Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

EW Facility Services

Formal name
EW Facility Services B.V.
CoC Number
09068023
Sector
N81 - Services to buildings and landscape activities
Verification
Moderate assurance
Publication date
Sep 19, 2022

MVO bij EW Facility Services

 • Duurzaamheid: “Een belangrijke toevoeging aan ons fundament”.
  Duurzaamheid heeft een strategische plek binnen EW. Voor en met onze opdrachtgevers én met behulp van de talenten van onze mensen, willen wij bijdragen aan een betere wereld voor morgen voor onze mensen, ons milieu en onze maatschappij. Wij gebruiken de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als basis voor onze eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Wij richten ons op vijf SDG’s die een positieve impact hebben op onze mensen, het klimaat en onze partnerschappen. Bij alles wat we doen zetten wij ons in om deze duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken. Ongetwijfeld kunnen we op alle 17 iets toevoegen, maar deze 5 springen er voor ons uit en passen echt bij ons.

  Goede gezondheid en welzijn
  Onze mensen vormen de basis van ons onderscheidend vermogen. Met het programma ‘sterk in je werk’ activeren wij bewustwording, gezamenlijke verantwoordelijkheid en het nastreven van een veilige werkomgeving met duurzaam vitale collega’s.

  Kwaliteitsonderwijs
  ‘Create your own future’ is ons credo op het gebied van ‘talent management’. Wij geloven in het creëren van kansen en ontwikkeling voor ieder individu en team binnen eigen mogelijkheden.

  Eerlijk werk en economische groei
  Ons beleid is gestoeld op inclusiviteit, met diversiteit in achtergrond, maar gelijkheid in kansen. We bieden inkomenszekerheid aan onze mensen en bescherming van arbeidsrechten.

  Verantwoorde consumptie en productie
  Wij investeren in het toepassen van middelen en materialen en slimme innovaties die de negatieve invloed op milieu, dier en mens zoveel mogelijk beperken en circulariteit bevorderen.

  Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  Wij voeren een actief beleid op samenwerking met onze opdrachtgevers en maatschappelijke instanties. We delen kennis, expertise en technologische en financiële middelen om synergie in duurzaamheid en sociaal beleid te realiseren.

  Wist je dat we op dit moment in samenwerking met dobbi en PostNL een pilot zijn gestart om textiel van EW en onze opdrachtgevers in te zamelen en te recyclen. Met elke kilo textiel die wij samen inzamelen en recyclen, redden we een kilo die normaal ‘gewoon’ verbrand zou worden. Zo zorgen we dat ons eigen textiel een nieuw leven krijgt én ontzorgen we onze opdrachtgevers door ook hun textiel in te zamelen. Zo dragen we samen een steentje bij.

MVO-verklaring

  • MVO-verklaring File Beleidsverklaring Kwaliteit Arbo Milieu EW Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.
  • MVO-verklaring File Waar we voor gaan Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.
  • MVO-verklaring File Zelfverklaring MVO EW Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.
  • Gedragscode File Gedragscode EW'ers MVO Versie 22.01 - augustus 2022.pdf is available in online report.

MVO rapport

Certificaten

Externe beoordeling

 • Erkend leerbedrijf
 • SMETA 6.1
 • Ecovadis
 • OSB Keurmerk
 • Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag
 • IKEA IWAY

Prijzen

 • Golden Service Awards 2020