Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Dekker Zevenhuizen

Formal name
Dekker Zevenhuizen B.V.
CoC Number
29017462
Sector
C31 - Manufacture of furniture

MVO bij Dekker Zevenhuizen

 • Voor Dekker Groep, als familiebedrijf met de primaire doelstelling continuïteit, is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid. Niet gericht op kortetermijnwinsten en –opbrengsten maar tegemoetkomen aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Hierbij wordt niet alleen gelet op milieuaspecten maar gaat het om de gehele context van ondernemen, dus ook menselijke, sociale en economische facetten. Die loyaliteit naar de toekomst komt tot uiting in het ontwikkelen van circulaire producten en geldt ook voor de inrichting van het productieproces, en voor de omgang met het personeel, de handelsketen en de directe omgeving. Ook hiervoor geldt “gewoon doen”.

MVO-verklaring

  • MVO-verklaring File MVO beleidsverklaring Dekker Zevenhuizen 2024.pdf is available in online report.
  • Gedragscode File 20181107 DZ Code of conduct getekend.pdf is available in online report.

MVO rapport

Certificaten

  • ISO 14001 File DEKRA 2128706 ISO 14001-2015.pdf is available in online report.
  • ISO 14001 File ISO14001_2128706_NL_2021.pdf is available in online report.
  • ISO 9001 File ISO9001_2003294_NL_2021.pdf is available in online report.

Keurmerken

Externe beoordeling

 • Compliancecontrole ODMH
 • Erkend leerbedrijf

Community artikelen