatie opzoekt voor maximale kwaliteit tegen scherpe prijzen. Met Midden- en Zuid Nederland als belangrijkste marktgebied realiseert Totaalonderhoud als middelgroot bouwbedrijf projecten op het gebied van verbouw, renovatie en onderhoud.

Core Values

Verder denken, meer doen. Familiebedrijf met lef. Daadkrachtig en onderscheidend.

ESG Statement

View on ESG

Duurzaamheid is bij Totaalonderhoud een onderdeel van het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO-beleid). MVO is belangrijk voor Totaalonderhoud vanwege de verantwoordelijkheid voor de toekomst en vanwege de continuïteit van de onderneming. Totaalonderhoud wil met het MVO beleid onder meer een optimale situatie bereiken tussen duurzaamheid en kosten. Totaalonderhoud doet dit door te ontwikkelen en te bouwen met oog voor mens, milieu en continuïteit van de onderneming. We zijn ons er van bewust dat de visie op MVO continue aan veranderingen onderhevig is. Onze visie verdiend een update waar hard aan gewerkt word, deze presenteren wij in 2022 .

 • Download ESG Statement File MVO_verklaring_nl KlokGroep Totaalonderhoud 2021 18062021 get JB.pdf is available in online report.

Elke medewerker krijgt bij het in dienst treden de gedragscode als bijlage bij het contract. Ieder jaar wordt de gedragscode onder de loep genomen en veranderingen doorgevoerd waarnodig. E.e.a. gaat in afstemming met de Gemeenschappelijk Ondernemersraad waar dit jaarlijks op de agenda staat.

Company Details

Scope for this report

Renovatie en onderhoudsactiviteiten aan woningen en bedrijfsgebouwen door KlokGroep Totaalonderhoud B.V. (Kamer van Koophandel 64561119) gevestigd in Nederland. KlokHolding, KlokGroep en Novaform, en activiteiten van andere onderliggende werkmaatschappijen zijn niet in scope.

Total FTE in scope
24
Annual Turnover (euros)
€ 34,000,000

Company Ownership

KlokGroep Totaalonderhoud B.V. is een divisie van KlokGroep B.V. te Nijmegen.

Company Contact

 
M. Beekman
 
m.beekman@klokgroep.nl
 
+31610989268
Company Website
www.klokgroep.nl
ESG Website
https://www.klokgroep.nl/mvo

Visitor Address

 
Kanaalstraat 200
 
6541 XN Nijmegen
 
Gelderland
 
Netherlands

Business Context

Value Chain

Supply chain

 • Beton
 • Hout
 • Kalkzandsteen
 • Overige materialen
 • Onderaanneming/Menskracht
 • Materieel
 • Wagenpark
 • Faciliteiten

KlokGroep Totaalonderhoud BV

 • Planvoorbereiding
 • Calculatie
 • Inkoop
 • Projectvoorbereiding
 • Project realisatie (bouwplaats)
 • Facilitair management
 • HR

Products and services

 • Verbouw, renovatie en onderhoud

Financial Materiality

Note: The financial analysis indicates whether ESG issues are significant for the company, or its products or services. Issues that are not relevant are not listed in the report.

Shared value
 • Energy Efficient Buildings
Opportunities
 • Protection of the environment
 • Circular Economy
 • Energy Efficiency and Renewable Energy
 • Pollution
 • Social Dialogue - Workers Council
 • Health & Safety at Work
 • Employability & Human Development
 • Work for Vulnerable Groups (Social Return)
 • Employment Creation and Skills
Risks
 • Contracts and Social Obligations
 • Ethical Conduct
 • Complaint and Dispute Resolution
Future impact
 • Sustainable resource use
 • Climate Change
 • Prevention of pollution
Limited impact
 • Sustainable resource use
 • Prevention of pollution
 • Protection of the environment
 • Health and safety
 • Conditions of work
 • Human development
 • Legal Sontracts and Social Obligations
 • Wages and Social Benefits for Personnel
 • Discrimination & vulnerable groups
 • Wealth and Income Creation
 • Social investment
 • Wealth and Income Creation
 • Fair competition
 • Corruption and Bribery
 • Sustainable Procurement
 • Respect for property rights
 • Sustainable Procurement
 • Fair Competition & Antitrust
 • Safety During Construction or Operations
 • Fair & inclusive marketing
 • Wellbeing of Consumers
 • Responsible Consumption
No impact
 • Environment
 • Environment
 • Environment
 • Labour Practices
 • Labour Practices
 • Human Rights
 • Human Rights
 • Community
 • Community
 • Community
 • Fair Practices
 • Fair Practices
 • Consumer Interests
 • Consumer Interests
 • Supply chain
 • KlokGroep Totaalonderhoud BV
 • Products and services

