Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

evisit

Formal name
Amgate B.V.
CoC Number
27247335
Sector
J62 - Computer programming, consultancy and related activities

Organisatie

Over evisit

evisit ondersteunt zakelijke eventmanagers in hun dagelijkse werkzaamheden zodat zij tijd kunnen besparen, de kwaliteit kunnen verhogen en rapportages kunnen verbeteren. Dit doen wij door het leveren van software en services.

Visie

evisit is een organisatie met de ambitie om te groeien in aantal registraties en diensten. In de snel veranderende markt wil evisit een leidende rol spelen door het ontwikkelen en beheren van innovatieve registratie oplossingen.

Missie

evisit levert als full service registratie partner makkelijk te gebruiken innovatieve online oplossingen en diensten die haar klanten ontzorgen.

Kernwaarden

We zorgen. We zijn bescheiden. We zijn samen beter. We durven. We kiezen uitmuntendheid. We zijn eigenaar. We lachen en we zijn eerlijk.

MVO-verklaring

Visie op MVO

Wij vinden duurzaamheid belangrijk omdat onze klanten het belangrijk vinden. Wij dragen hieraan bij door ons eigen papiergebruik tot een minimum te beperken, klanten erop te wijzen dat ze hun gasten kunnen vragen e-tickets op hun mobiele apparaten te laten zien in plaats van op papier, duurzame badge printers te gebruiken, om zo onnodig afdrukken van badges te voorkomen. Ook voor het badgepapier kiezen we voor de meest duurzame oplossing

Bedrijfsdetails

Scope voor dit rapport

Ontwikkeling en exploitatie van online software, websites en apps voor bezoekersregistratie voor evenementen door evisit (formeel geregistreerd als Amgate B.V., Kamer van Koophandel 27247335) gevestigd in Nederland.

Aantal FTE in scope
5

Eigendomsstructuur

evisit is een handelsnaam van Amgate B.V. en is 100% dochter van InterEstate B.V. InterEstate B.V. is in privaat eigendom.

Contactpersoon voor bedrijf

 
Helen Grol-Vosters
 
helen.grol@amgate.com
 
0651887994
Bedrijfswebsite
www.evisit.nl

Bezoekadres

 
Lange Voorhout 92
 
2514 EJ Den Haag
 
Zuid Holland
 
Netherlands

MVO programma

Management aanpak

Core Subject Arbeidspraktijk

Gezondheid en veiligheid op het werk

Ambitie

Onze ambitie is te zorgen dat de werkdruk voor onze werknemers beheersbaar is.

Doelen

Ziekteverzuim

We willen ons ziekteverzuim onder de 2,5% houden

Vakantiesaldo

Het gemiddelde aantal openstaande uren vakantiesaldo per persoon van 2021 moet lager zijn dan 42 uur.

Review ambities

Wij zijn tevreden over de maatregelen die we genomen hebben om het ziekteverzuim terug te dringen. In 2020 is het ziekteverzuim opnieuw afgenomen. We willen er dit jaar op toe zien dat onze werknemers aan het einde van het jaar hun vakantie uren zoveel mogelijk hebben opgenomen. Met andere woorden, vakantiesaldo einde van het jaar moet lager zijn dan eind 2020. We zijn tevreden over de doelstelling die we onszelf voor 2021 hadden gesteld, uren vakantiesaldo moest lager zijn dan in 2020. In 2021 had men gemiddeld 29 uur over terwijl dit er in 2020 42 waren. Voor 2022 hebben we de volgende ambities. 1. Blijven toezien op opnemen van vakantiedagen, streven is om ook dit jaar niet boven het gemiddelde van 29 openstaande vakantie-uren uit te komen. In 2022 was het gemiddelde saldo van overgebleven vakantiedagen 9 uur. 2. Ziekteverzuim minimaal gelijk te houden, liefst nog minder (2021 1,73%) In 2022 hadden we een ziekteverzuim van 0,45%

Prioriteit voor verbetering
Nee, Minimaal 2 x per jaar wordt er gekeken naar het vakantiesaldo per persoon. Staan er nog te veel uren open dan gaan we met diegene in gesprek. Een uitgeruste werknemer verdient onze voorkeur!

Core Subject Consumentenbelangen

Gegevensbescherming

Ambitie

We willen een managementsysteem conform ISO 27001 blijven voeren.

Doelen

0 incidenten

We willen er voor zorgen dat we geen incidenten van data lekken zullen krijgen.

Review ambities

We zijn tevreden met het huidige systeem en de resultaten.

