Interested to see more ESG reports, click here for a free login to the ESG Register.

Dekker Zevenhuizen B.V.

Formal name
Dekker Zevenhuizen B.V.
CoC Number
29017462
Sector
C31 - Manufacture of furniture
Verification
Moderate assurance
Publication date
Jun 17, 2020

ESG by Dekker Zevenhuizen B.V.

  • Voor Dekker Zevenhuizen, als familiebedrijf met de primaire doelstelling continuïteit, is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid. Niet gericht op kortetermijnwinsten en –opbrengsten maar tegemoetkomen aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Hierbij wordt niet alleen gelet op niet alleen milieuaspecten maar gaat het om de gehele context van ondernemen, dus ook in alle menselijke, sociale en economische facetten. Die loyaliteit naar de toekomst geldt voor de inrichting van het productieproces, en voor de omgang met het personeel, de handelsketen en de directe omgeving. Ook hiervoor geldt “gewoon doen”.

ESG Statement

    • ESG Statement File 20181107 DZ MVO Beginselen getekend.pdf is available in online report.
    • Code of Conduct File 20181107 DZ Code of conduct getekend.pdf is available in online report.

ESG Report

Certificates

    • ISO 14001 File DEKRA 2128706 ISO 14001-2015.pdf is available in online report.
    • ISO 9001 File DEKRA 2003294 ISO 9001-2015.pdf is available in online report.

Product labels

Third party assessments