ESG Program

Management Approach

Core Subject Environment

Energy Efficiency and Renewable Energy

Ambition

Totaalonderhoud streeft er naar om haar CO2 uitstoot in 2025 met 10% te verminderen ten opzichte van 2020 in relatie tot haar omzet. Totaalonderhoud streeft naar een lage CO2 uitstoot van haar eigen kantoorpand, dit kantoorpand is gebouwd onder Breeam excellent.

Objectives

Doelstelling CO2 reductie

Totaalonderhoud streeft er naar om haar CO2 uitstoot in 2025 met 10% te verminderen ten opzichte van 2020 in relatie tot haar omzet.

Energy Efficient Buildings

Ambition

KlokGroep Totaalonderhoud volgt de Trias-energetica; De meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, zodat ze op een efficiënte manier samenwerken. Efficiënt in de zin van: zo duurzaam mogelijk, dus zo energiezuinig mogelijk en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Maar ook in de zin van kosteneffectiviteit: er wordt meer energie bespaard per bestede euro streeft er naar om duurzaam te renoveren waardoor de CO2 uitstoot van gebouwen daalt.

Objectives

Doelstelling opwaarderen vastgoed

Doelstelling van onze klanten: B2B financiële instellingen waarbij we bij 1 klant Paris Proof bouwen en bij de ander Breeam excellent halen. Ketensamenwerking met Woningcorporatie waarbij we het bezit minimaal naar label B brengen.

Pollution

Ambition

Totaalonderhoud streeft er naar zo weinig mogelijk afval te laten ontstaan op de bouwplaats en het afval dat er is zo milieuvriendelijk mogelijk af te voeren en te laten verwerken.

Objectives

Afvalproductie

De doelstelling is om ieder jaar 2% minder afval te produceren in relatie tot de omzet

Circular Economy

Ambition

KlokGroep Totaalonderhoud streeft om het aandeel circulair bouwen ieder jaar te verhogen. Bij ieder project zullen wij de opdrachtgever wijzen op de kansen voor hergebruik van materiaal en inzet van gebruikte bouwmaterialen. Naast opdrachtgever hebben wij ook gesprekken met onze co-makers om circulaire keten rond te maken.

Objectives

Circulaire projecten

Bij KlokGroep Totaalonderhoud bouwen wij in 2022 minimaal 4 circulaire bouwprojecten. Dit zijn projecten waar veel rekening houden met: - Bio-based - Hergebruik - Milieu-impact - losmaakbaarheid - restwaarde - kringlopen sluiten

Core Subject Labour Practices

Contracts and Social Obligations

Ambition

Totaalonderhoud wil voldoen aan wet- en regelgeving op dit gebied.

Social Dialogue - Workers Council

Ambition

Totaalonderhoud streeft naar een optimale communicatie met haar medewerkers om de betrokkenheid te behouden en te vergroten. Binnen de KlokGroep zijn hier verschillende kanalen voor: - Via Kloknet; het intranet die voor iedere werknemer bereikbaar is. - Via AFAS; dit is een online platform waar iedereen via het web of de app toegang heeft tot haar eigen personeelsdossier. - De GOR die actief acteert op geluiden uit de organisatie. - Medewerkers tevredenheidsonderzoek De beoordelingsgesprekken zijn feitelijk vervallen. Dit is vervangen door de voortgangsgesprekken die als doel hebben om de medewerker meer in beeld te krijgen. Deze methodiek komt uit het Klokken gelijk traject. Op basis van jaarplannen stel je doelen op diverse vlakken. Praktische betekend dit dat iedere medewerker "watjes" en "hoetjes" op dient te stellen op basis van de jaarplannen. Iedereen doet hier actief aan mee met als doel het bedrijf maar jezelf als persoon verder te ontwikkelen.