Prioriteit voor verbetering
Nee

Beleid

Behoorlijk bestuur

- Laten zie hoe er bij elke bestuurslaag en de directie er iemand is die verantwoordelijk is voor MVO;
- Aangeven hoe het bestuur betrokken is bij het vaststellen van de MVO strategie en doelstellingen;
- Procedures opstellen waardoor stakeholders en medewerkers het bestuur kunnen aanspreken op MVO of andere onderwerpen, inclusief een klokkenluidersregeling.

Maatregelen

Data Protectie

-Voor elk project wordt een planning gemaakt en worden na een bepaalde periode alle gegevens geanonimiseerd of verwijderd
-Events waarbij persoonsgegevens in onze evisit software worden opgeslagen krijgen van ons een Verwerkingsovereenkomst te tekenen.
- Aanvoer van persoonsgegevens via onze uploader. Deze gegevens worden opgeslagen op een locale server. Na 7 dagen worden de gegevens automatisch van de server verwijderd.
- Incidenten worden gemeld via een apart email adres. Deze incidenten worden genoteerd in de CAPA (dit is een onderdeel van ISO) en besproken in de ISO vergaderingen.

In 2020 hebben we geen datalek incidenten gehad.
Ook in 2021 zijn er geen datalek incidenten geweest.
Op dit moment hebben we geen officieel ISO certificaat omdat onze software dit jaar compleet vernieuwd is. Deze software zal vanaf juli 2022 in gebruik genomen worden. Voorafgaand zal een Pentest gedaan worden en eventueel later een nieuwe audit om weer een officieel ISO certificaat te kunnen tonen. We werken nog wel steeds conform de ISO richtlijnen. In 2022 zijn er geen wijzigingen geweest in onze manier van werken. Wel heeft er een schrems II onderzoek in oktober 2022 plaatsgevonden welke in orde bevonden is.

Klanten vinden dit belangrijk en voor sommige klanten is ISO 27001 een vereiste om samen te werken.

Goed werkgeverschap

evisit stimuleert actief dat medewerkers vakantie en vrije tijd opnemen. Overuren die op events worden gemaakt worden als tijd-voor-tijd opgebouwd, en evisit stimuleert dat deze zo snel mogelijk worden opgenomen. Maandelijks wordt er gekeken naar de vakantiesaldo's en werknemers die nog veel dagen hebben staan aangesproken op heb belang van vakantie opnemen om tot rust te komen.

Bijdrage aan goede werk-privé balans, gezondheid en lager ziekteverzuim, in 2014 was het ziekteverzuim 3,7% , in 2015 was dit 2,1% en in 2016 was dit 2,3%. Tussen 2017 en 2019 hebben we twee langdurige zieken gehad. Hierdoor was het ziekteverzuim in 2017 9,18% en in 2018 8,52%. De situatie is inmiddels opgelost. In 2019 was het ziekteverzuim 0,84%. In 2020 was het ziekteverzuim 0,68%. In 2021 was het ziekteverzuim 1,73% (corona). 2021 hebben onze werknemers meer vakantiedagen opgenomen dan in 2020 (42 uur pp in 2020 over tegen 29 uur pp in 2021 over).
In 2022 was het ziekteverzuim 0,45%. Onze werknemer hebben meer vakantiedagen opgenomen dan in 2021, in 2022 gemiddeld per persoon 19 uur over van het vakantiesaldo

Door het lage ziekteverzuim en goede werk-privébalans (vakantiedagen zoveel mogelijk opnemen) kunnen onze werknemers hun werk goed aan waardoor het werk op tijd af is en onze klanten tevreden kunnen zijn.

Werkstructuur

Wij hebben in 2017 een nieuw planningssysteem geimplementeerd (WRIKE) waarmee de werkzaamheden inzichtelijk worden voor iedereen en er dus ingesprongen kan worden wanneer we zien dat iemand te veel taken te doen heeft. Hiermee voorkomen we ook dat men paniek krijgt dat er iets vergeten is/zou zijn.

Met deze nieuwe werkwijze ambiëren wij dat de werkdruk wordt verminderd doordat al onze projecten inzichtelijk zijn en we precies weten hoeveel werk er nog ligt.

Certificaten en prijzen

Certificaten

TIM-meting certificaat

TIM Meting (5 Sterren)

Beoordeling op het gebied van MVO conform Protocol_TIM_v_1.3_220901 van Stichting MVO-Register.

Geldig tot
n/a

Externe beoordelingen

Verificatieverklaring