Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Harryvan Interieurbouw

Formal name
Timmer- en Meubelfabriek Harryvan B.V.
CoC Number
02089535

Organization

About Harryvan Interieurbouw

Wij vertalen plannen en ontwerpen voor interieurwerk, fijn timmerwerk en grote deuren in perfect uitgevoerde projecten. We weten als geen ander hoe we een ontwerp – hoe uitdagend ook – kunnen uitwerken. We zijn makers, geen ontwerpers, en bemoeien ons dus niet met het werk van de architect. Wat we maken is nooit ‘standaard’, maar gelukkig is het kaliber van onze circa 35 medewerkers ook niet standaard. Dankzij de grote betrokkenheid en het uitmuntende vakmanschap van onze interieurbouwers kunnen we zelfs de meest complexe projecten aan. En dat al sinds 1930.

Vision

Wij zijn vooruitstrevend (V) en willen de verwachting van onze opdrachtgevers overtreffen. Dit doen wij door mee te denken en waar mogelijk met vernieuwende en duurzame oplossingen te komen. Door deze enthousiaste, proactieve houding en het aanbieden van alternatieven beschouwt onze opdrachtgever ons als initiatiefrijk (I). Onze opdrachtgevers zien ons daarnaast als professioneel (P) omdat ze kunnen bouwen op 100% vakmanschap en een hoge kwaliteitsstandaard, geleverd door zeer vakkundige medewerkers. Daarnaast staan wij voor wat we maken en lopen we niet weg voor onze verantwoordelijkheden, ook als het even anders gaat dan gepland.

Bovenstaande VIP-behandeling hanteren we al sinds 1930. Niet voor niets is onze slogan TRADITIE IN INNOVATIE!

ESG Statement

Company Details

Company Contact

 
Collin Hamming
 
chamming@harryvan.nl
Company Website
www.harryvaninterieur.nl
ESG Website
www.harryvaninterieur.nl/duurzaam
Info email
info@harryvan.nl

Visitor Address

 
Produktieweg 14
 
9601 MA Hoogezand
 
Netherlands

ESG Program

Measures

Beleidsplan veiligheid, gezondheid & milieu (VGM)

We voeren een actief beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) voor eigen personeel, en dat van onderaannemers en opdrachtgevers.

De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het VGM beleid vindt plaats binnen de kaders van het vastgestelde algemene beleid en vormt als zodanig een integraal onderdeel van het algemene concernbeleid.

De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het beleid is gericht op het optimaliseren van de aspecten gezondheid, veiligheid en milieu binnen de organisatie en levert de volgende doelstellingen op:

➢ het creëren van meer bewustzijn over gezond & veilig werken;
➢ het streven naar een veilige arbeidssituatie;
➢ het streven naar goede bescherming van de gezondheid;
➢ het streven naar welzijn bevorderende werkwijzen & werkomstandigheden;
➢ het streven naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu;
➢ het voorkomen van materiële & milieuschade;
➢ het streven naar continue aanscherping VGM beleid.

Eind vorig jaar hebben we een 0-meting gedaan onder medewerkers naar het bewustzijn van VGM binnen onze organisatie. Middels een jaarlijkse meting gaan we dit blijvend monitoren met als doel waar nodig het VGM-beleid aan te passen of aan te vullen.

Beleidsverklaring FSC-arbeidsvoorwaarden

Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers hun werk met plezier doen en dat in een gezonde en veilige werkomgeving. Om dit te waarborgen hebben wij uitgebreide arbeidsvoorwaardelijke informatie en (spel)regels opgenomen in ons personeelshandboek en in ons VGM beleidsplan. Bij goed werkgeverschap hoort echter ook het naleven van in nationale wetgeving vastgestelde rechten en plichten. Onder andere met betrekking tot:

- Kinderarbeid
- Dwangarbeid
- Ongewenst gedrag
- Vrijheid van vereniging

Deelname Midden-Groningse Uitdaging & Present Midden-Groningen

Harryvan Interieurbouw ondersteunt deze vrijwilligerscentrales die verbindingen leggen tussen mensen/vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven en matchen op lokaal niveau maatschappelijke hulpvragen. Zo versterken we samen de sociale structuur en leefbaarheid binnen de eigen gemeente.

Wij helpen vrijwilligersorganisaties in de gemeente waar mogelijk met kennis, tijd en materialen om hun ideeën uit te voeren. Bijvoorbeeld hulp om een pand beter in te richten. Of door restmaterialen af te staan voor een workshop of een timmerdorp tijdens een vakantieweek. En eventuele andere maakvragen.

Greenwaste

We streven ernaar zoveel mogelijk van ons afval te recyclen. Daarom scheiden wij ons reguliere afval én worden zaagresten bij ons gescheiden weggegooid. Bruikbare resten laten wij ophalen. Deze worden i.s.m. Baars & Bloemhoff, Greenwaste BV en Pfleiderer Group gerecycled tot nieuwe spaanplaten waarna de zaagresten in de vorm van nieuwe spaanplaten opnieuw gebruikt worden.