Objectives

Cursus

Iedere medewerker van KlokGroep krijgt de cursus "Spreek aan, spraak uit, spreek af"

MTO

Klogroep houdt jaarlijks een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek. Het percentage betrokkenehid is de belangrijkste graadmeter. Deze is al erg hoog maar KlokGroep wil de betrokkenheid in 2021 verder verhogen van 54.8% naar 60%

Health & Safety at Work

Ambition

Totaalonderhoud streeft naar optimale gezondheid en veiligheid van haar medewerkers en alle andere aanwezigen op de bouw. Daarbij ondersteunt Klokgroep ook in het vitaal naar het pensioen brengen van medewerkers op leeftijd.

Objectives

Corona testen

Klokgroep heeft afspraken met diverse partijen om je snel op corona te laten testen.

Ongevallen met verzuim

De doelstelling is: nul ongevallen met verzuim.

Vitaal met pensioen

Klokgroep brengt mensen graag vitaal naar het pensioen. Dit doen we onder andere door: - De mogelijheid van het gebruik maken van de zwaarwerk regeling. Streven voor 2021 is het 3-5 keer toepassen hiervan.

Thuiswerkbeleid

Klokgroep faciliteert thuiswerken. Er komt een vergoedingsregeling van thuiswerk gerelateerde spullen in 2022

Employability & Human Development

Ambition

De medewerkers van KlokGroep dienen hun werk goed uit te kunnen voeren. De hulpmiddelen die HRM hier onder andere voor biedt zijn: - Voortgangsgesprekken (persoonlijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord) - KlokSchool aanbod. iedere wedewerker mag hier gebruik van maken. - Diverse opleidingsplannen en hulp door POP gesprekken. - Medewerkers tevredenheid onderzoek. - het aantrekken van nieuwe medewerkers met de juiste vaardigheden om de organisatie sterk te houden. Totaalonderhoud streeft naar organisatie met medewerkers die goed hun werk uit kunnen voeren waarbij veel ondersteuning wordt geboden in persoonlijke groei, carrière kansen en werkplezier.

Objectives

Doorgroeikansen

Klokgroep streeft er na om zo veel mogelijk mensen binnen de organisatie te laten doorgroeien. In 2021 zijn dit er 12 geweest.

Verloop

Als gevolg van de kansen die KlokGroep biedt is het verloop (uitdienst tredingen) erg laag. Wij willen onder de cijfers van het CBS blijven.

MVT

Het Medewerkers tevredenheids onderzoek is terugkerend en de uitslagen worden verwerkt, geanalyseerd en als verbetering in de organisatie doorgevoerd.

Core Subject Human Rights

Work for Vulnerable Groups (Social Return)

Ambition

KlokHolding staat positief in haar beleid om werkzoekenden met een arbeidsbeperking een kans te geven. In samenwerking met de WIL Groep (werkend leren) bieden we mensen een kans om zich te laten omscholen naar een baan in de bouw. Deze kandidaten verwelkomen wij graag en samen met hen, en eventueel hun coach, zoeken we naar mogelijkheden.

Objectives

werkbedrijf rvn

Klokgroep stimuleerd het inhuren van mensen via het "werkbedrijfrvn" om zo mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans te geven.

werkplek

De afgelopen jaren heeft Klokgroep meerdere mensen aan werk geholpen via verschillende trajecten. Denk hierbij aan: - 1 zijinstromer - 1 Wajong - 1 stageloper van Sociaal Inclusief (leer/werk) KlokGroep streeft er na om 1 kandidaat via de WIL Groep een baan te bieden in 2021. Klokgroep staat open voor het aannemen van mensen die asiel aanvragen en op definitieve huisvesting wachten (statushouder)

Core Subject Fair Practices

Ethical Conduct

Ambition

Totaalonderhoud wil eerlijk zaken doen en onderschrijft de procedures van het SBIB. KlokGroep beschikt over een vertrouwenspersoon. In het personeelsregelement staat beschreven hoe je moet handelen.

Objectives

Klachten

KlokGroep streeft naar 0 meldingen van het overtreden van de bedrijfscode en deze zijn de afgelopen jaren

melden

De medewerkers bij KlokGroep moeten zich vrij voelen iets te melden. In 2022 wil HRM hier aandacht aan schenken via KlokNet om eventuele drempels te verlagen.

Sustainable Procurement

Ambition

Een duurzame relatie bouwen we op met onze vast co-makers volgens het KlokGroep Co-makershuis: - Het dak bestaat uit een driehoek waarin de klant, de co-maker en KlokGroep staan. Zij worden allemaal beter van co-makership en hebben allemaal hetzelfde doel: optimaal eindproduct, plezierige samenwerking en continuïteit. - In de blauwe vakken, de wanden van het huis, staat hoe dit doel bereikt moet worden. - De fundering van het huis bestaat uit een aantal basisvoorwaarden. Deze basisvoorwaarden moeten in acht genomen worden voordat begonnen kan worden aan de wanden en het dak. Aan de basisvoorwaarden moet worden voldaan om het doel te kunnen bereiken en co-makership tot een succes te kunnen maken. Bedrijven met hetzelfde DNA (eerlijke familiebedrijven die met lef ondernemen) bouwen wij een duurzame relatie mee op.

Objectives

samenwerken co-makers

KlokGroep Totaalonderhoud doet in 2022 met minimaal 60% van de partijen zijn co-makers

Core Subject Consumer Interests

Complaint and Dispute Resolution

Ambition

Totaalonderhoud streeft naar een optimale bereikbaarheid en adequate afhandeling van eventuele klachten.

Objectives

afhandelingssnelheid feitelijk gebrek

We streven er na om de afhandeling klachten zo snel mogelijk te laten verlopen. De doelstelling voor 2021 is een gemiddelde doorlooptijd van 35 dagen waar 2020 is afgesloten met 47 dagen.

Policies

Beleidsverklaring

Verklaring van de directie hoe wij om wensen te gaan met het continu verbeteren van zaken op gebied van te leveren kwaliteit, arbeidsomstandigheden en het milieu.

Code of conduct Suppliers

MVO gedragsregels voor de leveranciers van KlokGroepTotaalonderhoud.

Gedragsregels veiligheid voor onderaannemers

Iedere medewerker op de bouw ontvangt vóór aanvang van de werkzaamheden instructie over veiligheidsregels en voorschriften die gelden op de bouw.
Eenieder dient deze veiligheidsregels en voorschriften te kennen, te begrijpen en strikt na te leven. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en voorschriften.
Alle veiligheidsvoorschriften verstrekt door de realisatiemanager (tevens VGM coördinator) en/of middels bouwborden en dergelijke dienen strikt te worden nageleefd.
Indien werkzaamheden, omstandigheden, gebruik van producten of dergelijke dit vereisen, dienen de nodige maatregelen te worden getroffen en voorschriften te worden nageleefd.

MVO visie

Sinds een jaar of vijf profileert KlokGroep zich meer en meer als organisatie die werk maakt van mvo. Mens & maatschappij, milieu & leefomgeving en bedrijfsvoering & klantwaarde: het zijn de people, planet en profit van de bouwer-ontwikkelaar. KlokGroep is geen overheidsinstantie. Dus is profit net zo belangrijk als people en planet. De drie thema’s zijn in ons bedrijf overal aanwezig. De aandacht voor mvo is een typisch hedendaags verschijnsel. Vroeger hoorde je geen bedrijf hierover. Maar tijden zijn veranderd. En wij gaan daarin mee. We willen daar ook in mee. En dus hebben we deze drie pijlers aangewezen en beleid ontwikkeld. In mei 2016 hebben we daar een MVO visie voor opgesteld en ingevoerd.

Measures

CO2 reductie

CO2 reductie is een speerpunt van het milieubeleid van KlokGroep. De afgelopen jaren hebben we met name geïnvesteerd in een energiezuiniger wagenpark, het inkopen van groene stroom op bouwplaatsen en het verbeteren van onze afvalstroom, zodat er meer gerecycled kan worden.
Onze doelstelling is 10% reductie in relatie tot onze omzet voor de periode 2020-2025. Er is een plan van aanpak gemaakt waarin de focus ligt op het wagenpark, energieverbruik op bouwplaatsen en van het kantoor, bewustzijn van medewerkers en afval.