Wij beschikken over een Greenwaste certificaat wat bekrachtigt dat wij basismateriaal gebruiken op basis van gerecycled afvalmateriaal.

Greenwaste heeft ons de jaarrapportage van de afvalverwerking 2020 verstrekt. Hieruit is gebleken dat maar liefst 75.3% van al ons afval is gerecycled.

Gemiddeld leveren bedrijven zo’n 40 à 45% restafval. Bij ons is dat dus slechts 25%. Deze mooie resultaten danken we vooral aan de afvalscheiding van ons A/B- en B-resthout.

Personeelshandboek

In het kader van goed werkgeverschap is er een personeelshandboek opgesteld die wordt uitgereikt aan alle werknemers van Harryvan Interieurbouw. In het handboek vindt een medewerker alle relevante informatie en richtlijnen om zijn of haar werk veilig, gezond en met plezier te kunnen uitvoeren.

Het handboek schept ook duidelijkheid richting medewerkers hoe om te gaan met zaken als discriminatie, seksuele intimidatie, voorkoming van ziekteverzuim/bedrijfsongelukken, et cetera. Zo is er onder andere binnen ons bedrijf een preventiemedewerker (VGM-coördinator) aanwezig, een vertrouwenspersoon en een proactief BHV-team.

RI&E

Binnen ons bedrijf wordt veel gedaan op het gebied van veilig, gezond en milieubewust werken. Zo wordt er elke drie jaar een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd.

De eventueel uit de RI&E voortvloeiende risico’s elimineren wij en we creëren op die manier veilige werkomstandigheden voor onze medewerkers. Waar nodig passen we onze werkmethodiek aan. We hebben heldere werk- en veiligheidsinstructies beschikbaar en in de timmerfabriek werken onze medewerkers met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen én met goedgekeurd gereedschap.

Certificates and Awards

Certificates

Safety Culture Ladder

Approved Self Assessment Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Valid until
Jul 8, 2024

VCA (**)

F.43.39 overige afwerking van gebouwen, scope monteren van interieurs

Valid until
Feb 24, 2023 Expired

Forest Stewardship Council (FSC)

Product

W11 Wood for construction - W11.1 Doors and door frames
W11 Wood for construction - W11.3 Stairs
W11 Wood for construction - W11.5 Flooring
W12 Indoor furniture - W12.1 Cabinet
W12 Indoor furniture - W12.2 Custom furniture
W12 Indoor furniture - W12.3 Tables
W12 Indoor furniture - W12.5 Couches and armchairs
W12 Indoor furniture - W12.6 Chairs and stools
W12 Indoor furniture - W12.7 Office furniture
W12 Indoor furniture - W12.8 Institutional casework
W12 Indoor furniture - W12.9 Wardrobes
W12 Indoor furniture - W12.10 Cupboards and chests
W12 Indoor furniture - W12.11 Kitchen countertops
W12 Indoor furniture - W12.12 Parts of furniture
W12 Indoor furniture - W12.13 Shelves
W16 Household articles - W16.1 Wooden frames
W19 Other wood products n.e.c.

Certificering voor volgende houtsoorten voor bovenstaande producten.

Acer campestre L; Acer saccharum L; Aucoumea klaineana Pierre; Bambusa vulgaris; Betula pendula; Betula pubescens; Chlorophora excelsa; Entandrophragma cylindricum; Entandrophragma utile; Eucalyptus spp; Fagus sylvatica L.; Fraxinus excelsior; Juglans nigra L.; Larix spp.; Nauclea spp.; Picea abies; Pinus elliottii; Pinus sylvestris; Populus nigra; Prunus avium; Pseudotsuga menziesii; Quercus spp; Shorea spp.; Tectona grandis; Terminalia superba; Thuja plicata; Ulmus X hollandica P.Mill. Secondary Processor

FSC Mix;FSC 100%

Valid until
Sep 17, 2023 Expired

Third-party Assessments

Assurance statement

Awards

Greenwaste certificaat

Greenwaste verklaart dat Harryvan Interieurbouw voldoet aan de door Greenwaste gestelde criteria voor de volgende onderdelen:

- afvalscheiding aan de bron
- optimaliseren van transportbewegingen
- inzet van duurzame middelen voor inzameling van grond- en afvalstoffen
- een sluitende afvalstoffenboekhouding
- het uitsluitend werken met gecertificeeerde inzamelaars en verwerkers

De toepassing van de ingezamelde grond- en afvalstoffen over 2020 was als volgt:

HERGEBRUIK: 0,0%
RECYCLING: 75,3%
GROENE ENERGIE: 20,2%
GRIJZE ENERGIE 4,5%
STORTEN: 0,0%

Received on
Jan 1, 2021

Maatwerk Award Duurzaamheid

De Baars & Bloemhoff Maatwerk Award is de vakprijs voor en door interieurbouwers. Wij hebben de award ontvangen voor ons zelf bedachte systeem en gerealiseerde remontabele lattenplafond voor het nieuw gebouwde volledig duurzaam en remontabel hoofdkantoor van Triodos Bank Driebergen.

Received on
Jun 3, 2021