In 2020 is de doelstelling van 2% reductie per jaar niet gehaald. Dit komt door verschillende factoren:
- Diesel op bouwplaats geeft veel CO2 uitstoot, beter over nadenken
- GBS van het kantoor werkt niet naar behoren en is niet goed uit te lezen
- Gas en stroomverbruik op materieeldienst met betrouwbaarder worden gemonitord

De cijfers over 2020 zijn derhalve niet goed vergelijkbaar met 2016 en de jaren ervoor. De doelstelling is 10% CO2 reductie in 2020 tov 2015 in relatie tot de omzet. Deze doelstelling hebben we doorgezet voor 2020-2025.

De relatieve CO2 reductie in 2020 is ten opzichte van 2015 inmiddels 18% lager. De doelstelling van 10% is inmiddels dus ruimschoots behaald. De belangrijkste maatregelen die hiertoe geleid hebben zijn de samenstelling van het wagenpark en het gebruik van groene energie op bouwplaatsen.

Ecoveren

Met het verduurzamingsconcept Ecoveren kunnen vastgoedbezitters hun bestaande woningvoorraad klaarstomen voor de toekomst. Concreet betekent dit dat alle woningen die nu gebruik maken van aardgas, modulair worden omgezet naar een all-electric variant met een optimale energieprestatie.
Aardgasvrij én CO2 neutraal.
Ons verduurzamingsconcept Ecoveren bestaat uit verschillende modules waarmee we gefaseerd en flexibel in de komende jaren aan de slag gaan.
Er worden gedurende het hele proces doordachte en efficiënte keuzes gemaakt voor de lange termijn, zonder spijt achteraf (no-regret). Bijvoorbeeld door modules te combineren met doorlopend onderhoud. Investeringen worden efficiënt gespreid en er wordt direct vanaf de eerste module al een duurzaam resultaat geboekt.

EcoVeren geeft gebouwen extra levensduur en duurzaam woongenot.
Met Ecoveren biedt KlokGroep Totaalonderhoud een duurzaam renovatie- en onderhoudsconcept voor bestaande bouw, met focus op energie efficiëntie.
De opbrengst verschilt per project, maar gemiddeld kan worden gezegd dat het Ecoveren concept woningen van een energielabel D of E verbetert naar een label B, A of A+. In 2019 betrof het 593 wooneenheden. Sinds de introductie zijn ruim 1460 wooneenheden met dit concept verduurzaamd.

Fit de Klok rond

Jaarlijks organiseert KlokGroep de Gezonde KlokMaand. Een maand vol sportieve activiteiten en aandacht voor gezond eten en werken. Gedurende het hele jaar worden diverse sportieve activiteiten georganiseerd. Hiervoor is ook aandacht in ons personeelsblad Vakwerk.
Naast onze aandacht voor veiligheid (VCA) wordt er vanuit vele kanten aandacht besteedt aan gezondheid en vitaliteit. Klok Groep wil hiermee haar medewerkers stimuleren om actief, gezond en verantwoord te leven en te werken. Op ons interne internet is een website ingeruimd voor "Fit de klok rond"waar veel informatie te vinden is over voeding en bewegen.

KlokGroep probeert hiermee de gezondheid van haar medewerkers op peil te houden en te verbeteren zodat men tevreden en langer inzetbaar zal zijn. Sinds 2014 lag het verzuim bij KlokGroep ruim onder het gemiddelde binnen de bouw. In 2019 ligt het percentage helaas iets hoger door een klein aantal langdurig zieken.

Gezondheidstest + advies

In samenwerking met voetbalclub NEC biedt KlokGroep iedere medewerker een gezondheidstraining aan (fittest) en bijbehorend advies

Medewerkers bewust maken van gezond leven

Het reduceren van het ziekteverzuim

KlokNet

KlokHolding heeft een facebookachtige internetapplicatie waarmee alle medewerkers met elkaar, met de GOR en met het bedrijf kunnen communiceren.

KlokNet is in september 2017 life gegaan. Inmiddels maakt een dashboard met bedrijfsgegevens onderdeel uit van KlokNet. Hiermee worden medewerkers op de hoogte gehouden van zaken als verkochte woningen, aantal medewerkers en stagiairs, in- en uitstroom en verzuim. Hieraan zullen ook gegevens over veiligheid worden toegevoegd. Tijdens de coronacrisis is KlokNet hét medium waarmee de directie alle medewerkers op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen.

KlokSchool

De KlokSchool is opgericht om doelgerichter en toegepast op KlokGroep het kennisniveau van alle medewerkers te vergroten, door te leren van elkaar. Medewerkers delen binnen de KlokSchool kennis met andere medewerkers in de vorm van workshops en cursussen. Waar nodig kan tevens een externe partij worden ingezet.

KlokGroep verhoogt met de KlokSchool het kennis- en vaardighedenniveau van haar medewerkers. Inmiddels zijn vele cursussen gegeven, waaraan veel medewerkers hebben deelgenomen. De cursussen lopen uiteen van persoonlijke ontwikkeling (leidinggeven, brieven schrijven), energieneutraal bouwen, timmeren, bouwrecht, BIM, UAV tot vaardigheden met de Ipad Word en Excel.
Er wordt niet gewerkt met diploma's maar alleen met deelnames.

Opleidingsprogramma's voor leerlingen

KlokGroepTotaalonderhoud biedt opleidingsplaatsen voor leerlingen en stagiairs om op deze wijze bij te dragen aan het opleiden van nieuwe vakkrachten in de bouw. KlokGroepTotaalonderhoud neemt deel aan het Stimuleringsfonds leren/werken (Stifo). Stifo organiseert leerwerkplekken in samenwerking met opdrachtgevers in de bouw. De opdrachtgevers hebben middels bestekken de sleutel in handen om opdrachtnemers te bewegen leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo wordt een level playing field gecreëerd voor alle deelnemers en wordt opleiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Leerlingen doen werkervaring op in de reguliere bouwprojecten
en op kantoor van KlokGroepTotaalonderhoud. Vanuit de HRM afdeling van KlokGroep wordt een en ander aangestuurd. Naar verwachting zullen er in 2021 5 leerlingen bij KlokGroep Totaalonderhoud worden geplaatst.

Slimmer (Lean) bouwen

Slimmer bouwen is een methode bij KlokGroepTotaalonderhoud om te blijven verbeteren en verspillingen te minimaliseren, gebaseerd op de Lean methode. Wij streven ernaar om hiermee de kwaliteit, kostprijs, doorlooptijd, werksfeer, relatie met de klant, product / dienst, communicatie, continuïteit, rentabiliteit, milieu, etc. te verbeteren.

Met slimmer bouwen streeft KlokGroep ernaar om verspillingen te minimaliseren zowel in bouwtijd als in materialen en de faalkosten te verminderen. Sinds de invoering van dit programma zijn de nazorgkosten als percentage van de omzet gedaald van 0,40% in 2014 naar 0,14% in 2018 en 0,08% in 2019.

Veiligheidsprogramma

In 2020 is veiligheid door de directie bestempeld tot prioriteit nummer 1. We hebben begin 2020 een BLVC plan procedure doorgevoerd. Per 1 juli 2020 is een veiligheidsmanager gestart, dit is een nieuwe functie binnen KlokGroep. De veiligheidsmanager gaat het veiligheidsbewustzijn naar een hoger niveau brengen.
We hebben ons veiligheidsbeleid aangescherpt, dit intern gecommuniceerd en hierin tevens alle Comakers meegenomen.

Het aantal ongevallen, inclusief onderaannemers werkzaam voor KlokGroep, is de laatste jaren aan het stijgen van 15 in 2015 naar 27 in 2019. De incidentfrequentie laat al jaren een dalende trend zien (van 6,9 in 2015 naar 3,4 in 2018) maar is in 2019 gestegen naar 5,8. De stijging in het aantal ongevallen heeft vooral te maken met een sterk stijgende omzet en de aantrekkende economie die in de bouw gepaard gaat met arbeidstekort en daardoor hogere werkdruk en ook minder gekwalificeerd personeel. Veiligheid verdient daarom meer aandacht op de bouwplaats.
In 2020 is er een daling ingezet wat vermoedelijk te maken heeft met het veiligheids bewustzijn. We zitten met 15 ongevallen weer op het niveau van 2015.

Het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers en van alle medewerkers op de bouwplaatsen gaat naar een hoger niveau.

Voorkomen milieuvervuiling

Om milieuvervuiling te voorkomen streven wij naar zo weinig mogelijk afval op de bouwplaatsen. Daarnaast streven wij naar een zo goed mogelijke scheiding van het afval dat toch ontstaat.

In het managementreview wordt jaarlijks de hoeveelheden afval geanalyseerd.
De afvalscheiding wordt geoptimaliseerd dmv de toepassing van milieustraten.

Improvement Plans

Gedragscode voor leveranciers implementeren

In overleg met de afdeling contractmanagement zal de gedragscode voor leveranciers worden gecommuniceerd en toegevoegd aan de contractstukken.

Timeframe
Dec 31, 2021
Status
In Progress

Klokken Gelijk

In 2019 is een verandertraject ingezet om KlokGroep voor te bereiden op de toekomst. In juni 2020 zijn drie werkgroepen gestart om nieuwe programma's te implementeren op de onderwerpen:
Klantreis
Digitale bedrijfsvoering
Mens, gedrag en cultuur

Timeframe
Aug 31, 2022
Status
In Progress

Certificates and Awards

Certificates

TIM Rating Certificate

ISO 14001

Milieucertificaat voor:

Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud in de Burger- en Utiliteitssector.

Valid until
May 15, 2024 Expired

ISO 9001

Kwaliteitscertificaat voor:
Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud in de Burger- en Utiliteitssector.

Valid until
May 15, 2024 Expired

VCA (**)

VCA**: Veiligheidscertificaat voor:

Het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud in de Burger- en Utiliteitssector.

Valid until
May 15, 2024 Expired

Forest Stewardship Council (FSC)

Product

FSC pure en mixed

Gebruik hout uit verantwoord beheerde bossen.

Valid until
Nov 26, 2023 Expired

GPR Gebouw

Product

KlokGroep is gekwalificeerd GPR Gebouw Expert 4.3. Hiermee kunnen wij vastgoedontwikkelaars, -eigenaren, -beleggers en -beheerders, zowel fiscaal als bouwtechnisch, adviseren bij hun projecten.

GPR Gebouw meet duurzaamheidsprestaties voor woning- en utiliteitsbouw in nieuwbouw, bestaande bouw en grootschalige renovatie. GPR Gebouw kan ingezet worden bij iedere fase in het bouwproces, vanaf ontwerp tot en met realisatie. Via rapportcijfers is in een oogopslag te zien hoe een gebouw, project of plan presteert op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Valid until
n/a

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Product

PEFC - Chain of Custody

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Valid until
Nov 26, 2023 Expired

Third-party Assessments

Assurance statement

Erkend Leerbedrijf

KlokGroepTotaalonderhoud is een Erkend leerbedrijf om beroepspraktijkvorming voor het middelbaarberoepsonderwijs te verzorgen en voor timmeropleidingen en kaderfunctionarissen.

Madaster partner

Madaster registreert materialen en gebouwen, net zoals verkaveling en grondbezit bij het kadaster. Materialen worden traceerbaar en blijven oneindig beschikbaar. Vanuit Madaster kan iedereen een webbased materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken.

RI&E

Risicoinventarisatie en -evaluatie van KlokGroep BV door erkend HVK'er.
E.e.a. wordt in Q4-2021 herzien en geupdate. vooralsnog is de versie van 22-5-2017 actueel

Verklaring Belastingdienst

Een verklaring van de Belastingdienst dat wij voldoen aan de betalingen aan de Belastingdienst wat betreft de loonheffingen.

Awards

FSC ranking

FSC heeft een ranking opgesteld voor de toepassing van duurzaam hout en de communicatie hierover. KlokHolding staat hierin in 2020 op de 11e plaats*.

*(Wij hebben bezwaar gemaakt bij FSC over onze ranking, ons inziens zouden we hoger moeten scoren. Dit klopt, feitelijk zijn we op de 11e plek geëindigd maar de eea wordt niet bijgewerkt door FSC. Daarnaast wordt er vanaf 2021 geen top50 meer gepubliceerd waardoor wij opzoek gaan naar een andere manier van bewijslast aanleveren)

Received on
Sep 12, 2018